główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2019-03-12 13:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/66/19 w/s rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Monika Jarzębska
92. Data: 2019-03-12 12:58
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
93. Data: 2019-03-12 12:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/64/19 w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
94. Data: 2019-03-12 12:47
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
95. Data: 2019-03-12 12:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
96. Data: 2019-03-12 12:42
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
97. Data: 2019-03-11 14:29
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół pokontrolny PZK.1710.1.2018 z kontroli prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, której przedmiotem była realizacja zadań obronnych w zakresie kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
98. Data: 2019-03-11 14:27
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół pokontrolny z kontroli prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, której przedmiotem była realizacja zadań obronnych w zakresie kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
99. Data: 2019-03-11 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.5.2019 - Przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
100. Data: 2019-03-11 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do Interpelacji p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ław
Wykonanie: Monika Jarzębska
101. Data: 2019-03-11 13:59
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek
Wykonanie: Monika Jarzębska
102. Data: 2019-03-11 13:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja p. J. Dziemdziory dotycząca udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych
Wykonanie: Monika Jarzębska
103. Data: 2019-03-11 13:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź do Interpelacji p. W. Olejnik w sprawie zorganizowania przejścia dla pieszych w okolicy marketu "Dino", przy ul. Wojska Polskiego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
104. Data: 2019-03-08 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 7 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 96
Wykonanie: Monika Jarzębska
105. Data: 2019-03-08 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 7 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
106. Data: 2019-03-08 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
107. Data: 2019-03-08 13:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Platinium Park w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
108. Data: 2019-03-08 13:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Platinium Park w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
109. Data: 2019-03-08 10:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Radca prawny w Biurze Prawnym.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
110. Data: 2019-03-07 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
111. Data: 2019-03-07 11:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
112. Data: 2019-03-07 11:43
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a
Wykonanie: Monika Jarzębska
113. Data: 2019-03-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
114. Data: 2019-03-07 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 4 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 94
Wykonanie: Monika Jarzębska
115. Data: 2019-03-07 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 4 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
116. Data: 2019-03-07 11:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach
Wykonanie: Monika Jarzębska
117. Data: 2019-03-07 11:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
118. Data: 2019-03-07 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
119. Data: 2019-03-07 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
120. Data: 2019-03-07 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na utwardzenie powierzchni gruntu działek o nr ew. 441, 442/7, 442/11 - obręb 13 i działki nr ew. 592/5 obręb 14 przy ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska