główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7351. Data: 2018-10-09 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 396 z dn. 5 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 396
Wykonanie: Monika Jarzębska
7352. Data: 2018-10-09 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 396 z dn. 5 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7353. Data: 2018-10-09 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja - III kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7354. Data: 2018-10-09 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
7355. Data: 2018-10-09 09:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Chojniak - koniec kadencji.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
7356. Data: 2018-10-09 09:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Krzysztof Chojniak - koniec kadencji
Wykonanie: Monika Jarzębska
7357. Data: 2018-10-08 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 395 z dn. 5 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
7358. Data: 2018-10-08 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 395 z dn. 5 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 395
Wykonanie: Monika Jarzębska
7359. Data: 2018-10-08 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie nr 395 z dn. 5 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7360. Data: 2018-10-08 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 395 z dn. 5 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7361. Data: 2018-10-08 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 395 z dn. 5 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7362. Data: 2018-10-08 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 5 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 394
Wykonanie: Monika Jarzębska
7363. Data: 2018-10-08 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 394 z dn. 5 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7364. Data: 2018-10-08 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul. Pawłowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
7365. Data: 2018-10-05 14:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Łąkowej i Rataja w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7366. Data: 2018-10-05 14:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Łąkowej i Rataja w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
7367. Data: 2018-10-05 14:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, znajdującej się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7368. Data: 2018-10-05 14:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, znajdującej się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
7369. Data: 2018-10-05 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 393
Wykonanie: Monika Jarzębska
7370. Data: 2018-10-05 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 393 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7371. Data: 2018-10-05 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 392
Wykonanie: Monika Jarzębska
7372. Data: 2018-10-05 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 392 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7373. Data: 2018-10-05 14:21
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki konsultacji w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 .
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konsultacji aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7374. Data: 2018-10-05 12:01
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawny harmonogram pierwszych spotkań OKW
Wykonanie: Monika Jarzębska
7375. Data: 2018-10-05 09:46
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 9 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7376. Data: 2018-10-05 09:45
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 9 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7377. Data: 2018-10-05 08:22
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 6 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info. o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7378. Data: 2018-10-05 08:18
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 6 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7379. Data: 2018-10-04 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7380. Data: 2018-10-04 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7381. Data: 2018-10-04 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7382. Data: 2018-10-04 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 390 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano w BIP w dniu 4.10.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
7383. Data: 2018-10-04 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7384. Data: 2018-10-04 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 391 z dn. 4 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr LIX/18 z LIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7385. Data: 2018-10-04 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
7386. Data: 2018-10-04 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 390 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7387. Data: 2018-10-04 14:33
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKW
Wykonanie: Paulina Budkowska
7388. Data: 2018-10-04 14:32
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
7389. Data: 2018-10-04 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 384 z dn. 2 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 384
Wykonanie: Monika Jarzębska
7390. Data: 2018-10-04 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 387 z dn. 3 października 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
7391. Data: 2018-10-04 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 386 z dn. 3 października 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7392. Data: 2018-10-04 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 389 z dn. 3 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 389
Wykonanie: Monika Jarzębska
7393. Data: 2018-10-04 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 389 z dn. 3 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7394. Data: 2018-10-04 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 387 z dn. 3 października 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 387
Wykonanie: Monika Jarzębska
7395. Data: 2018-10-04 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 386 z dn. 3 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 386
Wykonanie: Monika Jarzębska
7396. Data: 2018-10-04 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marian Błaszczyński .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
7397. Data: 2018-10-04 13:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Marian Błaszczyński
Wykonanie: Monika Jarzębska
7398. Data: 2018-10-04 13:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bronisław Brylski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
7399. Data: 2018-10-04 13:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Bronisław Brylski
Wykonanie: Monika Jarzębska
7400. Data: 2018-10-04 13:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2018 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rafał Czajka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska