główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1231. Data: 2018-11-30 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 451
Wykonanie: Monika Jarzębska
1232. Data: 2018-11-29 13:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/9/18 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1233. Data: 2018-11-29 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
1234. Data: 2018-11-29 13:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1235. Data: 2018-11-29 13:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/8/18 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1236. Data: 2018-11-29 13:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/7/18 w/s wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1237. Data: 2018-11-29 13:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/6/18 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1238. Data: 2018-11-29 13:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/5/18 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1239. Data: 2018-11-29 13:34
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/4/2018 w/s ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1240. Data: 2018-11-29 13:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część).
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1241. Data: 2018-11-29 13:29
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1242. Data: 2018-11-29 13:28
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Obywatelskich
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1243. Data: 2018-11-29 13:27
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1244. Data: 2018-11-29 13:18
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu:.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1245. Data: 2018-11-29 13:16
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1246. Data: 2018-11-29 13:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1247. Data: 2018-11-29 13:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Obywatelskich
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1248. Data: 2018-11-29 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 445
Wykonanie: Monika Jarzębska
1249. Data: 2018-11-29 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn. 27 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie Nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 4 października 2018 r. w/s podziału środków finansowych dla szkół na realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień na pozalekcyjnych zajęciach sportowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1250. Data: 2018-11-29 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1251. Data: 2018-11-29 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1252. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 453 z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1253. Data: 2018-11-29 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 452 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1254. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1255. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1256. Data: 2018-11-29 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 449 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1257. Data: 2018-11-29 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1258. Data: 2018-11-28 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
1259. Data: 2018-11-27 15:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1260. Data: 2018-11-27 14:54
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/3/2018
Wykonanie: Monika Jarzębska