główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1051. Data: 2019-07-02 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
1052. Data: 2019-07-02 12:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
1053. Data: 2019-07-02 12:19
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka-ul. Wierzeje
Wykonanie: Monika Jarzębska
1054. Data: 2019-07-02 12:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka
Wykonanie: Monika Jarzębska
1055. Data: 2019-07-02 12:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1056. Data: 2019-07-02 12:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej-ul. Wierzeje i ul. Dalekiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
1057. Data: 2019-07-02 12:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1058. Data: 2019-07-02 11:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Paulina Budkowska
1059. Data: 2019-07-02 11:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
1060. Data: 2019-07-02 11:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1061. Data: 2019-07-02 11:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Jeziornej 60
Wykonanie: Paulina Budkowska
1062. Data: 2019-07-02 11:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Paulina Budkowska
1063. Data: 2019-07-02 11:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
1064. Data: 2019-07-02 11:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1065. Data: 2019-07-02 11:19
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Kwiatowej 20
Wykonanie: Paulina Budkowska
1066. Data: 2019-07-02 08:24
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 .
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała nr IX/138/19 w/s powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1067. Data: 2019-07-01 13:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja Dot. 1)    wykoszenia trawy przed blokiem na ul. Kostromskiej 47A, 2)    braku palików podtrzymujących drzewka rosnące przed Szkołą Podstawową nr 2 od strony ul. Modrzewskiego,  3)    wykonania czynności pielęgnacyjnych żywopłotów po południowej stronie ul. Modrzewskiego, 4)     rozwiązania problemu istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Dzielnej ze ścieżką rowerową, 5)    rozwiązania problemu istniejącego przy wyjeździe z ul. Pawłowską, 6)    usunięcia klawiszowania pokryw studzienek kanalizacyjnych w rejonie skrzyżowania ul. Kostromskiej z ul. Wiklinową, 7)    wykoszenia pasa drogowego ul. 25 Pułku Piechoty, 8)    podjęcia działań pielęgnacyjnych drzew, które obecnie zasłaniają kierowcom znaki drogowe (np. D-1 - ul. Szkolna od strony ul. Kościelnej)
Wykonanie: Monika Jarzębska
1068. Data: 2019-07-01 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
1069. Data: 2019-07-01 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: UWAGA: Nowe wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1070. Data: 2019-07-01 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIL-3 - załącznik nr 3 do informacji IL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1071. Data: 2019-07-01 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIL-2 - załącznik nr 2 do informacji IL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1072. Data: 2019-07-01 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIL-1- załącznik nr 1 do informacji IL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1073. Data: 2019-07-01 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego od 1 lipca 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
1074. Data: 2019-07-01 13:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1075. Data: 2019-07-01 13:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: ZDL-2 - załącznik nr 2 do deklaracji DL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1076. Data: 2019-07-01 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1077. Data: 2019-07-01 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDL-1 - załącznik nr 1 do deklaracji DL-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1078. Data: 2019-07-01 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: DL-1 - deklaracja w sprawie podatku leśnego od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1079. Data: 2019-07-01 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIR-3- załącznik nr 3 do informacji IR-1 od 1 lipca 2019.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik-wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
1080. Data: 2019-07-01 13:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1081. Data: 2019-07-01 13:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Wroniej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1082. Data: 2019-07-01 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIR-2 - załącznik nr 2 do informacji IR-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1083. Data: 2019-07-01 13:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie
Wykonanie: Paulina Budkowska
1084. Data: 2019-07-01 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIR-1 - załącznik nr 1 do informacji IR-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1085. Data: 2019-07-01 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1086. Data: 2019-07-01 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDR-2 - załącznik nr 2 do deklaracji DR-1 od 1 lipca 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zał. do zarządzenia - wykaz ul. Wronia
Wykonanie: Monika Jarzębska
1087. Data: 2019-07-01 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 252 z dn. 27 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1088. Data: 2019-07-01 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 252.
Dodatkowy opis redaktora: ZDR-1 - załącznik nr 1 do deklaracji DR-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1089. Data: 2019-07-01 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 252 z dn. 27 czerwca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
1090. Data: 2019-07-01 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: DR-1 - deklaracja w sprawie podatku rolnego od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1091. Data: 2019-07-01 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIN-3 - załącznik nr 3 do informacji IN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1092. Data: 2019-07-01 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIN-2 - załącznik nr 2 do informacji IN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1093. Data: 2019-07-01 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZIN-1 - załącznik nr 1 do informacji IN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1094. Data: 2019-07-01 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1095. Data: 2019-07-01 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDN-2 - załącznik nr 2 do deklaracji DN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1096. Data: 2019-07-01 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: ZDN-1 - załacznik nr 1 do deklaracji DN-1 od 1 lipca 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
1097. Data: 2019-07-01 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stawki podatku, formularze - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości od 1 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1098. Data: 2019-07-01 12:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów w dniu 06 września 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
1099. Data: 2019-07-01 12:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka
Wykonanie: Monika Jarzębska
1100. Data: 2019-07-01 12:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej - ul. Wierzeje i ul. Dalekiej..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Daleka-ul. Wierzeje
Wykonanie: Monika Jarzębska