główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

101. Data: 2019-04-24 15:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 3/19 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 stycznia 2019 roku, które odbylo się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.00 do 15.05
Wykonanie: Paulina Budkowska
102. Data: 2019-04-24 15:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 5 grudnia 2018 roku, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 14.10 do 14.17.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
103. Data: 2019-04-24 15:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej Z-1 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Zamkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
104. Data: 2019-04-24 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej Z-1 na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Zamkowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
105. Data: 2019-04-24 15:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Zalesickiej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
106. Data: 2019-04-24 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Zalesickiej
Wykonanie: Paulina Budkowska
107. Data: 2019-04-24 14:54
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-N.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 2 z dn. 12.12.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
108. Data: 2019-04-24 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
109. Data: 2019-04-24 14:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 1/18 z dn. 5.12.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
110. Data: 2019-04-24 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
111. Data: 2019-04-24 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-Z
Wykonanie: Paulina Budkowska
112. Data: 2019-04-24 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Paulina Budkowska
113. Data: 2019-04-24 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. oczyszczenia chodnika wzdłuż ul. 18 Stycznia.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-NDS
Wykonanie: Paulina Budkowska
114. Data: 2019-04-24 14:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
115. Data: 2019-04-24 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
116. Data: 2019-04-24 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27S
Wykonanie: Paulina Budkowska
117. Data: 2019-04-24 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
118. Data: 2019-04-24 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28S
Wykonanie: Paulina Budkowska
119. Data: 2019-04-24 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
120. Data: 2019-04-24 14:04
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela
Wykonanie: Monika Jarzębska
121. Data: 2019-04-24 14:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odp. na interpelację Dot. dokończenia modernizacji chodnika na skrzyżowaniu ul. Partyzantów, ul. Lelewela
Wykonanie: Monika Jarzębska
122. Data: 2019-04-24 13:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot. poprawy/wymiany nawierzchni drogowej na ul. Reja
Wykonanie: Monika Jarzębska
123. Data: 2019-04-24 13:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację Dot.  podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta (uprzątnięcie liści, przegląd drzewa na ul. 18 Stycznia, ul. Łódzkiej) oraz zminimalizowanie występujących dysfunkcji (brak rozkładów jazdy na przystankach, naprawy cząstkowe jezdni, brak znaków drogowych)
Wykonanie: Monika Jarzębska
124. Data: 2019-04-24 13:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację dot. projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
125. Data: 2019-04-24 13:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
126. Data: 2019-04-24 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zajęczej w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: akt. opisu
Wykonanie: Monika Jarzębska
127. Data: 2019-04-24 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
128. Data: 2019-04-24 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
129. Data: 2019-04-24 13:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
130. Data: 2019-04-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w rejonie ul. Woj. Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
131. Data: 2019-04-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej K-2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Kopernika .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
132. Data: 2019-04-24 13:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do wód powierzchniowych z obszaru zlewni cząstkowej K-2 na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulicy Kopernika
Wykonanie: Monika Jarzębska
133. Data: 2019-04-24 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
134. Data: 2019-04-24 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 19 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wyznaczenia w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i określenia jego zadań
Wykonanie: Paulina Budkowska
135. Data: 2019-04-24 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 19 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
136. Data: 2019-04-23 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 150
Wykonanie: Beata Grabowiecka
137. Data: 2019-04-23 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 150 z dn. 18 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 150
Wykonanie: Beata Grabowiecka
138. Data: 2019-04-23 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 150 z dn. 18 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 150
Wykonanie: Beata Grabowiecka
139. Data: 2019-04-23 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 150 z dn. 18 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
140. Data: 2019-04-23 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
141. Data: 2019-04-23 13:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 149 z dn. 18 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 149
Wykonanie: Beata Grabowiecka
142. Data: 2019-04-23 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 149 z dn. 18 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
143. Data: 2019-04-19 14:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
144. Data: 2019-04-19 14:19
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie dot. wydatków ponoszonych na promocję realizowaną w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta w latach 2016-2018 w wyszczególnionym zakresie
Wykonanie: Monika Jarzębska
145. Data: 2019-04-19 14:17
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zapytanie Dot. projektu e-geodezji realizowanego w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zapytanie
Wykonanie: Monika Jarzębska
146. Data: 2019-04-19 14:10
Dział: Rada Miasta » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr VI/19 z VI sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
147. Data: 2019-04-19 14:07
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VII Sesja z dn. 17.04.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5. 24. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
148. Data: 2019-04-19 14:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VII Sesja z dn. 17.04.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5. 23. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
149. Data: 2019-04-19 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VII Sesja z dn. 17.04.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5. 22. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
150. Data: 2019-04-19 14:02
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VII Sesja z dn. 17.04.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5. 21. Wynik głosowania
Wykonanie: Monika Jarzębska