główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

201. Data: 2019-10-02 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Modyfikacja treści SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
202. Data: 2019-10-02 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
203. Data: 2019-10-02 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
204. Data: 2019-10-02 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nowych okolicznościach sprawy dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
205. Data: 2019-10-02 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nowych okolicznościach sprawy dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji: Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice na odcinku Tuszyn - granica województwa łódzkiego/śląskiego - odcinek B węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800 do km 376+000 dla odcinka od km 367+350 do km 376+000 projektowanej autostrady.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
206. Data: 2019-10-02 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
207. Data: 2019-10-02 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/167/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
208. Data: 2019-10-02 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr X/149/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
209. Data: 2019-10-02 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 255 z dn. 27 czerwca 2019 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
210. Data: 2019-10-02 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/120/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
211. Data: 2019-10-02 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 255 z dn. 27 czerwca 2019 r. w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
212. Data: 2019-10-02 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/120/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
213. Data: 2019-10-02 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/168/19 z dn. 25.09.2019 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
214. Data: 2019-10-02 12:43
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/180/19 w/s przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
215. Data: 2019-10-02 12:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/179/19 w/s skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
216. Data: 2019-10-02 12:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/178/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
217. Data: 2019-10-02 12:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/177/19 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiaj się bez dalszego biegu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
218. Data: 2019-10-02 12:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/176/19 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
219. Data: 2019-10-02 12:26
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/175/19 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Beata Grabowiecka
220. Data: 2019-10-02 12:20
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/174/19 w/s o zmianie Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 mają 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
221. Data: 2019-10-02 12:17
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/173/19 zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
222. Data: 2019-10-02 12:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
223. Data: 2019-10-02 12:13
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/172/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
224. Data: 2019-10-02 12:08
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/171/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy ?Z? w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
225. Data: 2019-10-02 12:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/170/19 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie- Skłodowskiej 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
226. Data: 2019-10-02 12:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/169/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
227. Data: 2019-10-02 11:56
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/168/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
228. Data: 2019-10-02 11:44
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/167/19 w/s zmiany WPF
Wykonanie: Beata Grabowiecka
229. Data: 2019-10-02 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 371 z dn. 27 września 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
230. Data: 2019-10-02 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 371
Wykonanie: Beata Grabowiecka
231. Data: 2019-10-02 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
232. Data: 2019-10-02 09:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XII/181/19 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
233. Data: 2019-10-02 09:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
234. Data: 2019-10-02 09:24
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
235. Data: 2019-10-02 09:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja J. Dziemdziory z dn. 26.09.2019 r. - dot. cen ciepła, sposobu jego dostarczania oraz zjawiska smogu występującego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
236. Data: 2019-10-02 08:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja J. Dziemdziory z dn. 27.09.2019 r. - dot. podjęcia stosownych działań w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Kostromską i ul. Iwaszkiewicza
Wykonanie: Beata Grabowiecka
237. Data: 2019-10-02 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 374
Wykonanie: Beata Grabowiecka
238. Data: 2019-10-02 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
239. Data: 2019-10-02 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 373
Wykonanie: Beata Grabowiecka
240. Data: 2019-10-02 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
241. Data: 2019-10-02 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
242. Data: 2019-10-02 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
243. Data: 2019-10-02 08:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 370 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
244. Data: 2019-10-02 08:26
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja W. Olejnik z dn. 25.09.2019 r. - dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
245. Data: 2019-10-02 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
246. Data: 2019-10-01 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
247. Data: 2019-10-01 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
248. Data: 2019-10-01 14:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 8/19 z dn. 15.04.2019 r. wspólne posiedzenie 3 komisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
249. Data: 2019-10-01 14:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
250. Data: 2019-10-01 14:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr X/19 z dn. 24.06.2019 r. wspólne posiedzenie 2 komisji
Wykonanie: Monika Jarzębska