główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2151. Data: 2018-12-28 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 487 z dn. 24 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 487
Wykonanie: Monika Jarzębska
2152. Data: 2018-12-28 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 490 z dn. 24 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2153. Data: 2018-12-28 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 489 z dn. 24 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2154. Data: 2018-12-28 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 488 z dn. 24 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2155. Data: 2018-12-28 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 487 z dn. 24 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2156. Data: 2018-12-28 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 486 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2157. Data: 2018-12-28 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 484 z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 484
Wykonanie: Monika Jarzębska
2158. Data: 2018-12-28 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 483 z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 483
Wykonanie: Monika Jarzębska
2159. Data: 2018-12-28 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 482 z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 482
Wykonanie: Monika Jarzębska
2160. Data: 2018-12-28 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 481 z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 481
Wykonanie: Monika Jarzębska
2161. Data: 2018-12-28 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 480 z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 480
Wykonanie: Monika Jarzębska
2162. Data: 2018-12-28 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 479 z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 479
Wykonanie: Monika Jarzębska
2163. Data: 2018-12-28 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 485 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2164. Data: 2018-12-28 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 484 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2165. Data: 2018-12-28 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 483 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2166. Data: 2018-12-28 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 482 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2167. Data: 2018-12-28 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 481 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2168. Data: 2018-12-28 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 480 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2169. Data: 2018-12-28 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 479 z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2170. Data: 2018-12-27 15:09
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ewidencja stowarzyszen zwykłych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2171. Data: 2018-12-27 13:39
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2172. Data: 2018-12-27 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2173. Data: 2018-12-27 13:33
Dział: Inne » Kontrole » PLANY KONTROLI » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan kontroli na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Plan kontroli na 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2174. Data: 2018-12-27 13:32
Dział: Inne » Kontrole » PLANY KONTROLI » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan kontroli na 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2175. Data: 2018-12-27 13:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/38/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2176. Data: 2018-12-27 13:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/37/18 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2177. Data: 2018-12-27 13:26
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/36/18 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Johnowi Raymondowi Benettowi
Wykonanie: Monika Jarzębska
2178. Data: 2018-12-27 13:24
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/35/18 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2179. Data: 2018-12-27 13:11
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/34/18 w sprawie wystąpienia Piotrkowa Trybunalskiego ze Związku Powiatów Polskich
Wykonanie: Monika Jarzębska
2180. Data: 2018-12-27 13:10
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/33/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2181. Data: 2018-12-27 13:08
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/32/18 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2182. Data: 2018-12-27 13:02
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/31/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
2183. Data: 2018-12-27 13:01
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/30/18 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego?
Wykonanie: Monika Jarzębska
2184. Data: 2018-12-27 12:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/29/18 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
Wykonanie: Monika Jarzębska
2185. Data: 2018-12-27 12:55
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/28/18 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2186. Data: 2018-12-27 12:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/27/18 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2187. Data: 2018-12-27 12:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/26/18 w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. ?Bezpieczne Miasto 2019"
Wykonanie: Monika Jarzębska
2188. Data: 2018-12-27 12:43
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/25/18 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 182a stanowiącą własność osób fizycznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2189. Data: 2018-12-27 12:39
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/24/18 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Wykonanie: Monika Jarzębska
2190. Data: 2018-12-27 12:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/23/18 w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby
Wykonanie: Monika Jarzębska
2191. Data: 2018-12-27 12:28
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/22/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
Wykonanie: Monika Jarzębska
2192. Data: 2018-12-27 12:26
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023
Wykonanie: Monika Jarzębska
2193. Data: 2018-12-27 12:23
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2194. Data: 2018-12-27 12:20
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/19/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2195. Data: 2018-12-27 12:17
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/18/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2019-2036)
Wykonanie: Monika Jarzębska
2196. Data: 2018-12-27 12:14
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/17/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2197. Data: 2018-12-27 12:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/17/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2198. Data: 2018-12-27 12:04
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr III/16/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2199. Data: 2018-12-27 12:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2200. Data: 2018-12-27 11:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego oraz przystosowanie istniejących budynków .
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska