główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1801. Data: 2019-09-30 13:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 11/2019 z dn. 25.09.2019 r. dot. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy garaż położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 25/27
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1802. Data: 2019-09-30 13:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 11/2019 z dn. 25.09.2019 r. dot. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy garaż położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 25/27
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1803. Data: 2019-09-30 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1804. Data: 2019-09-30 12:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 11.09.2019 r. - dot. utrzymania czystości i porządku w mieście ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji terenów zielonych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1805. Data: 2019-09-30 09:06
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienie Nr 381/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1806. Data: 2019-09-27 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2019 - Przetarg na budowę ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-9 i nr 12-13 do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1807. Data: 2019-09-26 15:03
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1808. Data: 2019-09-26 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Uprawnej oraz na terenie nieruchomości przy ul. Uprawnej 8 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1809. Data: 2019-09-26 14:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odp. na interpelację dot. chodnika po północnej stronie ul. Modrzewskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1810. Data: 2019-09-26 13:59
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 11/19 z dn. 8.07.2019r. - wspólne posiedzenie 4 komisji - KPGiSM, KBFiP, KABPiIMK, KRZSSiON
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1811. Data: 2019-09-26 13:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji dla "Polanik" Sp. z o. o., ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Trybunalski udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Polanik” Sp. z o. o.w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1812. Data: 2019-09-26 13:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji dla "Polanik" Sp. z o. o., ul. Życzliwa 11, 97-300 Piotrków Trybunalski udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu „Polanik” Sp. z o. o.w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1813. Data: 2019-09-26 13:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr X/19 z dn. 24.06. 2019 r. wspólne posiedzenie 2 komisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1814. Data: 2019-09-26 13:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 13/19 z dn. 22.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1815. Data: 2019-09-26 13:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 12/19 z dn. 8.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1816. Data: 2019-09-26 13:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 11 z dn. 24.06.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1817. Data: 2019-09-26 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
1818. Data: 2019-09-26 10:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 10/19 z dn. 21.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1819. Data: 2019-09-26 10:30
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odp. na interpelację dot. rozważenia możliwości  zmiany  organizacji  ruchu na  skrzyżowaniu  ulic  Wojska  Polskiego-Armii  Krajowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1820. Data: 2019-09-26 10:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź-uzupełnienie do interpelacji Dot. zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1821. Data: 2019-09-26 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część VI
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1822. Data: 2019-09-26 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część V
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1823. Data: 2019-09-26 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część IV
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1824. Data: 2019-09-26 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część III
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1825. Data: 2019-09-26 09:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.14. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1826. Data: 2019-09-26 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część II
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1827. Data: 2019-09-26 09:14
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.13. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1828. Data: 2019-09-26 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część I.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część I
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1829. Data: 2019-09-26 09:12
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.12. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1830. Data: 2019-09-26 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku - część I
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1831. Data: 2019-09-26 09:08
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.11. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1832. Data: 2019-09-26 09:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.10. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1833. Data: 2019-09-26 09:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.9. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1834. Data: 2019-09-26 09:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.8. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1835. Data: 2019-09-26 09:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.7. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1836. Data: 2019-09-26 08:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.6. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1837. Data: 2019-09-26 08:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.5. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1838. Data: 2019-09-26 08:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.4. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1839. Data: 2019-09-26 08:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.3. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1840. Data: 2019-09-26 08:54
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.2. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1841. Data: 2019-09-26 08:50
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6. 1. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1842. Data: 2019-09-26 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 368 z dn. 24 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 368
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1843. Data: 2019-09-26 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 368 z dn. 24 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1844. Data: 2019-09-26 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 367 z dn. 24 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 367
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1845. Data: 2019-09-26 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 367 z dn. 24 września 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1846. Data: 2019-09-26 08:28
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1847. Data: 2019-09-26 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 366 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1848. Data: 2019-09-26 08:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1849. Data: 2019-09-25 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie z dn. 24.09.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1850. Data: 2019-09-25 14:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu pod koroną drogi, ul. Łódzką w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka