główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2301. Data: 2019-04-25 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 160 z dn. 23 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2302. Data: 2019-04-25 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 159 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2303. Data: 2019-04-25 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 158 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2304. Data: 2019-04-25 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 157 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2305. Data: 2019-04-25 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 156 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2306. Data: 2019-04-25 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 155 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2307. Data: 2019-04-25 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 154 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2308. Data: 2019-04-25 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 153 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2309. Data: 2019-04-25 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 152 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2310. Data: 2019-04-25 09:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 4/19 z dn. 20.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2311. Data: 2019-04-25 09:49
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 3/19 z dn. 23.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2312. Data: 2019-04-24 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Strawy wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w rejonie ulic: Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejwskiego do ulicy Małej, ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do rzeki Strawy wylotami W1 i W3 .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2313. Data: 2019-04-24 15:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Strawy wód opadowych i roztopowych z terenów zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w rejonie ulic: Jerozolimskiej na odcinku od Ronda Sulejwskiego do ulicy Małej, ulicy Spacerowej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej, ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Jerozolimskiej do rzeki Strawy wylotami W1 i W3
Wykonanie: Monika Jarzębska
2314. Data: 2019-04-24 15:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 4/19 z Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 26 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2315. Data: 2019-04-24 15:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 3/19 z Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 22 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2316. Data: 2019-04-24 15:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów zlewni cząstkowej B-3 (odcinek ulicy Sulejowskiej od mostu na rzece Wierzejce i odcinek dwupasmowej trasy wylotowej z miasta tj. drogi Nr 12) w Piotrkowie Trybunalskim - rzeka Wierzejka.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 2/18 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 12 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2317. Data: 2019-04-24 15:11
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Wykonanie: Paulina Budkowska
2318. Data: 2019-04-24 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów zlewni cząstkowej B-3 (odcinek ulicy Sulejowskiej od mostu na rzece Wierzejce i odcinek dwupasmowej trasy wylotowej z miasta tj. drogi Nr 12) w Piotrkowie Trybunalskim - rzeka Wierzejka
Wykonanie: Monika Jarzębska
2319. Data: 2019-04-24 15:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 3/19 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 stycznia 2019 roku, które odbylo się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.00 do 15.05
Wykonanie: Paulina Budkowska
2320. Data: 2019-04-24 15:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 5 grudnia 2018 roku, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 14.10 do 14.17.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2321. Data: 2019-04-24 15:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej Z-1 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Zamkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2322. Data: 2019-04-24 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej Z-1 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Zamkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2323. Data: 2019-04-24 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Zalesickiej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2324. Data: 2019-04-24 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Zalesickiej
Wykonanie: Paulina Budkowska
2325. Data: 2019-04-24 14:54
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-N.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 2 z dn. 12.12.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2326. Data: 2019-04-24 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2327. Data: 2019-04-24 14:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z dn. 5.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2328. Data: 2019-04-24 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2329. Data: 2019-04-24 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-Z
Wykonanie: Paulina Budkowska
2330. Data: 2019-04-24 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Paulina Budkowska
2331. Data: 2019-04-24 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-NDS
Wykonanie: Paulina Budkowska
2332. Data: 2019-04-24 14:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2333. Data: 2019-04-24 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2334. Data: 2019-04-24 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27S
Wykonanie: Paulina Budkowska
2335. Data: 2019-04-24 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2336. Data: 2019-04-24 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28S
Wykonanie: Paulina Budkowska
2337. Data: 2019-04-24 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2338. Data: 2019-04-24 14:04
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela
Wykonanie: Monika Jarzębska
2339. Data: 2019-04-24 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela
Wykonanie: Monika Jarzębska
2340. Data: 2019-04-24 13:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot. poprawy/wymiany nawierzchni drogowej na ul. Reja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2341. Data: 2019-04-24 13:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot.  podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych)
Wykonanie: Monika Jarzębska
2342. Data: 2019-04-24 13:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację dot. projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2343. Data: 2019-04-24 13:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
2344. Data: 2019-04-24 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: akt. opisu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2345. Data: 2019-04-24 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2346. Data: 2019-04-24 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
2347. Data: 2019-04-24 13:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
2348. Data: 2019-04-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2349. Data: 2019-04-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej K-2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Kopernika .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2350. Data: 2019-04-24 13:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej K-2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Kopernika
Wykonanie: Monika Jarzębska