główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1951. Data: 2019-10-30 11:09
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1952. Data: 2019-10-30 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 406 z dn. 29 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 406
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1953. Data: 2019-10-30 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 406 z dn. 29 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1954. Data: 2019-10-30 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 403 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 - regulamin przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1955. Data: 2019-10-30 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 403 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - regulamin przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1956. Data: 2019-10-30 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 403 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 403
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1957. Data: 2019-10-30 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 403 z dn. 28 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1958. Data: 2019-10-30 09:12
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1959. Data: 2019-10-30 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 405 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 405
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1960. Data: 2019-10-30 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 405 z dn. 28 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1961. Data: 2019-10-30 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 404 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 404
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1962. Data: 2019-10-30 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 404 z dn. 28 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1963. Data: 2019-10-30 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 403 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1964. Data: 2019-10-30 08:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1965. Data: 2019-10-30 08:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1966. Data: 2019-10-30 08:08
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
1967. Data: 2019-10-29 15:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące oznakowania obszaru zapowietrzonego odpowiednimi tablicami informacyjnymi przy wjazdach na teren zapowietrzony oraz zgłaszania się osób posiadających ule do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w celu przeprowadzania kontroli przez lekarza weterynarii i potwierdzenia lub wyeliminowania choroby zgnilca amerykańskiego u pszczół .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1968. Data: 2019-10-29 15:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące oznakowania obszaru zapowietrzonego odpowiednimi tablicami informacyjnymi przy wjazdach na teren zapowietrzony oraz zgłaszania się osób posiadających ule do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim w celu przeprowadzania kontroli przez lekarza weterynarii i potwierdzenia lub wyeliminowania choroby zgnilca amerykańskiego u pszczół
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1969. Data: 2019-10-29 15:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono AUTOPOPRAWKA  do projektu uchwały w/s zmiany budżetu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1970. Data: 2019-10-29 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1971. Data: 2019-10-29 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1972. Data: 2019-10-29 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1973. Data: 2019-10-29 15:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1974. Data: 2019-10-29 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1975. Data: 2019-10-29 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1976. Data: 2019-10-29 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1977. Data: 2019-10-29 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki nr 1 - 10 i nr 13 - do SIWZ - do edycji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1978. Data: 2019-10-29 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1979. Data: 2019-10-29 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1980. Data: 2019-10-29 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1981. Data: 2019-10-29 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1982. Data: 2019-10-29 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1983. Data: 2019-10-29 14:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1984. Data: 2019-10-29 14:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu MBL Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Sulejowskiej 45d w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1985. Data: 2019-10-29 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu MBL Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Sulejowskiej 45d w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1986. Data: 2019-10-29 14:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 11/19 z dn. 19.09.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1987. Data: 2019-10-29 11:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 21.10.2019r. - w/s uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 01.10.2019r. dot. złego stanu technicznego ul. Roosevelta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1988. Data: 2019-10-28 14:31
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja D. Cecotki z dn. 23.10.2019 r. - dot. okresowego zastosowania znaków B-36 i T-24 na ul. Armii Krajowej i parkingu na wysokości III LO
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1989. Data: 2019-10-28 12:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1990. Data: 2019-10-28 12:37
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony .
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1991. Data: 2019-10-28 12:36
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1992. Data: 2019-10-28 12:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1993. Data: 2019-10-28 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 402 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 402
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1994. Data: 2019-10-28 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 402 z dn. 28 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1995. Data: 2019-10-28 12:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1996. Data: 2019-10-28 12:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1997. Data: 2019-10-25 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 401 z dn. 25 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 401
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1998. Data: 2019-10-25 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 401 z dn. 25 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1999. Data: 2019-10-25 11:30
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono Autopoprawkę na XI Sesję RM
Wykonanie: Monika Jarzębska
2000. Data: 2019-10-25 11:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.22. Projekt uchwały w/s przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Wykonanie: Monika Jarzębska