główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1601. Data: 2019-06-26 14:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców-Kompleks nr I.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - Metalowców
Wykonanie: Monika Jarzębska
1602. Data: 2019-06-26 14:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców-Kompleks nr I.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1603. Data: 2019-06-26 14:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców-Kompleks nr I
Wykonanie: Monika Jarzębska
1604. Data: 2019-06-26 14:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Michałowska 16 c
Wykonanie: Monika Jarzębska
1605. Data: 2019-06-26 14:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Michałowska 16 b
Wykonanie: Monika Jarzębska
1606. Data: 2019-06-26 14:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Michałowska 16 a
Wykonanie: Monika Jarzębska
1607. Data: 2019-06-26 14:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1608. Data: 2019-06-26 14:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c
Wykonanie: Monika Jarzębska
1609. Data: 2019-06-26 14:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Żółta 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
1610. Data: 2019-06-26 14:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Żółta 23
Wykonanie: Monika Jarzębska
1611. Data: 2019-06-26 14:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1612. Data: 2019-06-26 14:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
1613. Data: 2019-06-26 12:02
Dział: Załatwianie Spraw » Ponowne wykorzystywanie informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1614. Data: 2019-06-26 11:59
Dział: Załatwianie Spraw » Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1615. Data: 2019-06-26 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 242 z dn. 25 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 242
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1616. Data: 2019-06-26 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 242 z dn. 25 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1617. Data: 2019-06-26 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 241 z dn. 25 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 241
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1618. Data: 2019-06-26 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 241 z dn. 25 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1619. Data: 2019-06-26 08:33
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VII/18 z VII sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1620. Data: 2019-06-26 08:30
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1621. Data: 2019-06-25 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2019 Przetarg nieograniczany na: Część I remont boiska z poliuretanu przy SP nr 3; Część II modernizację boiska do piłki nożnej przy SP nr 3.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert CZĘŚĆ I i CZĘŚĆ II
Wykonanie: Monika Jarzębska
1622. Data: 2019-06-25 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 240 z dn. 24 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 240
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1623. Data: 2019-06-25 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 240 z dn. 24 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1624. Data: 2019-06-25 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 239 z dn. 24 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 239
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1625. Data: 2019-06-25 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 239 z dn. 24 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1626. Data: 2019-06-25 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 24 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 238
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1627. Data: 2019-06-25 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 24 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1628. Data: 2019-06-25 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 24 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1629. Data: 2019-06-25 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 237 z dn. 24 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 237
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1630. Data: 2019-06-25 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 237 z dn. 24 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1631. Data: 2019-06-24 15:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim do rowu melioracyjnego R-B "Śrutowy Dołek".
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1632. Data: 2019-06-24 15:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim do rowu melioracyjnego R-B "Śrutowy Dołek"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1633. Data: 2019-06-24 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
1634. Data: 2019-06-24 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
1635. Data: 2019-06-24 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 2
Wykonanie: Monika Jarzębska
1636. Data: 2019-06-24 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
1637. Data: 2019-06-24 13:31
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
1638. Data: 2019-06-24 13:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy J. Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1639. Data: 2019-06-24 13:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy J. Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1640. Data: 2019-06-24 10:52
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1641. Data: 2019-06-24 10:50
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1642. Data: 2019-06-21 15:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VII/19 z dn. 28.05.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1643. Data: 2019-06-21 14:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1644. Data: 2019-06-21 14:13
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.19. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1645. Data: 2019-06-21 14:11
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.18. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1646. Data: 2019-06-21 14:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.17. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1647. Data: 2019-06-21 14:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.16. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1648. Data: 2019-06-21 14:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1649. Data: 2019-06-21 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1650. Data: 2019-06-21 14:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska