główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2301. Data: 2019-08-26 13:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 9/19 z dn. 19.06.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2302. Data: 2019-08-26 13:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 6/19 z dn. 9.04.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2303. Data: 2019-08-26 13:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2304. Data: 2019-08-26 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 323 z dn. 22 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 323
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2305. Data: 2019-08-26 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 325 z dn. 26 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 325
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2306. Data: 2019-08-26 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 325 z dn. 26 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2307. Data: 2019-08-26 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 324 z dn. 26 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 324
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2308. Data: 2019-08-26 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 324 z dn. 26 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2309. Data: 2019-08-26 11:18
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: aktulizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2310. Data: 2019-08-26 11:17
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Nr 355/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Piotrków Trybunalski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2311. Data: 2019-08-26 11:00
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2312. Data: 2019-08-26 10:59
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Nr 334/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2313. Data: 2019-08-26 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 323 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2314. Data: 2019-08-23 15:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2315. Data: 2019-08-23 15:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja W. Olejnik dot. zainstalowania oświetlenia na terenu Parku Sportowego "Wyzwolenie" zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2316. Data: 2019-08-23 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Rodziny Rajkowskich w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Rodziny Rajkowskich w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2317. Data: 2019-08-23 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Rodziny Rajkowskich w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2318. Data: 2019-08-23 14:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja J. Dziemdziory dot. udzielenia informacji czy do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło zawiadomienie z Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zaprzestaniu nadzoru nad placem zabaw na oś. Łódzka. Jeżeli tak, to jakie działania zostaną podjęte
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2319. Data: 2019-08-23 14:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J Dziemdziory z dn. 8.08.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2320. Data: 2019-08-23 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2321. Data: 2019-08-23 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dnia 16-08-2019
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2322. Data: 2019-08-23 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz udziałów Miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2323. Data: 2019-08-23 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała w/s powołania Skarbnika Miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2324. Data: 2019-08-23 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 322 z dn. 22 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2325. Data: 2019-08-23 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 322 z dn. 22 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2326. Data: 2019-08-23 08:07
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru do DRI
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2327. Data: 2019-08-22 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 321 z dn. 22 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 321
Wykonanie: Monika Jarzębska
2328. Data: 2019-08-22 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 321 z dn. 22 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2329. Data: 2019-08-22 13:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
2330. Data: 2019-08-22 13:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2331. Data: 2019-08-22 13:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
2332. Data: 2019-08-22 13:33
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2333. Data: 2019-08-22 12:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. ustawienia słupków U-12C wzdłuż ul. Kostromskiej 55 i 57 przy wjeździe na parking między blokami nr 21 i 22
Wykonanie: Monika Jarzębska
2334. Data: 2019-08-22 12:29
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. przeniesienia w planie zagospodarowania przestrzennego chodnika na odcinku od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej ze strony wschodniej na stronę zachodnią, w celu utworzenia ciągu pieszego na całej długości ul. Jeziornej oraz możliwie szybkiego wybudowania tego odcinka chodnika na ul. Jeziornej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2335. Data: 2019-08-22 10:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrad na X sesje RM
Wykonanie: Monika Jarzębska
2336. Data: 2019-08-22 10:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.15 Projekt uchwały w/s zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2337. Data: 2019-08-22 08:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2338. Data: 2019-08-21 14:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.14 Projekt uchwały w/s odbudowy dróg krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2339. Data: 2019-08-21 14:06
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/216/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrków Trybunalski"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2340. Data: 2019-08-21 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.12 Projekt uchwały w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania
Wykonanie: Monika Jarzębska
2341. Data: 2019-08-21 14:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.11 Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2342. Data: 2019-08-21 13:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.10 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Lodzkiej, Brzeznickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2343. Data: 2019-08-21 13:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.9 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wolborskiej, Życzliwej, Przedniej i rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2344. Data: 2019-08-21 13:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.8 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2345. Data: 2019-08-21 13:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.7 Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej-Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2346. Data: 2019-08-21 13:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 6 Projekt uchwały w/s zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii
Wykonanie: Monika Jarzębska
2347. Data: 2019-08-21 13:49
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.5 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 10,oznaczonej nr działki 405/4.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2348. Data: 2019-08-21 13:47
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.4 Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej - Diamentowej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2349. Data: 2019-08-21 13:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskieqo 37
Wykonanie: Monika Jarzębska
2350. Data: 2019-08-21 13:44
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » X Sesja z dn. 28.08.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska