główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1081. Data: 2018-10-24 12:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku produkcyjno-magazynowego oraz przystosowaniu istniejących budynków produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu "Sulimar" Sp. z o .o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej 5". Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1082. Data: 2018-10-24 12:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku produkcyjno-magazynowego oraz przystosowaniu istniejących budynków produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu "Sulimar" Sp. z o .o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej 5". Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1083. Data: 2018-10-24 12:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku produkcyjno-magazynowego oraz przystosowaniu istniejących budynków produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu "Sulimar" Sp. z o .o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej 5"
Wykonanie: Paulina Budkowska
1084. Data: 2018-10-24 12:09
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018. Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1085. Data: 2018-10-24 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 416 z dn. 23 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 28/34
Wykonanie: Paulina Budkowska
1086. Data: 2018-10-24 11:56
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. finansów i kultury w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
1087. Data: 2018-10-24 11:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. finansów i kultury w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Paulina Budkowska
1088. Data: 2018-10-24 11:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. finansów i kultury w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Paulina Budkowska
1089. Data: 2018-10-24 11:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. finansów i kultury w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Wykonanie: Paulina Budkowska
1090. Data: 2018-10-24 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 417 z dn. 24 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Paulina Budkowska
1091. Data: 2018-10-24 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 417 z dn. 24 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1092. Data: 2018-10-24 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 416 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1093. Data: 2018-10-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 412 z dn. 18 października 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
1094. Data: 2018-10-23 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 397 z dn. 10 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia projektu "Podaruj Radość" przygotowanego w ramach konkursu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wykonanie: Paulina Budkowska
1095. Data: 2018-10-23 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 370 z dn. 20 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia Programu działalności wspierająco - aktywizującej osób i ich rodzin typu ABC Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
1096. Data: 2018-10-23 14:39
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i trwałego zarządu w Referacie Gospodarki Nieruchomości. Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
1097. Data: 2018-10-23 14:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i trwałego zarządu w Referacie Gospodarki Nieruchomości. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Paulina Budkowska
1098. Data: 2018-10-23 14:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i trwałego zarządu w Referacie Gospodarki Nieruchomości. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Paulina Budkowska
1099. Data: 2018-10-23 14:37
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dzierżaw i trwałego zarządu w Referacie Gospodarki Nieruchomości
Wykonanie: Paulina Budkowska
1100. Data: 2018-10-23 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 415 z dn. 23 października 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Paulina Budkowska
1101. Data: 2018-10-23 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 415 z dn. 23 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1102. Data: 2018-10-23 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Rb-28S
Wykonanie: Paulina Budkowska
1103. Data: 2018-10-23 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1104. Data: 2018-10-23 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Rb-27S
Wykonanie: Paulina Budkowska
1105. Data: 2018-10-23 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1106. Data: 2018-10-23 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Rb - NDS
Wykonanie: Paulina Budkowska
1107. Data: 2018-10-23 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1108. Data: 2018-10-23 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Dodatkowy opis redaktora: Rb-Z
Wykonanie: Paulina Budkowska
1109. Data: 2018-10-23 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Paulina Budkowska
1110. Data: 2018-10-23 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Dodatkowy opis redaktora: Rb-N
Wykonanie: Paulina Budkowska