główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2018-11-14 09:59
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wykonanie: Paulina Budkowska
932. Data: 2018-11-14 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
933. Data: 2018-11-14 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
934. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "PIO4402E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 25 na działce o nr ewid. 19/2 obręb 7 w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
935. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "PIO4402E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 25 na działce o nr ewid. 19/2 obręb 7 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
936. Data: 2018-11-13 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
937. Data: 2018-11-13 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
938. Data: 2018-11-13 14:51
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
939. Data: 2018-11-13 14:49
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
940. Data: 2018-11-13 14:48
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS. Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono treść informacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
941. Data: 2018-11-13 14:47
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
942. Data: 2018-11-13 14:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Nr 8/2018 przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego . Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
943. Data: 2018-11-13 14:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz Nr 8/2018 z dn. 9 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
944. Data: 2018-11-13 14:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego-aktualizacja. Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
945. Data: 2018-11-13 14:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego-aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
946. Data: 2018-11-13 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK. Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
947. Data: 2018-11-13 10:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
948. Data: 2018-11-13 10:08
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
949. Data: 2018-11-13 10:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
950. Data: 2018-11-13 10:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
951. Data: 2018-11-09 13:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki.
Wykonanie: Monika Jarzębska
952. Data: 2018-11-09 13:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki
Wykonanie: Monika Jarzębska
953. Data: 2018-11-09 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
954. Data: 2018-11-09 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 430
Wykonanie: Monika Jarzębska
955. Data: 2018-11-09 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
956. Data: 2018-11-09 12:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24.. Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
957. Data: 2018-11-09 12:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24.. Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy ul. Kajakowa 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
958. Data: 2018-11-09 12:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24.. Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy ul. Kajakowa 22
Wykonanie: Monika Jarzębska
959. Data: 2018-11-09 12:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24.. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
960. Data: 2018-11-09 12:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24.
Wykonanie: Monika Jarzębska