główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7051. Data: 2018-11-09 11:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7052. Data: 2018-11-09 11:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7053. Data: 2018-11-09 11:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
7054. Data: 2018-11-09 11:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7055. Data: 2018-11-09 11:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60
Wykonanie: Monika Jarzębska
7056. Data: 2018-11-08 12:52
Dział: Załatwianie Spraw » Nieodpłatna pomoc prawna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7057. Data: 2018-11-07 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta .
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr LX/18 z LX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 26.09.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7058. Data: 2018-11-06 15:11
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: info o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
7059. Data: 2018-11-06 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 428 z dn. 2 listopada 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
7060. Data: 2018-11-06 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 427 z dn. 2 listopada 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7061. Data: 2018-11-06 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 427 z dn. 2 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 427
Wykonanie: Monika Jarzębska
7062. Data: 2018-11-06 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 428 z dn. 2 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 428
Wykonanie: Monika Jarzębska
7063. Data: 2018-11-06 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 429 z dn. 5 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7064. Data: 2018-11-06 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 429 z dn. 5 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7065. Data: 2018-11-06 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 428 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7066. Data: 2018-11-06 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 427 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7067. Data: 2018-11-06 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
7068. Data: 2018-11-06 13:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: usunięcie artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
7069. Data: 2018-11-06 13:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Sesja 7 listopada 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
7070. Data: 2018-11-06 12:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono projekt uchwały - test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7071. Data: 2018-11-06 12:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7072. Data: 2018-11-06 12:13
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja 7 listopada 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
7073. Data: 2018-11-06 12:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7074. Data: 2018-11-06 12:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7075. Data: 2018-11-06 11:17
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7076. Data: 2018-11-06 11:09
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7077. Data: 2018-11-06 11:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7078. Data: 2018-11-06 10:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018.
Dodatkowy opis redaktora: test
Wykonanie: Monika Jarzębska
7079. Data: 2018-11-06 10:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja w dniu 7 listopada 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
7080. Data: 2018-11-05 14:41
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminów przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
7081. Data: 2018-11-05 14:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminów przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
7082. Data: 2018-11-05 14:39
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 9-ul. Jerozolimskiej 39/41-ul. Handlowej 4..
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminów przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
7083. Data: 2018-11-05 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.41.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
7084. Data: 2018-11-05 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 409 z dn. 16 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
7085. Data: 2018-11-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 409 z dn. 16 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 409
Wykonanie: Monika Jarzębska
7086. Data: 2018-11-02 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr 11/192/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 października 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7087. Data: 2018-11-02 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: załączniki do pobrania
Wykonanie: Monika Jarzębska
7088. Data: 2018-11-02 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
7089. Data: 2018-11-02 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
7090. Data: 2018-11-02 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7091. Data: 2018-11-02 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK
Wykonanie: Monika Jarzębska
7092. Data: 2018-11-02 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 426 z dn. 31 października 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
7093. Data: 2018-11-02 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 426 z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 426
Wykonanie: Monika Jarzębska
7094. Data: 2018-11-02 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 426 z dn. 31 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7095. Data: 2018-11-02 10:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokali
Wykonanie: Monika Jarzębska
7096. Data: 2018-11-02 10:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Monika Jarzębska
7097. Data: 2018-10-31 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
7098. Data: 2018-10-31 14:03
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW w lokalach wyborczych
Wykonanie: Paulina Budkowska
7099. Data: 2018-10-30 15:05
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
7100. Data: 2018-10-30 14:04
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi i z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska