główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1501. Data: 2019-03-18 14:55
Dział: Inne » Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spółki z udziałem Gminy Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1502. Data: 2019-03-18 14:46
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1503. Data: 2019-03-18 14:44
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia: głosowanie korespondencyjne
Wykonanie: Monika Jarzębska
1504. Data: 2019-03-18 14:43
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1505. Data: 2019-03-18 14:42
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1506. Data: 2019-03-18 14:31
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.11.2018 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: ?Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.11.2018 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim?
Wykonanie: Monika Jarzębska
1507. Data: 2019-03-18 14:29
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.11.2018 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1508. Data: 2019-03-18 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97 z dn. 14 marca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 97
Wykonanie: Monika Jarzębska
1509. Data: 2019-03-18 13:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Żółta 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
1510. Data: 2019-03-18 13:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Żółta 23
Wykonanie: Monika Jarzębska
1511. Data: 2019-03-18 13:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1512. Data: 2019-03-18 13:54
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
1513. Data: 2019-03-18 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1514. Data: 2019-03-18 13:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1515. Data: 2019-03-18 13:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60
Wykonanie: Monika Jarzębska
1516. Data: 2019-03-18 13:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej.
Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1517. Data: 2019-03-18 13:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1518. Data: 2019-03-18 13:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1519. Data: 2019-03-18 13:04
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1520. Data: 2019-03-18 12:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1521. Data: 2019-03-18 12:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1522. Data: 2019-03-18 12:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1523. Data: 2019-03-18 12:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żeglarskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1524. Data: 2019-03-18 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn. 15 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 99
Wykonanie: Monika Jarzębska
1525. Data: 2019-03-18 10:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1526. Data: 2019-03-18 10:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1527. Data: 2019-03-18 10:09
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kontroli nr PAK.1711.6.2018 przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
1528. Data: 2019-03-18 10:06
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kontroli nr PAK.1711.6.2018 przeprowadzonej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1529. Data: 2019-03-15 14:59
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: info. o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1530. Data: 2019-03-15 12:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1531. Data: 2019-03-15 12:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1532. Data: 2019-03-15 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn. 7 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 95
Wykonanie: Monika Jarzębska
1533. Data: 2019-03-15 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100 z dn. 15 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 100
Wykonanie: Monika Jarzębska
1534. Data: 2019-03-15 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100 z dn. 15 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1535. Data: 2019-03-15 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1536. Data: 2019-03-15 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 14 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 98
Wykonanie: Monika Jarzębska
1537. Data: 2019-03-15 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 14 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1538. Data: 2019-03-15 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1539. Data: 2019-03-15 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program "Bezpieczne Miasto"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program "Bezpieczne Miasto 2019".
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1540. Data: 2019-03-15 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiany do Programu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1541. Data: 2019-03-15 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1542. Data: 2019-03-15 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do Studium
Wykonanie: Monika Jarzębska
1543. Data: 2019-03-15 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1544. Data: 2019-03-15 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2013-2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata .
Dodatkowy opis redaktora: Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
1545. Data: 2019-03-15 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Wykonanie: Monika Jarzębska
1546. Data: 2019-03-14 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Dmowskiego 47.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1547. Data: 2019-03-14 13:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Dmowskiego 47
Wykonanie: Monika Jarzębska
1548. Data: 2019-03-14 13:14
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1549. Data: 2019-03-13 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź 2 dot. zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1550. Data: 2019-03-13 13:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot. rozważenia możliwości wydzielenia miejsc parkingowych z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Konopnickiej/ Słowackiego
Wykonanie: Monika Jarzębska