główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1301. Data: 2019-07-09 15:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
1302. Data: 2019-07-09 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie.
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat
Wykonanie: Paulina Budkowska
1303. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1304. Data: 2019-07-09 11:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację dot. podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1305. Data: 2019-07-09 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/159/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1306. Data: 2019-07-09 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/160/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1307. Data: 2019-07-09 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 250 z dn. 27 czerwca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 250
Wykonanie: Monika Jarzębska
1308. Data: 2019-07-09 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 26 czerwca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 245
Wykonanie: Monika Jarzębska
1309. Data: 2019-07-08 14:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami w ramach inwestycji: „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1310. Data: 2019-07-08 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów wraz z przepustami w ramach inwestycji: „Projekt i budowa autostrady A-l Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1311. Data: 2019-07-08 11:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1312. Data: 2019-07-08 11:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1313. Data: 2019-07-05 15:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1314. Data: 2019-07-05 14:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Sulejowskiej Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1315. Data: 2019-07-05 14:56
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.3.2019 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2018 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
1316. Data: 2019-07-05 14:55
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.3.2019 z kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2018 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1317. Data: 2019-07-05 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do odpowiedzi z dn. 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1318. Data: 2019-07-05 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1319. Data: 2019-07-05 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - modyfikacja 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1320. Data: 2019-07-05 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1321. Data: 2019-07-05 13:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1322. Data: 2019-07-05 13:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelcja dot. podjęcia stosownych działań mających na celu: 1) wykonanie napraw cząstkowych na skrzyżowaniu ul. Zawodzie z ul. Wojska Polskiego, 2) zmodernizowanie skrzyżowania ul. Majora Jana Piwnika z ul. Wojska Polskiego, 3) wyeliminowanie deklarowanego przez ZDiUM poprzecznego zaniżenia jezdni w Al. Piłsudskiego (pismo DUD.0012-14/2019), 4) wykonanie napraw cząstkowych na ul. Szkolnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kościelną
Wykonanie: Monika Jarzębska
1323. Data: 2019-07-05 13:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pisemnych przetargów nieograniczonych w dniu 28 czerwca 2019 r. na wydzierżawienie nieruchomości położonych w granicach PSAG przy ul. Sulejowskiej 132A i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1324. Data: 2019-07-05 13:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pisemnych przetargów nieograniczonych w dniu 28 czerwca 2019 r. na wydzierżawienie nieruchomości położonych w granicach PSAG przy ul. Sulejowskiej 132A i ul. Dalekiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1325. Data: 2019-07-05 13:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1326. Data: 2019-07-05 13:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego w ulicy Rodzinnej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1327. Data: 2019-07-05 11:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zawieszenia postępowania w/s udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1328. Data: 2019-07-05 11:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zawieszenia postępowania w/s udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł „Bełchatów” z wyłączeniem węzła „Bełchatów” do węzła „Kamieńsk” wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000 - odcinek B
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1329. Data: 2019-07-05 09:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/142/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1330. Data: 2019-07-04 15:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 2/19 z dn. 29.04.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1331. Data: 2019-07-04 15:05
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
Wykonanie: Monika Jarzębska
1332. Data: 2019-07-04 14:54
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publicznej w dniu 12 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info o zgromadzeniu w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 17.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne: pikieta upamiętniająca ofiary rzezi Wołyńskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1333. Data: 2019-07-04 14:44
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publicznej w dniu 12 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1334. Data: 2019-07-04 14:25
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/148/19 w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr VH/82/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy zbiegu ulic Energetyków i Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1335. Data: 2019-07-04 14:24
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/147/19 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1336. Data: 2019-07-04 14:22
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/146/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o utworzeniu budżetu na wykup terenów prywatnych przeznaczonych w planach miejscowych i studium pod zieleń publiczną
Wykonanie: Monika Jarzębska
1337. Data: 2019-07-04 14:20
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/145/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o odkryciu koryta rzeki Strawki (po uregulowaniu stanu prawnego terenu) na odcinku po zachodniej stronie ulicy Energetyków (rejon dz. nr 195/14 1195115) oraz innych fragmentów skanalizowanych, zgodnie z ustaleniami dot. ochrony ekosystemu w tekście Studium (2017) i za przykładem innych krajów (wyciągających wnioski)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1338. Data: 2019-07-04 14:18
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/144/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta zobowiązującej władze miasta do wydzielenia i wykupu terenów prywatnych zlokalizowanych w jednostkach 24 ZP i 32 ZN - na funkcje zgodne z w/w planem miejscowym: działka nr 193/1 (Belzacka 172), południowe części działek nr 194/18 i 194/19 (Belzacka 170), fragment dziatki nr 195/13, działki nr 195/14 i 196/15 (Belzacka 168)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1339. Data: 2019-07-04 14:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/143/19 w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta o włączeniu działek nr 194/6 i (dodatkowo) nr 194/17 obręb 29, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kasztanowej do sieci dróg publicznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1340. Data: 2019-07-04 14:12
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/142/19 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1341. Data: 2019-07-04 14:10
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/141/19 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 10/19 z dn. 24.05.2019r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1342. Data: 2019-07-04 14:10
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1343. Data: 2019-07-04 14:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/140/19 w/s skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1344. Data: 2019-07-04 14:07
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/139/19 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1345. Data: 2019-07-04 14:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 9/19 z dn. 10.05.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1346. Data: 2019-07-04 14:05
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/138/19 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1347. Data: 2019-07-04 14:04
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/137/19 w/s nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1348. Data: 2019-07-04 14:02
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/136/19 w/s nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1349. Data: 2019-07-04 14:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1350. Data: 2019-07-04 14:00
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IX/135/19 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska