główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2051. Data: 2019-09-12 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 353 z dn. 11 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2052. Data: 2019-09-12 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 352 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2053. Data: 2019-09-12 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 351 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2054. Data: 2019-09-12 08:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelacje A. Piekarskiego z dn. 27.08.2019 r. - dot. poprawienia nawierzchni na zakręcie ul. Wierzejskiej przy wiadukcie nad ul. Miast Partnerskich
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2055. Data: 2019-09-11 12:29
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2056. Data: 2019-09-11 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2057. Data: 2019-09-11 12:26
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja D. Cecotki z dn. 6.09.2019 r. - dot. rozważenia możliwości zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego ? Armii Krajowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2058. Data: 2019-09-11 12:04
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 26.08.2019 r. - dot. udzielenia informacji jakie zostaną podjęte działania mające na celu likwidację plagi szczurów w parku Belzackim i terenie przyległym
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2059. Data: 2019-09-11 11:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2060. Data: 2019-09-11 11:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja D. Cecotki z dn. 5.09.2019 r. - ogrodzenia ROD im. T. Kościuszki a graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2061. Data: 2019-09-11 11:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja D. Cecotki z dn. 5.09.2019 r. - dot. przystąpienia przez Urząd Miasta do akcji udostępniania mieszkańcom budek lęgowych dla jerzyków
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2062. Data: 2019-09-11 10:55
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odp. na interpelacje dot.  podjęcia stosownych czynności w celu sprawdzenia samochodu bez tablic rejestracyjnych znajdującego się na parkingu przy ul. Spacerowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
2063. Data: 2019-09-11 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 350 z dn. 9 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 350
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2064. Data: 2019-09-11 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 350 z dn. 9 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2065. Data: 2019-09-11 07:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Wykonanie: Monika Jarzębska
2066. Data: 2019-09-10 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2067. Data: 2019-09-10 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2068. Data: 2019-09-10 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 349 z dn. 9 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 349
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2069. Data: 2019-09-10 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 349 z dn. 9 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2070. Data: 2019-09-10 09:22
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2071. Data: 2019-09-10 09:19
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2072. Data: 2019-09-10 09:19
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2073. Data: 2019-09-10 09:19
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2074. Data: 2019-09-10 09:18
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2075. Data: 2019-09-10 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 348 z dn. 9 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 348
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2076. Data: 2019-09-10 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 348 z dn. 9 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2077. Data: 2019-09-09 12:29
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wzór zgłoszenia na członka okw - dla komitetów wyborczych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2078. Data: 2019-09-09 12:27
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wzór zgloszenia kandydata na członka okw - dla osób fizycznych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2079. Data: 2019-09-09 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 338 z dn. 3 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 338
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2080. Data: 2019-09-09 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 338 z dn. 3 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2081. Data: 2019-09-09 09:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2082. Data: 2019-09-09 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 329 z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2083. Data: 2019-09-09 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dn. 28 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
2084. Data: 2019-09-09 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 347 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 347 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2085. Data: 2019-09-09 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 347 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2086. Data: 2019-09-09 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 346 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 346 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2087. Data: 2019-09-09 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 346 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2088. Data: 2019-09-09 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 345 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 345 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2089. Data: 2019-09-09 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 345 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2090. Data: 2019-09-09 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 344 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 344
Wykonanie: Monika Jarzębska
2091. Data: 2019-09-09 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 344 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2092. Data: 2019-09-09 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 343 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 343 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2093. Data: 2019-09-09 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 343 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2094. Data: 2019-09-09 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 342 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 342 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2095. Data: 2019-09-09 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 342 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2096. Data: 2019-09-09 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 341 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 341
Wykonanie: Monika Jarzębska
2097. Data: 2019-09-09 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 341 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2098. Data: 2019-09-09 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 340 z dn. 6 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 340
Wykonanie: Monika Jarzębska
2099. Data: 2019-09-09 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 340 z dn. 6 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
2100. Data: 2019-09-09 08:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18.06.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka