główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1851. Data: 2019-10-02 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/120/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1852. Data: 2019-10-02 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/168/19 z dn. 25.09.2019 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1853. Data: 2019-10-02 12:43
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/180/19 w/s przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1854. Data: 2019-10-02 12:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/179/19 w/s skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1855. Data: 2019-10-02 12:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/178/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1856. Data: 2019-10-02 12:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/177/19 w/s zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawiaj się bez dalszego biegu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1857. Data: 2019-10-02 12:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/176/19 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1858. Data: 2019-10-02 12:26
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/175/19 w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1859. Data: 2019-10-02 12:20
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/174/19 w/s o zmianie Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 mają 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1860. Data: 2019-10-02 12:17
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/173/19 zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1861. Data: 2019-10-02 12:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1862. Data: 2019-10-02 12:13
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/172/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1863. Data: 2019-10-02 12:08
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/171/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy ?Z? w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1864. Data: 2019-10-02 12:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/170/19 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie- Skłodowskiej 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1865. Data: 2019-10-02 12:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/169/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1866. Data: 2019-10-02 11:56
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/168/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1867. Data: 2019-10-02 11:44
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XI/167/19 w/s zmiany WPF
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1868. Data: 2019-10-02 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 371 z dn. 27 września 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1869. Data: 2019-10-02 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 371
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1870. Data: 2019-10-02 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1871. Data: 2019-10-02 09:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XII/181/19 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1872. Data: 2019-10-02 09:27
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1873. Data: 2019-10-02 09:24
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: XI Sesja Rady Miasta z dn. 25 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1874. Data: 2019-10-02 09:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja J. Dziemdziory z dn. 26.09.2019 r. - dot. cen ciepła, sposobu jego dostarczania oraz zjawiska smogu występującego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1875. Data: 2019-10-02 08:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja J. Dziemdziory z dn. 27.09.2019 r. - dot. podjęcia stosownych działań w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w rejonie ul. Szkolnej oraz pomiędzy ul. Kostromską i ul. Iwaszkiewicza
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1876. Data: 2019-10-02 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 374
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1877. Data: 2019-10-02 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 374 z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1878. Data: 2019-10-02 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 27 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 373
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1879. Data: 2019-10-02 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 373 z dn. 27 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1880. Data: 2019-10-02 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 372 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1881. Data: 2019-10-02 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 371 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1882. Data: 2019-10-02 08:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 370 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1883. Data: 2019-10-02 08:26
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja W. Olejnik z dn. 25.09.2019 r. - dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1884. Data: 2019-10-02 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1885. Data: 2019-10-01 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1886. Data: 2019-10-01 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1887. Data: 2019-10-01 14:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 8/19 z dn. 15.04.2019 r. wspólne posiedzenie 3 komisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1888. Data: 2019-10-01 14:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1889. Data: 2019-10-01 14:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr X/19 z dn. 24.06.2019 r. wspólne posiedzenie 2 komisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1890. Data: 2019-10-01 14:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym, na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Sulejowskiej 35.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1891. Data: 2019-10-01 14:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym, na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Sulejowskiej 35
Wykonanie: Paulina Budkowska
1892. Data: 2019-10-01 14:03
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odp. uzupełniająca na interpelacje dot. ogrodzenia ROD im. T. Kościuszki a graniczące z nim parkingi i chodnik przy ulicy Działkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1893. Data: 2019-10-01 14:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 11.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1894. Data: 2019-10-01 14:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym, na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 11
Wykonanie: Paulina Budkowska
1895. Data: 2019-10-01 13:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1896. Data: 2019-10-01 13:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: odp. na interpelacje dot. ponownego udzielenia odpowiedzi w sprawie plagi szczurów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1897. Data: 2019-10-01 13:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1898. Data: 2019-10-01 13:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1899. Data: 2019-10-01 13:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57
Wykonanie: Paulina Budkowska
1900. Data: 2019-10-01 13:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska