główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1701. Data: 2019-10-17 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 » Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/215/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1702. Data: 2019-10-17 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/215/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1703. Data: 2019-10-17 12:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1704. Data: 2019-10-17 12:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1705. Data: 2019-10-16 14:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź uzupełniająca na interpelacja W. Olejnik z dn. 25.09.2019r. - dot. podjęcia interwencji w sprawie uciążliwości dla mieszkańców osiedla Wronia firm i zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1706. Data: 2019-10-16 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 386 z dn. 10 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 386
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1707. Data: 2019-10-16 11:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1708. Data: 2019-10-16 11:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1709. Data: 2019-10-16 10:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kostromskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1710. Data: 2019-10-16 10:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kostromskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1711. Data: 2019-10-16 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 14 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 393
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1712. Data: 2019-10-16 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 14 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1713. Data: 2019-10-15 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2019 - Postępowanie na CZĘŚĆ I: świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe), ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r., CZĘŚĆ II: świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1714. Data: 2019-10-15 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2019 - Postępowanie na CZĘŚĆ I: świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe), ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r., CZĘŚĆ II: świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1715. Data: 2019-10-15 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 14 października 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Cennik CIT
Wykonanie: Monika Jarzębska
1716. Data: 2019-10-15 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 14 października 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 394
Wykonanie: Monika Jarzębska
1717. Data: 2019-10-15 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 14 października 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1718. Data: 2019-10-15 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1719. Data: 2019-10-15 10:41
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 10
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1720. Data: 2019-10-15 10:40
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 28
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1721. Data: 2019-10-15 10:37
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na Posłów
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1722. Data: 2019-10-15 10:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/17).
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1723. Data: 2019-10-15 10:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: 100 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/17)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1724. Data: 2019-10-15 10:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/14).
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1725. Data: 2019-10-15 10:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wydmowej (działka 121/14)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1726. Data: 2019-10-15 09:41
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: formularz konsultacje
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1727. Data: 2019-10-15 09:40
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: projekt uchwały
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1728. Data: 2019-10-15 09:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1729. Data: 2019-10-15 09:36
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1730. Data: 2019-10-15 09:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Infpormacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1731. Data: 2019-10-15 09:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1732. Data: 2019-10-14 15:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 14 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 392
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1733. Data: 2019-10-14 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 14 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1734. Data: 2019-10-14 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 14 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 391
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1735. Data: 2019-10-14 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 14 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1736. Data: 2019-10-14 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert - korekta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1737. Data: 2019-10-14 13:55
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 4.10.2019 r. - pt. Al. 800-lecia ? wystąpienie 6 w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych i budżecie na 2020 rok projektów zgłoszonych przez niego w interpelacjach z dnia 14.12.2016 r. i z dnia 12.05.2017 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1738. Data: 2019-10-14 13:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1739. Data: 2019-10-14 11:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację W. Olejnik z dn. 25.09.2019 r. - dot. dostosowania chodników i przejść dla mieszkańców w obrębie ronda Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelazna, Górna
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1740. Data: 2019-10-14 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 390 z dn. 11 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 390
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1741. Data: 2019-10-14 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 390 z dn. 11 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1742. Data: 2019-10-14 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 389 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1743. Data: 2019-10-11 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2019 - Postępowanie na CZĘŚĆ I: świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe i paczki pocztowe), ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r., CZĘŚĆ II: świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ewentualnych zwrotów oraz usług komplementarnych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1744. Data: 2019-10-11 15:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1745. Data: 2019-10-11 15:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN63mm w ulicy Malinowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1746. Data: 2019-10-11 14:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb., sprawującego funkcję Starosty, w/s operatu ewidencji gruntów i budynków.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1747. Data: 2019-10-11 14:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb., sprawującego funkcję Starosty, w/s operatu ewidencji gruntów i budynków
Wykonanie: Paulina Budkowska
1748. Data: 2019-10-11 13:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej w Piotrkowie Tryb.".
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1749. Data: 2019-10-11 13:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej w Piotrkowie Tryb."
Wykonanie: Paulina Budkowska
1750. Data: 2019-10-11 12:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Całej i Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka