główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2201. Data: 2019-04-29 09:53
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krystyna Czechowska.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2202. Data: 2019-04-27 11:23
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2203. Data: 2019-04-26 13:49
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2204. Data: 2019-04-26 13:47
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2205. Data: 2019-04-26 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 162
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2206. Data: 2019-04-26 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2207. Data: 2019-04-26 13:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej B - 2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Miast Partnerskich i Sulejowskiej oraz terenów przyległych .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2208. Data: 2019-04-26 13:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej B - 2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Miast Partnerskich i Sulejowskiej oraz terenów przyległych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2209. Data: 2019-04-26 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 161 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 161
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2210. Data: 2019-04-26 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 161 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2211. Data: 2019-04-26 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Przemysłowej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2212. Data: 2019-04-26 13:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2213. Data: 2019-04-26 11:24
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono komunikat dot. losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2214. Data: 2019-04-26 11:19
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2019 r. w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków .
Dodatkowy opis redaktora: Wynik konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2215. Data: 2019-04-26 11:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów obejmujących część ulicy Zalesicklej i Przedborskiej .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2216. Data: 2019-04-26 11:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów obejmujących część ulicy Zalesicklej i Przedborskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2217. Data: 2019-04-26 10:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
2218. Data: 2019-04-26 10:52
Dział: Inne » Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Analiza - 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2219. Data: 2019-04-25 14:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/101/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2220. Data: 2019-04-25 14:49
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/100/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2221. Data: 2019-04-25 14:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/99/19 w sprawie likwidacji uzupełniających liceów ogólnokształcących , technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2222. Data: 2019-04-25 14:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/98/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego,technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2223. Data: 2019-04-25 14:43
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/97/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2224. Data: 2019-04-25 14:33
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/96/19 w sprawie likwidacji technikum uzupełniającego dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
2225. Data: 2019-04-25 14:31
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/95/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im.Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2226. Data: 2019-04-25 14:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/94/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im.Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2227. Data: 2019-04-25 14:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: chwała VII/93/19 w sprawie zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2228. Data: 2019-04-25 14:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/92/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2229. Data: 2019-04-25 14:13
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/91/19 w sprawie zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2230. Data: 2019-04-25 14:12
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/90/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2231. Data: 2019-04-25 14:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/89/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2232. Data: 2019-04-25 14:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/88/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2233. Data: 2019-04-25 14:01
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/87/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2234. Data: 2019-04-25 13:58
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/86/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2235. Data: 2019-04-25 13:56
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/85/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
2236. Data: 2019-04-25 13:54
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/84/19 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2237. Data: 2019-04-25 13:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/83/19 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2238. Data: 2019-04-25 13:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/82/19
Wykonanie: Monika Jarzębska
2239. Data: 2019-04-25 13:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/81/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Regatowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2240. Data: 2019-04-25 13:42
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/80/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2241. Data: 2019-04-25 13:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/79/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2242. Data: 2019-04-25 13:36
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2243. Data: 2019-04-25 13:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
2244. Data: 2019-04-25 13:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
2245. Data: 2019-04-25 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I
Wykonanie: Monika Jarzębska
2246. Data: 2019-04-25 12:58
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja Fundacje
Wykonanie: Monika Jarzębska
2247. Data: 2019-04-25 12:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
Wykonanie: Monika Jarzębska
2248. Data: 2019-04-25 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 159 z dn. 19 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 159
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2249. Data: 2019-04-25 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 158 z dn. 19 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 158
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2250. Data: 2019-04-25 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 157 z dn. 19 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 157
Wykonanie: Beata Grabowiecka