główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1451. Data: 2019-10-29 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1452. Data: 2019-10-29 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1453. Data: 2019-10-29 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki nr 1 - 10 i nr 13 - do SIWZ - do edycji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1454. Data: 2019-10-29 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1455. Data: 2019-10-29 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1456. Data: 2019-10-29 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1457. Data: 2019-10-29 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.40.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz dzierżawa pojemników
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1458. Data: 2019-10-29 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1459. Data: 2019-10-29 14:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Uprawnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1460. Data: 2019-10-29 14:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu MBL Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Sulejowskiej 45d w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1461. Data: 2019-10-29 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Zakładu MBL Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Sulejowskiej 45d w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1462. Data: 2019-10-29 14:21
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 11/19 z dn. 19.09.2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1463. Data: 2019-10-29 11:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 21.10.2019r. - w/s uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 01.10.2019r. dot. złego stanu technicznego ul. Roosevelta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1464. Data: 2019-10-28 14:31
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja D. Cecotki z dn. 23.10.2019 r. - dot. okresowego zastosowania znaków B-36 i T-24 na ul. Armii Krajowej i parkingu na wysokości III LO
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1465. Data: 2019-10-28 12:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1466. Data: 2019-10-28 12:37
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony .
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1467. Data: 2019-10-28 12:36
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1468. Data: 2019-10-28 12:35
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. analiz i monitorowania w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1469. Data: 2019-10-28 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 402 z dn. 28 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 402
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1470. Data: 2019-10-28 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 402 z dn. 28 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1471. Data: 2019-10-28 12:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1472. Data: 2019-10-28 12:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1473. Data: 2019-10-25 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 401 z dn. 25 października 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 401
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1474. Data: 2019-10-25 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 401 z dn. 25 października 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1475. Data: 2019-10-25 11:30
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XI Sesja z dn. 25.09.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI Sesja z dn. 25.09.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono Autopoprawkę na XI Sesję RM
Wykonanie: Monika Jarzębska
1476. Data: 2019-10-25 11:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.22. Projekt uchwały w/s przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Wykonanie: Monika Jarzębska
1477. Data: 2019-10-25 11:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.21. Projekt uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
1478. Data: 2019-10-25 11:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.20. Projekt uchwały w/s wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1479. Data: 2019-10-25 11:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.19. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1480. Data: 2019-10-25 11:19
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.18. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1481. Data: 2019-10-25 11:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.17. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1482. Data: 2019-10-25 11:17
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.16. Projekt uchwały w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Zbigniewowi Skrzekowi
Wykonanie: Monika Jarzębska
1483. Data: 2019-10-25 11:16
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.15. Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1484. Data: 2019-10-25 11:14
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.14. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii
Wykonanie: Monika Jarzębska
1485. Data: 2019-10-25 11:12
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.13. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrków Trybunalski na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1486. Data: 2019-10-25 11:11
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.12. Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia;
Wykonanie: Monika Jarzębska
1487. Data: 2019-10-25 11:10
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.11. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1488. Data: 2019-10-25 11:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.10. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1489. Data: 2019-10-25 11:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.9. Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1490. Data: 2019-10-25 11:06
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.9. Projekt uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
1491. Data: 2019-10-25 11:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.7. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
1492. Data: 2019-10-25 11:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.6. Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1493. Data: 2019-10-25 11:02
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: 5.5. Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,9867 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Broniewskiego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1494. Data: 2019-10-25 10:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1495. Data: 2019-10-25 10:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 11/19 z dn. 19.09.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1496. Data: 2019-10-25 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w osiedlu "Łódzka" w Piotrkowie Trybunalskim (od ulicy Topolowej wzdłuż placu zabaw do zespołu garaży, o długości ok. 230m) .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki nr 1-9 do SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1497. Data: 2019-10-25 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w osiedlu "Łódzka" w Piotrkowie Trybunalskim (od ulicy Topolowej wzdłuż placu zabaw do zespołu garaży, o długości ok. 230m) .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1498. Data: 2019-10-25 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 366 z dn. 24 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: * Zał. do Regulaminu Organizacyjnego CUW
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1499. Data: 2019-10-25 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 366 z dn. 24 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: * Zał. - Regulamin Organizacyjny CUW
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1500. Data: 2019-10-25 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 366 z dn. 24 września 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr Nr 8/2019 Kierownika CUW
Wykonanie: Beata Grabowiecka