główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7001. Data: 2018-11-15 10:28
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
7002. Data: 2018-11-14 15:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na wniosek "AUTOCENTRUM".
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
7003. Data: 2018-11-14 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na wniosek "AUTOCENTRUM"
Wykonanie: Monika Jarzębska
7004. Data: 2018-11-14 13:31
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie funkcjonowania płatnego parkowania w miastach.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
7005. Data: 2018-11-14 13:30
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez NIK kontroli w zakresie funkcjonowania płatnego parkowania w miastach
Wykonanie: Paulina Budkowska
7006. Data: 2018-11-14 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/763/18 w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
7007. Data: 2018-11-14 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/762/18 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
7008. Data: 2018-11-14 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/761/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
7009. Data: 2018-11-14 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/766/18 w sprawie zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
7010. Data: 2018-11-14 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/765/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Słowackiego 103 (obręb 24) oznaczonej nr działki 462 o powierzchni 0,0928 ha oraz przy ulicy Słowackiego 105 (obręb 24) oznaczonej nr działki 252/6 powierzchni 0,0263 ha.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7011. Data: 2018-11-14 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/764/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
7012. Data: 2018-11-14 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/763/18 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
7013. Data: 2018-11-14 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/762/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
7014. Data: 2018-11-14 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LXI/761/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
7015. Data: 2018-11-14 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LXI Sesja Rady Miasta z dn. 31 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7016. Data: 2018-11-14 10:00
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
7017. Data: 2018-11-14 09:59
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wykonanie: Paulina Budkowska
7018. Data: 2018-11-14 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające zarządzenie w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7019. Data: 2018-11-14 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 7 listopada 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7020. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "PIO4402E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 25 na działce o nr ewid. 19/2 obręb 7 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
7021. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "PIO4402E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 25 na działce o nr ewid. 19/2 obręb 7 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
7022. Data: 2018-11-13 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
7023. Data: 2018-11-13 14:52
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
7024. Data: 2018-11-13 14:51
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
7025. Data: 2018-11-13 14:49
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
7026. Data: 2018-11-13 14:48
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono treść informacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
7027. Data: 2018-11-13 14:47
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez ZUS
Wykonanie: Monika Jarzębska
7028. Data: 2018-11-13 14:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Nr 8/2018 przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
7029. Data: 2018-11-13 14:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz Nr 8/2018 z dn. 9 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7030. Data: 2018-11-13 14:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego-aktualizacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7031. Data: 2018-11-13 14:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego-aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
7032. Data: 2018-11-13 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.42.2018 - Przetarg nieograniczony na utworzenie, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
7033. Data: 2018-11-13 10:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7034. Data: 2018-11-13 10:08
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7035. Data: 2018-11-13 10:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
7036. Data: 2018-11-13 10:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
7037. Data: 2018-11-09 13:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7038. Data: 2018-11-09 13:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w ustnym przetargu ograniczonym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki
Wykonanie: Monika Jarzębska
7039. Data: 2018-11-09 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
7040. Data: 2018-11-09 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 430
Wykonanie: Monika Jarzębska
7041. Data: 2018-11-09 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 430 z dn. 6 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7042. Data: 2018-11-09 12:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
7043. Data: 2018-11-09 12:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy ul. Kajakowa 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
7044. Data: 2018-11-09 12:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy ul. Kajakowa 22
Wykonanie: Monika Jarzębska
7045. Data: 2018-11-09 12:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7046. Data: 2018-11-09 12:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 22 i ul. Kajakowej 24.
Wykonanie: Monika Jarzębska
7047. Data: 2018-11-09 12:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
7048. Data: 2018-11-09 11:59
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy ul. Żółta 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
7049. Data: 2018-11-09 11:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy ul. Żółta 23
Wykonanie: Monika Jarzębska
7050. Data: 2018-11-09 11:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska