główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2018-12-11 10:47
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16 a
Wykonanie: Monika Jarzębska
572. Data: 2018-12-11 10:46
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Zał. do Uchwały Nr II/11/18
Wykonanie: Paulina Budkowska
573. Data: 2018-12-11 10:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16 a. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
574. Data: 2018-12-11 10:41
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16 a
Wykonanie: Monika Jarzębska
575. Data: 2018-12-11 10:41
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Zał. nr 1 do Uchwały Nr II/10/18
Wykonanie: Paulina Budkowska
576. Data: 2018-12-11 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 468 z dn. 5 grudnia 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
577. Data: 2018-12-11 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 468 z dn. 5 grudnia 2018 r. . Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 468
Wykonanie: Monika Jarzębska
578. Data: 2018-12-11 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 468 z dn. 5 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
579. Data: 2018-12-11 10:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej z/s w Warszawie, Al. Niepodległości 218 pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
580. Data: 2018-12-11 10:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej z/s w Warszawie, Al. Niepodległości 218 pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów”
Wykonanie: Paulina Budkowska
581. Data: 2018-12-11 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 467 z dn. 5 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
582. Data: 2018-12-11 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 467 z dn. 5 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 467
Wykonanie: Monika Jarzębska
583. Data: 2018-12-11 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 467 z dn. 5 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
584. Data: 2018-12-11 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 466 z dn. 5 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
585. Data: 2018-12-11 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 466 z dn. 5 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 466
Wykonanie: Monika Jarzębska
586. Data: 2018-12-11 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 466 z dn. 5 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
587. Data: 2018-12-10 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu. Dodatkowy opis redaktora: Opis zamówienia - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
588. Data: 2018-12-10 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu. Dodatkowy opis redaktora: ZMIANA zapytania ofertowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
589. Data: 2018-12-10 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Rozeznanie rynku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości na działce nr 61/2 obr. 22 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie Trybunalskim według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
590. Data: 2018-12-10 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 459 z dn. 30 listopada 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s wprowadzenia zmian do Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i należności cywilnoprawnych
Wykonanie: Paulina Budkowska
591. Data: 2018-12-10 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 462 z dn. 3 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołów do spraw realizacji projektów na lata 2019-2023
Wykonanie: Paulina Budkowska
592. Data: 2018-12-10 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036. Dodatkowy opis redaktora: Projekt WPF
Wykonanie: Paulina Budkowska
593. Data: 2018-12-10 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036
Wykonanie: Paulina Budkowska
594. Data: 2018-12-10 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały budżetowej - 2019 r. cz. III
Wykonanie: Paulina Budkowska
595. Data: 2018-12-10 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały budżetowej - 2019 r. cz. II
Wykonanie: Paulina Budkowska
596. Data: 2018-12-10 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r.. Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały budżetowej - 2019 r. cz. I
Wykonanie: Paulina Budkowska
597. Data: 2018-12-10 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
598. Data: 2018-12-07 15:29
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych . Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono interpelacje radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
599. Data: 2018-12-07 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu. Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
600. Data: 2018-12-07 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu. Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 3 do umowy-protokół odbioru
Wykonanie: Monika Jarzębska