główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2018-11-26 15:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
752. Data: 2018-11-26 14:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
753. Data: 2018-11-26 14:56
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
754. Data: 2018-11-26 14:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki. Dodatkowy opis redaktora: EDYCJA
Wykonanie: Monika Jarzębska
755. Data: 2018-11-26 14:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Oświaty i Nauki
Wykonanie: Monika Jarzębska
756. Data: 2018-11-26 14:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
757. Data: 2018-11-26 14:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
758. Data: 2018-11-26 14:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
759. Data: 2018-11-26 14:41
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Prezydium Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydium Rady
Wykonanie: Monika Jarzębska
760. Data: 2018-11-26 14:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono skład rady miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
761. Data: 2018-11-26 14:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
762. Data: 2018-11-26 14:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
763. Data: 2018-11-26 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
764. Data: 2018-11-26 10:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Leśnej 20. Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
765. Data: 2018-11-26 10:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Leśnej 20
Wykonanie: Monika Jarzębska
766. Data: 2018-11-26 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 22 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
767. Data: 2018-11-26 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 22 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 442
Wykonanie: Monika Jarzębska
768. Data: 2018-11-26 10:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
769. Data: 2018-11-26 10:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
770. Data: 2018-11-26 10:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
771. Data: 2018-11-26 10:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38
Wykonanie: Monika Jarzębska
772. Data: 2018-11-26 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 443 z dn. 22 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 443
Wykonanie: Monika Jarzębska
773. Data: 2018-11-26 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 444 z dn. 22 listopada 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 444
Wykonanie: Monika Jarzębska
774. Data: 2018-11-23 15:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
775. Data: 2018-11-23 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
776. Data: 2018-11-23 15:15
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
777. Data: 2018-11-23 15:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje nr 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
778. Data: 2018-11-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
779. Data: 2018-11-23 15:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
780. Data: 2018-11-23 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska