główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

901. Data: 2019-08-09 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.006
Wykonanie: Monika Jarzębska
902. Data: 2019-08-09 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.005
Wykonanie: Monika Jarzębska
903. Data: 2019-08-09 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.004
Wykonanie: Monika Jarzębska
904. Data: 2019-08-09 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.003
Wykonanie: Monika Jarzębska
905. Data: 2019-08-09 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.002
Wykonanie: Monika Jarzębska
906. Data: 2019-08-09 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
907. Data: 2019-08-09 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 Szczeg. opis przedm. zam.dokumentacja projektowa.zip.001
Wykonanie: Monika Jarzębska
908. Data: 2019-08-09 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Regulacja rzeki
Wykonanie: Monika Jarzębska
909. Data: 2019-08-09 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik 10 - 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
910. Data: 2019-08-09 09:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na dot. budowie odcinka sieci wodociągu w ulicy Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
911. Data: 2019-08-09 09:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na dot. budowie odcinka sieci wodociągu w ulicy Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
912. Data: 2019-08-09 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPS.271.24.2019 - Przetarg nieograniczony na „Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do - potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
913. Data: 2019-08-08 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Zaświadczenia ZUS
Wykonanie: Paulina Budkowska
914. Data: 2019-08-08 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Zaświadczenia US
Wykonanie: Paulina Budkowska
915. Data: 2019-08-08 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz kredytów i pożyczek
Wykonanie: Paulina Budkowska
916. Data: 2019-08-08 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała RIO - opinia o możliwości spłaty kredytu
Wykonanie: Paulina Budkowska
917. Data: 2019-08-08 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2019 - Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
918. Data: 2019-08-08 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
919. Data: 2019-08-08 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
920. Data: 2019-08-08 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ nr 1-9 i nr 12-13 do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
921. Data: 2019-08-08 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
922. Data: 2019-08-08 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
923. Data: 2019-08-08 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
924. Data: 2019-08-08 12:48
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
925. Data: 2019-08-08 12:19
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
926. Data: 2019-08-08 12:17
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki gastronomiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz na dzień 8.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
927. Data: 2019-08-08 11:58
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
928. Data: 2019-08-08 11:57
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
929. Data: 2019-08-08 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 311 z dn. 6 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 311
Wykonanie: Beata Grabowiecka
930. Data: 2019-08-08 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 310 z dn. 6 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 310
Wykonanie: Beata Grabowiecka
931. Data: 2019-08-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 310 z dn. 6 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
932. Data: 2019-08-07 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 317 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 317
Wykonanie: Beata Grabowiecka
933. Data: 2019-08-07 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 317 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
934. Data: 2019-08-07 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 316 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 316
Wykonanie: Beata Grabowiecka
935. Data: 2019-08-07 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 316 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
936. Data: 2019-08-07 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 315
Wykonanie: Beata Grabowiecka
937. Data: 2019-08-07 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
938. Data: 2019-08-07 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
939. Data: 2019-08-07 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 314 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 314
Wykonanie: Beata Grabowiecka
940. Data: 2019-08-07 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 314 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
941. Data: 2019-08-07 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 313 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 313
Wykonanie: Beata Grabowiecka
942. Data: 2019-08-07 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 313 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
943. Data: 2019-08-07 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 312 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 312
Wykonanie: Beata Grabowiecka
944. Data: 2019-08-07 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 312 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
945. Data: 2019-08-07 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 311 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
946. Data: 2019-08-07 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 310 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
947. Data: 2019-08-07 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 309 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
948. Data: 2019-08-07 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 308 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
949. Data: 2019-08-07 11:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm w ulicy Belzackiej i ul. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
950. Data: 2019-08-07 11:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm w ulicy Belzackiej i ul. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska