główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

601. Data: 2019-01-31 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41 z dn. 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 41
Wykonanie: Monika Jarzębska
602. Data: 2019-01-31 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38 z dn. 29 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2019 r. w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
603. Data: 2019-01-31 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40 z dn. 29 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 40
Wykonanie: Monika Jarzębska
604. Data: 2019-01-31 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 42 z dn. 30 stycznia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
605. Data: 2019-01-31 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42 z dn. 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
606. Data: 2019-01-31 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 42 z dn. 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
607. Data: 2019-01-31 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
608. Data: 2019-01-31 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
609. Data: 2019-01-31 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
610. Data: 2019-01-31 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
611. Data: 2019-01-31 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
612. Data: 2019-01-31 12:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: I autopoprawka Prezydenta Miasta z dn. 25.01.2019 r. do Uchwały w/s budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
613. Data: 2019-01-31 12:08
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienie z autopoprawką Prezydenta Miasta do WPF z dn. 25.01.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
614. Data: 2019-01-31 11:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Jeziornej 47.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
615. Data: 2019-01-31 11:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Jeziornej 47
Wykonanie: Monika Jarzębska
616. Data: 2019-01-31 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
617. Data: 2019-01-31 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 33
Wykonanie: Monika Jarzębska
618. Data: 2019-01-31 11:32
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
619. Data: 2019-01-31 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
620. Data: 2019-01-31 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 34
Wykonanie: Monika Jarzębska
621. Data: 2019-01-31 11:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Piastowskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
622. Data: 2019-01-31 11:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Piastowskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
623. Data: 2019-01-30 15:13
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: analiza zdawalności OSK za IV kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
624. Data: 2019-01-30 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 32
Wykonanie: Monika Jarzębska
625. Data: 2019-01-30 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36 z dn. 29 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 36
Wykonanie: Monika Jarzębska
626. Data: 2019-01-30 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36 z dn. 29 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
627. Data: 2019-01-30 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35 z dn. 29 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 35
Wykonanie: Monika Jarzębska
628. Data: 2019-01-30 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35 z dn. 29 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
629. Data: 2019-01-30 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
630. Data: 2019-01-30 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska