główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7101. Data: 2018-10-30 13:13
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Wykaz publicznych placówek oświatowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz placówek oświatowych publicznych w Piotrkowie Trybunalskim rok szkolny 2018/2019 .
Dodatkowy opis redaktora: wykaz szkół
Wykonanie: Monika Jarzębska
7102. Data: 2018-10-30 13:12
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Wykaz publicznych placówek oświatowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz placówek oświatowych publicznych w Piotrkowie Trybunalskim rok szkolny 2018/2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
7103. Data: 2018-10-30 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn. 29 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 424
Wykonanie: Monika Jarzębska
7104. Data: 2018-10-30 12:18
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
7105. Data: 2018-10-30 12:17
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7106. Data: 2018-10-30 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 425 z dn. 29 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7107. Data: 2018-10-30 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 425 z dn. 29 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7108. Data: 2018-10-30 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7109. Data: 2018-10-30 12:02
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 października 2018 r. w/s zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
7110. Data: 2018-10-30 11:41
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7111. Data: 2018-10-29 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
7112. Data: 2018-10-29 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.41.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
7113. Data: 2018-10-29 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
7114. Data: 2018-10-29 14:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23
Wykonanie: Monika Jarzębska
7115. Data: 2018-10-29 14:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Bugajskiej 17-Wyzwolenia 3 .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
7116. Data: 2018-10-29 14:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Bugajskiej 17-Wyzwolenia 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
7117. Data: 2018-10-26 14:57
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zaangażowania wydatków budżetowych i obsługi kasowej w Referacie Księgowości.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
7118. Data: 2018-10-26 12:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Łąkowej i Rataja w Piotrkowie Tryb., inwestycja realizowana na dz. nr ewid. 50, 81 obr. 46..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
7119. Data: 2018-10-26 12:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Łąkowej i Rataja w Piotrkowie Tryb., inwestycja realizowana na dz. nr ewid. 50, 81obr. 46.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7120. Data: 2018-10-26 11:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
7121. Data: 2018-10-26 11:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
7122. Data: 2018-10-26 10:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
7123. Data: 2018-10-26 10:43
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
7124. Data: 2018-10-26 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 422 z dn. 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Krasickiego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz ogłoszenia wykazów tych lokali
Wykonanie: Paulina Budkowska
7125. Data: 2018-10-26 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 423 z dn. 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 61, w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonym przy ul. Wysokiej 44/46 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu
Wykonanie: Paulina Budkowska
7126. Data: 2018-10-26 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 423 z dn. 24 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7127. Data: 2018-10-26 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 422 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7128. Data: 2018-10-26 09:48
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 61 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
7129. Data: 2018-10-26 09:48
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 61 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7130. Data: 2018-10-26 09:40
Dział: Inne » Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu:.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
7131. Data: 2018-10-26 09:39
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki gastronomiczne.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
7132. Data: 2018-10-26 09:38
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki gastronomiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz na dzień 25.10.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7133. Data: 2018-10-26 09:36
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
7134. Data: 2018-10-26 09:34
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz na dzień 25.10.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7135. Data: 2018-10-26 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 419 z dn. 24 października 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
7136. Data: 2018-10-26 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 418 z dn. 24 października 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7137. Data: 2018-10-26 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 418 z dn. 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7138. Data: 2018-10-26 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 419 z dn. 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
7139. Data: 2018-10-25 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.36.2018 - Przetarg nieograniczony na „Strefę Rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenie" w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
7140. Data: 2018-10-25 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 421 z dn. 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin
Wykonanie: Paulina Budkowska
7141. Data: 2018-10-25 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 421 z dn. 24 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30 listopada 2018 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów
Wykonanie: Paulina Budkowska
7142. Data: 2018-10-25 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 421 z dn. 24 października 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7143. Data: 2018-10-25 14:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki
Wykonanie: Paulina Budkowska
7144. Data: 2018-10-25 14:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin
Wykonanie: Paulina Budkowska
7145. Data: 2018-10-25 14:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
7146. Data: 2018-10-25 14:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Piaskowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
7147. Data: 2018-10-25 11:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. obsługi wspólnot mieszkaniowych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
7148. Data: 2018-10-25 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LXI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz przy ulicy Słowackiego 105 (obręb 24) oznaczonej nr działki 252/6 powierzchni 0,0263 ha
Wykonanie: Paulina Budkowska
7149. Data: 2018-10-25 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LXI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
7150. Data: 2018-10-25 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LXI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Wykonanie: Paulina Budkowska