główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1851. Data: 2019-04-29 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1852. Data: 2019-04-29 12:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr V/19 z dn. 25.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1853. Data: 2019-04-29 12:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/19 z dn. 25.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1854. Data: 2019-04-29 12:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr III/19 z dn. 18.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1855. Data: 2019-04-29 12:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II z dn. 12.05.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1856. Data: 2019-04-29 10:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr IV/18 z dn. 20.03.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1857. Data: 2019-04-29 10:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr III/18 z dn. 21.01.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1858. Data: 2019-04-29 10:31
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II/18 z dn. 12.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1859. Data: 2019-04-29 10:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1860. Data: 2019-04-29 10:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1861. Data: 2019-04-29 10:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I/18 z dn. 5.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1862. Data: 2019-04-29 10:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację dot. dobudowania odcinka chodnika na ul. Źródlanej od ul. Modrzewskiego w kierunku rzeki Strawa
Wykonanie: Monika Jarzębska
1863. Data: 2019-04-29 10:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II/18 z dn. 14.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1864. Data: 2019-04-29 10:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z dn. 4.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1865. Data: 2019-04-29 10:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację dot. zabezpieczenia ruchu pieszych wzdłuż ul. Zalesickiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1866. Data: 2019-04-29 09:53
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krystyna Czechowska.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1867. Data: 2019-04-27 11:23
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1868. Data: 2019-04-26 13:49
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1869. Data: 2019-04-26 13:47
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty
Wykonanie: Monika Jarzębska
1870. Data: 2019-04-26 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 162
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1871. Data: 2019-04-26 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1872. Data: 2019-04-26 13:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej B - 2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Miast Partnerskich i Sulejowskiej oraz terenów przyległych .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1873. Data: 2019-04-26 13:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej B - 2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Miast Partnerskich i Sulejowskiej oraz terenów przyległych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1874. Data: 2019-04-26 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 161 z dn. 26 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 161
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1875. Data: 2019-04-26 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 161 z dn. 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1876. Data: 2019-04-26 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Przemysłowej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1877. Data: 2019-04-26 13:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1878. Data: 2019-04-26 11:24
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono komunikat dot. losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1879. Data: 2019-04-26 11:19
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2019 r. w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków .
Dodatkowy opis redaktora: Wynik konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1880. Data: 2019-04-26 11:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów obejmujących część ulicy Zalesicklej i Przedborskiej .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1881. Data: 2019-04-26 11:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z terenów obejmujących część ulicy Zalesicklej i Przedborskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1882. Data: 2019-04-26 10:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1883. Data: 2019-04-26 10:52
Dział: Inne » Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Analiza - 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1884. Data: 2019-04-25 14:50
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/101/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, techników uzupełniających, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1885. Data: 2019-04-25 14:49
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/100/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1886. Data: 2019-04-25 14:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/99/19 w sprawie likwidacji uzupełniających liceów ogólnokształcących , technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1887. Data: 2019-04-25 14:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/98/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego,technikum uzupełniającego, policealnej szkoły zawodowej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1888. Data: 2019-04-25 14:43
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/97/19 w sprawie likwidacji liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1889. Data: 2019-04-25 14:33
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/96/19 w sprawie likwidacji technikum uzupełniającego dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1890. Data: 2019-04-25 14:31
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/95/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im.Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1891. Data: 2019-04-25 14:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/94/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im.Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1892. Data: 2019-04-25 14:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: chwała VII/93/19 w sprawie zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1893. Data: 2019-04-25 14:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/92/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1894. Data: 2019-04-25 14:13
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/91/19 w sprawie zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1895. Data: 2019-04-25 14:12
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/90/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1896. Data: 2019-04-25 14:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/89/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1897. Data: 2019-04-25 14:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/88/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1898. Data: 2019-04-25 14:01
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/87/19 w sprawie zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1899. Data: 2019-04-25 13:58
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/86/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1900. Data: 2019-04-25 13:56
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała VII/85/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska