główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1651. Data: 2019-03-06 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1652. Data: 2019-03-06 10:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1653. Data: 2019-03-06 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90 z dn. 1 marca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 90
Wykonanie: Monika Jarzębska
1654. Data: 2019-03-05 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 87 z dn. 28.02.2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1655. Data: 2019-03-05 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 86 z dn. 28.02.2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1656. Data: 2019-03-05 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - str. 2
Wykonanie: Monika Jarzębska
1657. Data: 2019-03-05 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - str. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
1658. Data: 2019-03-05 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87 z dn. 28 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
1659. Data: 2019-03-05 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1660. Data: 2019-03-05 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego.
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1661. Data: 2019-03-05 13:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1662. Data: 2019-03-05 13:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1663. Data: 2019-03-05 12:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury Radnych w kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono dyżury radnych P. Gajda, Ł. Janik
Wykonanie: Monika Jarzębska
1664. Data: 2019-03-05 12:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zmodyfikowana Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Wykonanie: Monika Jarzębska
1665. Data: 2019-03-05 12:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Modyfikacja wniosku
Wykonanie: Monika Jarzębska
1666. Data: 2019-03-05 12:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 195/8; 195/13; 195/14; 195/15 obręb 29 przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie dot. modyfikacji wniosku
Wykonanie: Monika Jarzębska
1667. Data: 2019-03-05 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1668. Data: 2019-03-05 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 66
Wykonanie: Monika Jarzębska
1669. Data: 2019-03-05 12:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w mieście Piotrków Trybunalski .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1670. Data: 2019-03-05 12:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1671. Data: 2019-03-05 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany Zarządzenia Nr 371 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 września 2018 r. w/s wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i placówek w przypadku ich nieobecności
Wykonanie: Paulina Budkowska
1672. Data: 2019-03-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 91
Wykonanie: Paulina Budkowska
1673. Data: 2019-03-05 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
1674. Data: 2019-03-05 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92 z dn. 4 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1675. Data: 2019-03-05 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91 z dn. 1 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1676. Data: 2019-03-05 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91 z dn. 1 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1677. Data: 2019-03-05 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1678. Data: 2019-03-04 15:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 459/7, 459/6,459/5, 459/4, 459/3, 459/2, 459/1,241/1 obręb 10 przy ul. Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
1679. Data: 2019-03-04 15:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek o numerach ewidencyjnych : 459/7, 459/6,459/5, 459/4, 459/3, 459/2, 459/1,241/1 obręb 10 przy ul. Michałowskiej 32 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
1680. Data: 2019-03-04 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2019 - Przetarg nieograniczony na "Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim" zamówienie realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
1681. Data: 2019-03-04 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80 z dn. 26 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia dotacji z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu ochrony zwierząt pn.: "Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
1682. Data: 2019-03-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: w/s ustanowienia Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1683. Data: 2019-03-04 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1684. Data: 2019-03-04 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1685. Data: 2019-03-04 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1686. Data: 2019-03-04 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1687. Data: 2019-03-01 15:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1688. Data: 2019-03-01 15:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr III/24/18 w/s udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1689. Data: 2019-03-01 15:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1690. Data: 2019-03-01 15:02
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Wykonanie: Monika Jarzębska
1691. Data: 2019-03-01 15:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s rozwiązania porozumienia dot. zbiorowego odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Monika Jarzębska
1692. Data: 2019-03-01 14:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowanie do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1693. Data: 2019-03-01 14:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu Uchwały w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
1694. Data: 2019-03-01 14:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1695. Data: 2019-03-01 14:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
1696. Data: 2019-03-01 14:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 79/26 i 79/30 w obrębie 43 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1697. Data: 2019-03-01 14:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działkach nr 79/26 i 79/30 w obrębie 43 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1698. Data: 2019-03-01 14:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1699. Data: 2019-03-01 13:47
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. wyznaczenia trasy komunikacji miejskiej łączącej osiedle przy "Piomie" z ogródkami działkowymi przy ul. Gęsiej.  Interpelacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1700. Data: 2019-03-01 13:42
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. kładki na autostradą A-1
Wykonanie: Monika Jarzębska