główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1901. Data: 2019-05-16 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 190 z dn. 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1902. Data: 2019-05-16 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 190 z dn. 13 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 190
Wykonanie: Monika Jarzębska
1903. Data: 2019-05-16 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 190 z dn. 13 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1904. Data: 2019-05-16 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2019 - Przetarg nieograniczony na: Część I-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej" Część II-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1905. Data: 2019-05-16 12:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w ulicy Zalesickiej .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1906. Data: 2019-05-16 12:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego w ulicy Zalesickiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1907. Data: 2019-05-16 11:58
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Szkoły i placówki niepubliczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1908. Data: 2019-05-16 11:57
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Szkoły i placówki niepubliczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niepublicznych jednostek oświatowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1909. Data: 2019-05-15 13:52
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat dot. transportu osób niepelnosprawnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1910. Data: 2019-05-15 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SWPZ.271.16.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1911. Data: 2019-05-15 13:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paweł Bałecki.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1912. Data: 2019-05-15 13:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Paweł Bałecki
Wykonanie: Monika Jarzębska
1913. Data: 2019-05-15 13:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Bujakowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1914. Data: 2019-05-15 13:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Elżbieta Bujakowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
1915. Data: 2019-05-15 13:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Byczyński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1916. Data: 2019-05-15 13:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Krzysztof Byczyński
Wykonanie: Monika Jarzębska
1917. Data: 2019-05-15 13:09
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renata Cieślak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1918. Data: 2019-05-15 13:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Renata Cieślak
Wykonanie: Monika Jarzębska
1919. Data: 2019-05-15 13:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marek Domański.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1920. Data: 2019-05-15 13:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Marek Domański
Wykonanie: Monika Jarzębska
1921. Data: 2019-05-15 13:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Halina Dziurzyńska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1922. Data: 2019-05-15 12:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Halina Dziurzyńska
Wykonanie: Monika Jarzębska
1923. Data: 2019-05-15 12:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariola Fogiel-Sadowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1924. Data: 2019-05-15 12:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Mariola Fogiel-Sadowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
1925. Data: 2019-05-15 12:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grzegorz Janowski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1926. Data: 2019-05-15 12:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Grzegorz Janowski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1927. Data: 2019-05-15 12:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zenona Jureńczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1928. Data: 2019-05-15 12:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Zenona Jureńczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
1929. Data: 2019-05-15 12:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Radosław Kaczmarek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1930. Data: 2019-05-15 12:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Radosław Kaczmarek
Wykonanie: Monika Jarzębska
1931. Data: 2019-05-15 12:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jacek Kalle.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1932. Data: 2019-05-15 12:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Jacek Kalle
Wykonanie: Monika Jarzębska
1933. Data: 2019-05-15 12:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Kiereś.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1934. Data: 2019-05-15 12:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Kiereś
Wykonanie: Monika Jarzębska
1935. Data: 2019-05-15 12:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Janusz Kniejski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1936. Data: 2019-05-15 12:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Janusz Kniejski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1937. Data: 2019-05-15 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Janusz Korczak-Ziołkowski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1938. Data: 2019-05-15 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Janusz Korczak-Ziołkowski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1939. Data: 2019-05-15 12:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Kosela.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1940. Data: 2019-05-15 12:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Agnieszka Kosela
Wykonanie: Monika Jarzębska
1941. Data: 2019-05-15 12:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dorota Kosterska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1942. Data: 2019-05-15 12:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Dorota Kosterska
Wykonanie: Monika Jarzębska
1943. Data: 2019-05-15 12:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wioletta Kowalczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1944. Data: 2019-05-15 12:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Wioletta Kowalczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
1945. Data: 2019-05-15 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Alicja Moskwa.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1946. Data: 2019-05-15 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Alicja Moskwa.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1947. Data: 2019-05-15 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Alicja Moskwa
Wykonanie: Monika Jarzębska
1948. Data: 2019-05-15 11:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Obst.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1949. Data: 2019-05-15 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Małgorzata Obst
Wykonanie: Monika Jarzębska
1950. Data: 2019-05-15 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Magdalena Ostrowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska