główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

691. Data: 2018-11-30 12:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
692. Data: 2018-11-30 12:12
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: wynik do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zapoczątkowuje pobieranie pliku 1.212 M
Wykonanie: Monika Jarzębska
693. Data: 2018-11-30 12:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja I
Opis zmian: usunięcie artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
694. Data: 2018-11-30 11:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 3.6. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
695. Data: 2018-11-30 11:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 3.5. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
Wykonanie: Monika Jarzębska
696. Data: 2018-11-30 11:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 3.4. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Monika Jarzębska
697. Data: 2018-11-30 11:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 3.1 Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
698. Data: 2018-11-30 11:43
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
699. Data: 2018-11-30 11:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
700. Data: 2018-11-30 11:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 4.2. Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
701. Data: 2018-11-30 11:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: 4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
702. Data: 2018-11-30 11:16
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Monika Jarzębska
703. Data: 2018-11-30 11:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
704. Data: 2018-11-30 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu . Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
705. Data: 2018-11-30 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
706. Data: 2018-11-30 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu . Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
707. Data: 2018-11-30 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
708. Data: 2018-11-30 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu. Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
709. Data: 2018-11-30 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
710. Data: 2018-11-30 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 451 z dn. 27 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 451
Wykonanie: Monika Jarzębska
711. Data: 2018-11-29 13:59
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/9/18 w/s wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
712. Data: 2018-11-29 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 450 z dn. 27 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
713. Data: 2018-11-29 13:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
714. Data: 2018-11-29 13:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/8/18 w/s powołania składów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
715. Data: 2018-11-29 13:40
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/7/18 w/s wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
716. Data: 2018-11-29 13:38
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/6/18 w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
717. Data: 2018-11-29 13:35
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/5/18 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnych na wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
718. Data: 2018-11-29 13:34
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr I/4/2018 w/s ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
719. Data: 2018-11-29 13:32
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część). Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
720. Data: 2018-11-29 13:29
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska