główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Stanisław Gajda
Wykonanie: Paulina Budkowska
102. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Anna Dulas
Wykonanie: Paulina Budkowska
103. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Alicja Gudajczyk
Wykonanie: Paulina Budkowska
104. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zofia Cieślik
Wykonanie: Paulina Budkowska
105. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Krzysztof Byczyński
Wykonanie: Paulina Budkowska
106. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gabriela Burzyńska
Wykonanie: Paulina Budkowska
107. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Paweł Czajka
Wykonanie: Paulina Budkowska
108. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Iwona Borzędowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
109. Data: 2019-11-15 12:15
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jolanta Bogucka
Wykonanie: Paulina Budkowska
110. Data: 2019-11-15 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 426 z dn. 12 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 426
Wykonanie: Beata Grabowiecka
111. Data: 2019-11-15 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 425 z dn. 12 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 425
Wykonanie: Beata Grabowiecka
112. Data: 2019-11-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn. 12 listopada 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
113. Data: 2019-11-15 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn. 12 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 424
Wykonanie: Beata Grabowiecka
114. Data: 2019-11-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 423 z dn. 12 listopda 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 423
Wykonanie: Beata Grabowiecka
115. Data: 2019-11-15 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 423 z dn. 12 listopda 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
116. Data: 2019-11-15 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 422 z dn. 12 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 422
Wykonanie: Beata Grabowiecka
117. Data: 2019-11-15 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 422 z dn. 12 listopada 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
118. Data: 2019-11-14 14:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację J. Dziemdziory z dn. 4.11.2019 r. - dot. zainstalowania w rejonie skrzyżowania ul. Gęsiej i Łódzkiej słupa ogłoszeniowego lub innego urządzenia, na którym byłaby możliwość umieszczania różnego rodzaju ogłoszeń
Wykonanie: Beata Grabowiecka
119. Data: 2019-11-14 14:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację D. Cecotki z dn. 23.10.2019r. - dot. okresowego zastosowania znaków B-36 i T-24 na ul. Armii Krajowej i parkingu na wysokości III LO
Wykonanie: Beata Grabowiecka
120. Data: 2019-11-14 14:03
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Beata Grabowiecka
121. Data: 2019-11-14 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2019 - przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Żwirki 6.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
122. Data: 2019-11-14 12:54
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta » Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
123. Data: 2019-11-14 12:07
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
124. Data: 2019-11-14 12:05
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pion Ochrony Informacji Niejawnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
125. Data: 2019-11-14 12:02
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
126. Data: 2019-11-14 11:56
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Sebastian Żerek.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
127. Data: 2019-11-14 11:56
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jadwiga Wójcik.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
128. Data: 2019-11-14 11:56
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Ziółkowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
129. Data: 2019-11-14 11:56
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Przemysław Winiarski
Wykonanie: Paulina Budkowska
130. Data: 2019-11-14 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Monika Tera.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
131. Data: 2019-11-14 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ludomir Pencina
Wykonanie: Paulina Budkowska
132. Data: 2019-11-14 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Tomasz Sokalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
133. Data: 2019-11-14 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Paweł Szcześniak
Wykonanie: Paulina Budkowska
134. Data: 2019-11-14 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Mariusz Staszek
Wykonanie: Paulina Budkowska
135. Data: 2019-11-14 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Szymon Miazek
Wykonanie: Paulina Budkowska
136. Data: 2019-11-14 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Piotr Masiarek.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
137. Data: 2019-11-14 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Magdalena Kwiecińska
Wykonanie: Paulina Budkowska
138. Data: 2019-11-14 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Krzysztof Kozłowski
Wykonanie: Paulina Budkowska
139. Data: 2019-11-14 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Adam Gaik
Wykonanie: Paulina Budkowska
140. Data: 2019-11-14 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Marek Konieczko.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
141. Data: 2019-11-14 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konrad Czyżyński
Wykonanie: Paulina Budkowska
142. Data: 2019-11-14 11:53
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Sławomir Dajcz
Wykonanie: Paulina Budkowska
143. Data: 2019-11-14 11:53
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Katarzyna Gletkier
Wykonanie: Paulina Budkowska
144. Data: 2019-11-14 11:53
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Urszula Czubała
Wykonanie: Paulina Budkowska
145. Data: 2019-11-14 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - początek kadencji 2010-2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rafał Czajka
Wykonanie: Paulina Budkowska
146. Data: 2019-11-14 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Paweł Załoga.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
147. Data: 2019-11-14 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Ziółkowska.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
148. Data: 2019-11-14 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jadwiga Wójcik
Wykonanie: Paulina Budkowska
149. Data: 2019-11-14 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Karol Szokalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
150. Data: 2019-11-14 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2006-2010
Opis zmian: usunięcie artykułu: Mariusz Staszek
Wykonanie: Paulina Budkowska