główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

201. Data: 2019-06-05 12:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 4. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
202. Data: 2019-06-05 12:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 3. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
203. Data: 2019-06-05 12:42
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 2. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
204. Data: 2019-06-05 12:41
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 1. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
205. Data: 2019-06-05 12:36
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5g Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
206. Data: 2019-06-05 12:27
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5f Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
207. Data: 2019-06-05 12:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 2. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
208. Data: 2019-06-05 12:05
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
209. Data: 2019-06-05 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
210. Data: 2019-06-05 10:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury Radnych w kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych: wprowadzono nr kontaktowy radnego S. Stachaczyka
Wykonanie: Monika Jarzębska
211. Data: 2019-06-05 09:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 4/2019 z dn. 3.06.2019 r. dot. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
212. Data: 2019-06-05 09:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 4/2019 z dn. 3.06.2019 r. dot. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57
Wykonanie: Monika Jarzębska
213. Data: 2019-06-04 14:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z bezdotykową myjnią samochodową przewidziana do realizacji przy Rakowskiej 17 Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
214. Data: 2019-06-04 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/106/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
215. Data: 2019-06-04 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/79/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
216. Data: 2019-06-04 14:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z bezdotykową myjnią samochodową przewidziana do realizacji przy Rakowskiej 17 Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
217. Data: 2019-06-04 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/71/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
218. Data: 2019-06-04 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
219. Data: 2019-06-04 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/39/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
220. Data: 2019-06-04 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/107/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
221. Data: 2019-06-04 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/80/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
222. Data: 2019-06-04 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/72/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
223. Data: 2019-06-04 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
224. Data: 2019-06-04 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
225. Data: 2019-06-04 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/40/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
226. Data: 2019-06-04 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
227. Data: 2019-06-04 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/106/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
228. Data: 2019-06-04 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/107/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
229. Data: 2019-06-04 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/117/19 z dn. 29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w/s uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
230. Data: 2019-06-04 12:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/119/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
231. Data: 2019-06-04 12:56
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/118/19 w/s skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
232. Data: 2019-06-04 12:53
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/117/19 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
233. Data: 2019-06-04 12:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/116/19 w/s wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
234. Data: 2019-06-04 12:44
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/115/19 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
235. Data: 2019-06-04 12:39
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/114/19 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
236. Data: 2019-06-04 12:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/113/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
237. Data: 2019-06-04 12:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/112/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
238. Data: 2019-06-04 12:23
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/111/19 w/s sprzedaży nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Józefa Fabianiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
239. Data: 2019-06-04 12:19
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/110/19 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kostromskiej 37 obręb 24 oznaczonych w ewidencji gruntów nr 148/11 o powierzchni 0,0020 ha; nr 476/3 o powierzchni 0,0003 ha i nr 476/5 o powierzchni 0,0008 ha
Wykonanie: Beata Grabowiecka
240. Data: 2019-06-04 12:10
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/109/19 w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
241. Data: 2019-06-04 12:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/108/19 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
242. Data: 2019-06-04 11:57
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/107/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
243. Data: 2019-06-04 11:53
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/106/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
244. Data: 2019-06-04 11:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/105/19 w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
245. Data: 2019-06-04 11:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/104/19 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
246. Data: 2019-06-04 11:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marta Walak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
247. Data: 2019-06-04 11:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Marta Walak
Wykonanie: Monika Jarzębska
248. Data: 2019-06-04 11:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
249. Data: 2019-06-04 11:30
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VIII/103/19 w/s udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania
Wykonanie: Beata Grabowiecka
250. Data: 2019-06-04 11:25
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: VIII Sesja Rady Miasta z dn. 29 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka