główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1301. Data: 2019-04-05 11:18
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów
Wykonanie: Monika Jarzębska
1302. Data: 2019-04-05 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126 z dn. 3 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 126
Wykonanie: Monika Jarzębska
1303. Data: 2019-04-05 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126 z dn. 3 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1304. Data: 2019-04-05 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 125 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1305. Data: 2019-04-05 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110 z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano zarządzenie nr 110
Wykonanie: Monika Jarzębska
1306. Data: 2019-04-05 08:29
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zgromadzenie w dniu 13.04.2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1307. Data: 2019-04-05 08:26
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1308. Data: 2019-04-04 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo -technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1309. Data: 2019-04-04 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 123
Wykonanie: Monika Jarzębska
1310. Data: 2019-04-04 11:40
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr V/19 z V sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1311. Data: 2019-04-04 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Modernizacja ul. Rakowskiej" .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
1312. Data: 2019-04-04 07:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na obsługę i prowadzenie 2 szaletów miejskich przy ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II /przy Amfiteatrze Miejskim/ w Piotrkowie Trybunalskim. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja zamieszczona w związku z udostępnieniem informacji publicznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1313. Data: 2019-04-03 15:19
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/78/19 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: gen. S. Grota ? Roweckiego, POW i J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1314. Data: 2019-04-03 15:18
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/77/19 w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021?
Wykonanie: Monika Jarzębska
1315. Data: 2019-04-03 15:16
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/76/19 w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1316. Data: 2019-04-03 15:15
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/75/19 w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt ,,Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim?
Wykonanie: Monika Jarzębska
1317. Data: 2019-04-03 15:14
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/74/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1318. Data: 2019-04-03 15:12
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/73/19 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 20
Wykonanie: Monika Jarzębska
1319. Data: 2019-04-03 15:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: uchwała nr VI/72/19
Wykonanie: Monika Jarzębska
1320. Data: 2019-04-03 15:06
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VI/71/2019 w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1321. Data: 2019-04-03 14:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1322. Data: 2019-04-03 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie - Doświadczenie zawodowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
1323. Data: 2019-04-03 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1324. Data: 2019-04-03 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
1325. Data: 2019-04-03 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 - Mapa sytuacyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
1326. Data: 2019-04-03 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
1327. Data: 2019-04-03 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1328. Data: 2019-04-03 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.13.2019 - Postępowanie na kompleksową organizację Imienin PIOTRKÓW 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1329. Data: 2019-04-02 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 121 z dn. 28 marca 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1330. Data: 2019-04-02 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 121
Wykonanie: Monika Jarzębska
1331. Data: 2019-04-02 14:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.9 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1332. Data: 2019-04-02 14:13
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.7 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1333. Data: 2019-04-02 14:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.6 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1334. Data: 2019-04-02 14:01
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.5 Reasumcja Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1335. Data: 2019-04-02 13:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.4 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1336. Data: 2019-04-02 13:54
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1337. Data: 2019-04-02 13:50
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1338. Data: 2019-04-02 13:48
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VI Sesja z dn. 27.03.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VI Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1 Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
1339. Data: 2019-04-02 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.3.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację bieżni lekkoatletycznej w ramach inwestycji: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
1340. Data: 2019-04-02 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
1341. Data: 2019-04-02 13:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1342. Data: 2019-04-02 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
1343. Data: 2019-04-02 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 124
Wykonanie: Monika Jarzębska
1344. Data: 2019-04-02 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 124 z dn. 28 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1345. Data: 2019-04-02 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 123
Wykonanie: Monika Jarzębska
1346. Data: 2019-04-02 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 123 z dn. 28 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1347. Data: 2019-04-02 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 122
Wykonanie: Monika Jarzębska
1348. Data: 2019-04-02 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 122 z dn. 28 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1349. Data: 2019-04-02 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 121 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1350. Data: 2019-04-02 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 120 z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 120
Wykonanie: Monika Jarzębska