główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1381. Data: 2018-12-10 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały budżetowej - 2019 r. cz. I
Wykonanie: Paulina Budkowska
1382. Data: 2018-12-10 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1383. Data: 2018-12-07 15:29
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono interpelacje radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1384. Data: 2018-12-07 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
1385. Data: 2018-12-07 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 3 do umowy-protokół odbioru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1386. Data: 2018-12-07 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1387. Data: 2018-12-07 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1388. Data: 2018-12-07 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1389. Data: 2018-12-07 14:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1390. Data: 2018-12-07 14:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1391. Data: 2018-12-06 15:24
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne PZK 1710.2.2018 z kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie wydatkowania i rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposobu jej wykorzystania i przechowywania sprzętu zakupionego z tych środków.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
1392. Data: 2018-12-06 15:23
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne PZK 1710.2.2018 z kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie wydatkowania i rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposobu jej wykorzystania i przechowywania sprzętu zakupionego z tych środków
Wykonanie: Monika Jarzębska
1393. Data: 2018-12-06 15:14
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik otwartego konkursu ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1394. Data: 2018-12-06 14:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/15/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1395. Data: 2018-12-06 14:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/14/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1396. Data: 2018-12-06 14:48
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/13/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
1397. Data: 2018-12-06 14:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1398. Data: 2018-12-06 14:37
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/11/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1399. Data: 2018-12-06 14:36
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/10/18 w/s zmiany Uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1400. Data: 2018-12-06 14:34
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1401. Data: 2018-12-06 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.43.2018 Postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2019 r. i 2020 r. Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2019 r. i 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Uwaga!! Zmiana ogłoszenia III
Wykonanie: Monika Jarzębska
1402. Data: 2018-12-06 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz przy ulicy Słowackiego 105 (obręb 24) oznaczonej nr działki 252/6 o powierzchni 0,0263 ha. .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1403. Data: 2018-12-06 13:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz przy ulicy Słowackiego 105 (obręb 24) oznaczonej nr działki 252/6 o powierzchni 0,0263 ha.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1404. Data: 2018-12-06 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 465 z dn. 5 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1405. Data: 2018-12-06 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 465 z dn. 5 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 465
Wykonanie: Monika Jarzębska
1406. Data: 2018-12-06 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 465 z dn. 5 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1407. Data: 2018-12-06 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 464 z dn. 4 grudnia 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1408. Data: 2018-12-06 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 464 z dn. 4 grudnia 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 464
Wykonanie: Monika Jarzębska
1409. Data: 2018-12-06 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 464 z dn. 4 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1410. Data: 2018-12-06 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.43.2018 Postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2019 r. i 2020 r. Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2019 r. i 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Uwaga!! zmiana ogłoszenia II
Wykonanie: Monika Jarzębska