główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2019-07-04 13:57
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/134/19 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1352. Data: 2019-07-04 13:52
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/133/19 w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1353. Data: 2019-07-04 13:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/132/19 w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1354. Data: 2019-07-04 13:49
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/131/19 w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1355. Data: 2019-07-04 13:48
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/130/19 w/s utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1356. Data: 2019-07-04 13:45
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/129/19 w/s wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów oraz podwyższenie kapitału w spółce "Miejski Zakład Komunikacyjny? Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1357. Data: 2019-07-04 13:42
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/128/19 w/s zmiany uchwały w/s ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1358. Data: 2019-07-04 13:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/127/19 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1359. Data: 2019-07-04 13:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/126/19 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na części nieruchomości zabudowanych. pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Działkowej, ul. Ściegiennego, ul. Łódzkiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1360. Data: 2019-07-04 13:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/125/19 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27
Wykonanie: Monika Jarzębska
1361. Data: 2019-07-04 13:37
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/124/19 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1362. Data: 2019-07-04 13:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/123/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście i Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1363. Data: 2019-07-04 13:33
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/122/19 w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1364. Data: 2019-07-04 13:29
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/121/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1365. Data: 2019-07-04 13:28
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/120/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1366. Data: 2019-07-04 07:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1367. Data: 2019-07-03 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 279 z dn. 3 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 279
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1368. Data: 2019-07-03 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 279 z dn. 3 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1369. Data: 2019-07-03 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1370. Data: 2019-07-03 14:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1371. Data: 2019-07-03 14:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1372. Data: 2019-07-03 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.22.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w osiedlu Pawłowska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1373. Data: 2019-07-03 14:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Łuczak.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczeń majątkowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1374. Data: 2019-07-03 14:07
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Zastępca kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1375. Data: 2019-07-03 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2019 Przetarg nieograniczany na: budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: UNIEWAŻNIENIE postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1376. Data: 2019-07-03 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 278
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1377. Data: 2019-07-03 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1378. Data: 2019-07-03 09:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1379. Data: 2019-07-03 08:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w/s przekazania dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1380. Data: 2019-07-02 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 277
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1381. Data: 2019-07-02 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1382. Data: 2019-07-02 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 276
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1383. Data: 2019-07-02 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1384. Data: 2019-07-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 275
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1385. Data: 2019-07-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1386. Data: 2019-07-02 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 274
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1387. Data: 2019-07-02 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1388. Data: 2019-07-02 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 273
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1389. Data: 2019-07-02 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1390. Data: 2019-07-02 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 272 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 272
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1391. Data: 2019-07-02 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 272 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1392. Data: 2019-07-02 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 271
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1393. Data: 2019-07-02 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1394. Data: 2019-07-02 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 270 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 270
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1395. Data: 2019-07-02 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 270 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 270
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1396. Data: 2019-07-02 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 270 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1397. Data: 2019-07-02 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 269
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1398. Data: 2019-07-02 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1399. Data: 2019-07-02 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 1 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 268
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1400. Data: 2019-07-02 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka