główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

511. Data: 2018-12-14 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 477 z dn. 13 grudnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
512. Data: 2018-12-14 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 476 z dn. 13 grudnia 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
513. Data: 2018-12-14 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 477 z dn. 13 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
514. Data: 2018-12-14 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 476 z dn. 13 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
515. Data: 2018-12-14 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 477 z dn. 13 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
516. Data: 2018-12-14 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 476 z dn. 13 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
517. Data: 2018-12-14 09:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 47 szt. krzeseł wg odrębnego opisu. Dodatkowy opis redaktora: informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
518. Data: 2018-12-13 15:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, studni głębinowych do celów technologicznych ewentualnie przeciwpożarowych. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
519. Data: 2018-12-13 15:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, studni głębinowych do celów technologicznych ewentualnie przeciwpożarowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
520. Data: 2018-12-13 15:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja III
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 19 grudzień 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrać na III sesje RM
Wykonanie: Monika Jarzębska
521. Data: 2018-12-13 14:41
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja III
Opis zmian: dodanie artykułu: III Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 19 grudzień 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
522. Data: 2018-12-13 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.43.2018 Postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2019 r. i 2020 r. Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2019 r. i 2020 r. . Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
523. Data: 2018-12-13 14:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej
Wykonanie: Monika Jarzębska
524. Data: 2018-12-13 13:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej. Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie uczestnika przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
525. Data: 2018-12-13 13:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej. Dodatkowy opis redaktora: regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
526. Data: 2018-12-13 13:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej. Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
527. Data: 2018-12-13 13:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej
Wykonanie: Monika Jarzębska
528. Data: 2018-12-13 12:42
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim. Dodatkowy opis redaktora: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Wykonanie: Paulina Budkowska
529. Data: 2018-12-13 12:18
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3, dotyczącej przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski. Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
530. Data: 2018-12-13 12:18
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3, dotyczącej przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
531. Data: 2018-12-13 08:54
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
532. Data: 2018-12-13 08:53
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
533. Data: 2018-12-12 11:39
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
534. Data: 2018-12-12 11:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
535. Data: 2018-12-12 11:37
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 16 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
536. Data: 2018-12-12 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 474 z dn. 11 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
537. Data: 2018-12-12 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 474 z dn. 11 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 474
Wykonanie: Monika Jarzębska
538. Data: 2018-12-12 10:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Kaletniczej 4. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
539. Data: 2018-12-12 10:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Kaletniczej 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
540. Data: 2018-12-12 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 473 z dn. 11 grudnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska