główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2051. Data: 2018-11-30 11:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.5. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2052. Data: 2018-11-30 11:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.4. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Monika Jarzębska
2053. Data: 2018-11-30 11:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.1 Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2054. Data: 2018-11-30 11:43
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2055. Data: 2018-11-30 11:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
2056. Data: 2018-11-30 11:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2. Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
2057. Data: 2018-11-30 11:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
2058. Data: 2018-11-30 11:16
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Monika Jarzębska
2059. Data: 2018-11-30 11:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2060. Data: 2018-11-30 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu .
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2061. Data: 2018-11-30 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2062. Data: 2018-11-30 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2063. Data: 2018-11-30 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2064. Data: 2018-11-30 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
2065. Data: 2018-11-30 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2066. Data: 2018-11-30 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 451
Wykonanie: Monika Jarzębska
2067. Data: 2018-11-29 13:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/9/18 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2068. Data: 2018-11-29 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
2069. Data: 2018-11-29 13:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2070. Data: 2018-11-29 13:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/8/18 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2071. Data: 2018-11-29 13:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/7/18 w/s wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2072. Data: 2018-11-29 13:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/6/18 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2073. Data: 2018-11-29 13:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/5/18 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2074. Data: 2018-11-29 13:34
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/4/2018 w/s ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
2075. Data: 2018-11-29 13:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2076. Data: 2018-11-29 13:29
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2077. Data: 2018-11-29 13:28
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Obywatelskich
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2078. Data: 2018-11-29 13:27
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2079. Data: 2018-11-29 13:18
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu:.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2080. Data: 2018-11-29 13:16
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2081. Data: 2018-11-29 13:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2082. Data: 2018-11-29 13:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Obywatelskich
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2083. Data: 2018-11-29 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 445
Wykonanie: Monika Jarzębska
2084. Data: 2018-11-29 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie Nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4 października 2018 r. w/s podziału środków finansowych dla szkół na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2085. Data: 2018-11-29 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2086. Data: 2018-11-29 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
2087. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2088. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 452 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2089. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2090. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2091. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2092. Data: 2018-11-29 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
2093. Data: 2018-11-28 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
2094. Data: 2018-11-27 15:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2095. Data: 2018-11-27 14:54
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/3/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2096. Data: 2018-11-27 14:53
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/2/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2097. Data: 2018-11-27 14:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: uchwała Nr I/1/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
2098. Data: 2018-11-27 14:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2099. Data: 2018-11-27 14:17
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
2100. Data: 2018-11-27 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2004 » Projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekt Zarządzenia ws. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska