główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1381. Data: 2018-10-03 11:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1382. Data: 2018-10-03 11:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ulicy Agrestowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1383. Data: 2018-10-02 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 375 z dn. 27.09.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1384. Data: 2018-10-02 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 376 z dn. 27.09.2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
1385. Data: 2018-10-02 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 377 z dn. 27.09.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1386. Data: 2018-10-02 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/747/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1387. Data: 2018-10-02 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/746/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1388. Data: 2018-10-02 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
1389. Data: 2018-10-02 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1390. Data: 2018-10-02 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
1391. Data: 2018-10-02 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1392. Data: 2018-10-02 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 6 sztuk latarni zasilanych solarnie na odcinku ulicy Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1393. Data: 2018-10-02 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 381 z dn. 1 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
1394. Data: 2018-10-02 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 381 z dn. 1 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 381
Wykonanie: Monika Jarzębska
1395. Data: 2018-10-02 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 382 z dn. 1 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 382
Wykonanie: Monika Jarzębska
1396. Data: 2018-10-02 13:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego. Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1397. Data: 2018-10-02 13:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1398. Data: 2018-10-02 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/760/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1399. Data: 2018-10-02 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/759/18 w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1400. Data: 2018-10-02 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/758/18 w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w ? części oraz w ? części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1401. Data: 2018-10-02 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/757/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1402. Data: 2018-10-02 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/756/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1403. Data: 2018-10-02 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/755/18 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 ? Ciepłownia C-1, ul. Rolniczej 75 ? Ciepłownia C-2.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1404. Data: 2018-10-02 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/754/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I, nr II i nr III
Wykonanie: Monika Jarzębska
1405. Data: 2018-10-02 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/753/18 w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1406. Data: 2018-10-02 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/752/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 ? ul. Leona Pereca 5
Wykonanie: Monika Jarzębska
1407. Data: 2018-10-02 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/751/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki
Wykonanie: Monika Jarzębska
1408. Data: 2018-10-02 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/750/18 w sprawie zamiany nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
1409. Data: 2018-10-02 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/749/18 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1410. Data: 2018-10-02 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LX/748/18 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 295.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wykonanie: Monika Jarzębska