główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1251. Data: 2019-06-24 15:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim do rowu melioracyjnego R-B "Śrutowy Dołek"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1252. Data: 2019-06-24 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
1253. Data: 2019-06-24 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
1254. Data: 2019-06-24 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 2
Wykonanie: Monika Jarzębska
1255. Data: 2019-06-24 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja projektowa cz. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
1256. Data: 2019-06-24 13:31
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
1257. Data: 2019-06-24 13:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy J. Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1258. Data: 2019-06-24 13:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy J. Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1259. Data: 2019-06-24 10:52
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1260. Data: 2019-06-24 10:50
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
1261. Data: 2019-06-21 15:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VII/19 z dn. 28.05.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1262. Data: 2019-06-21 14:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1263. Data: 2019-06-21 14:13
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.19. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
1264. Data: 2019-06-21 14:11
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.18. Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalskim a Miastem Petrinja w Chorwacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
1265. Data: 2019-06-21 14:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.17. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1266. Data: 2019-06-21 14:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.16. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1267. Data: 2019-06-21 14:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1268. Data: 2019-06-21 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Monika Jarzębska
1269. Data: 2019-06-21 14:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1270. Data: 2019-06-21 13:59
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1271. Data: 2019-06-21 13:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.11. Projekt uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1272. Data: 2019-06-21 13:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów oraz podwyższenie kapitału w spółce "Miejski Zakład Komunikacyjny" Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1273. Data: 2019-06-21 13:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
1274. Data: 2019-06-21 13:55
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
1275. Data: 2019-06-21 13:53
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na części nieruchomości zabudowanych. pergolami śmietnikowymi, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Działkowej, ul. Ściegiennego, ul. Łódzkiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1276. Data: 2019-06-21 13:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27
Wykonanie: Monika Jarzębska
1277. Data: 2019-06-21 13:44
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.5. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1278. Data: 2019-06-21 13:42
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 4. Projekt uchwały w sprawie mpzp w rejonie ulic Krakowskie Przedmieście i Żwirki
Wykonanie: Monika Jarzębska
1279. Data: 2019-06-21 13:40
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków
Wykonanie: Monika Jarzębska
1280. Data: 2019-06-21 13:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
1281. Data: 2019-06-21 13:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
1282. Data: 2019-06-21 13:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrad
Wykonanie: Monika Jarzębska
1283. Data: 2019-06-21 13:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » IX Sesja z dn. 26.06.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1284. Data: 2019-06-21 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
1285. Data: 2019-06-21 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1286. Data: 2019-06-21 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-11 i nr 14-15
Wykonanie: Monika Jarzębska
1287. Data: 2019-06-21 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1288. Data: 2019-06-21 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1289. Data: 2019-06-21 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1290. Data: 2019-06-21 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1291. Data: 2019-06-21 12:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 8/19 z dn. 22.05.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1292. Data: 2019-06-21 12:11
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelacje dot. usunięcia kolein na przejściu dla pieszych przy II LO na ul. Żeromskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
1293. Data: 2019-06-21 09:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
1294. Data: 2019-06-21 09:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami
Wykonanie: Monika Jarzębska
1295. Data: 2019-06-21 09:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-11 i nr 14-15
Wykonanie: Monika Jarzębska
1296. Data: 2019-06-21 09:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1297. Data: 2019-06-21 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
1298. Data: 2019-06-21 09:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
1299. Data: 2019-06-21 09:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
1300. Data: 2019-06-19 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2019 - Przetarg nieograniczony na: Część I-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej" Część II-Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla inwestycji pn. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska