główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6951. Data: 2018-05-11 10:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na terenie działki w obrębie ul. Żeglarskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
6952. Data: 2018-05-10 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
6953. Data: 2018-05-10 14:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12-ul. Jerozolimskiej 33/35..
Dodatkowy opis redaktora: formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6954. Data: 2018-05-10 14:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12-ul. Jerozolimskiej 33/35..
Dodatkowy opis redaktora: zał. ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6955. Data: 2018-05-10 14:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12-ul. Jerozolimskiej 33/35.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6956. Data: 2018-05-10 13:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24. .
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Żółta 24
Wykonanie: Monika Jarzębska
6957. Data: 2018-05-10 13:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24. .
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - ul. Żółta 23
Wykonanie: Monika Jarzębska
6958. Data: 2018-05-10 13:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24. .
Dodatkowy opis redaktora: zał. ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6959. Data: 2018-05-10 13:54
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6960. Data: 2018-05-10 13:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6961. Data: 2018-05-10 13:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6962. Data: 2018-05-10 12:54
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli w zakresie realizacji przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
6963. Data: 2018-05-10 12:54
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli w zakresie realizacji przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6964. Data: 2018-05-10 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 168 z dn. 23 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w/s opinii o możliwości spłaty pożyczki
Wykonanie: Paulina Budkowska
6965. Data: 2018-05-10 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.15.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Wyzwolenia w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego".
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
6966. Data: 2018-05-10 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 200 z dn. 9 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6967. Data: 2018-05-10 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 200 z dn. 9 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6968. Data: 2018-05-10 09:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na os. Piaskowa.
Dodatkowy opis redaktora: załączono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
6969. Data: 2018-05-10 09:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na os. Piaskowa
Wykonanie: Monika Jarzębska
6970. Data: 2018-05-09 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - przetarg nieograniczony na rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Info o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
6971. Data: 2018-05-09 11:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 198 z dn. 8 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 198
Wykonanie: Monika Jarzębska
6972. Data: 2018-05-09 11:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku .
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6973. Data: 2018-05-09 11:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6974. Data: 2018-05-09 11:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
6975. Data: 2018-05-09 11:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku
Wykonanie: Monika Jarzębska
6976. Data: 2018-05-09 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
6977. Data: 2018-05-09 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6978. Data: 2018-05-09 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 199 z dn. 8 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 199
Wykonanie: Monika Jarzębska
6979. Data: 2018-05-09 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 199 z dn. 8 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6980. Data: 2018-05-09 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 198 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6981. Data: 2018-05-08 15:14
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6982. Data: 2018-05-08 15:13
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6983. Data: 2018-05-08 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert.
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczono informację
Wykonanie: Paulina Budkowska
6984. Data: 2018-05-08 12:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6985. Data: 2018-05-08 12:34
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6986. Data: 2018-05-07 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla "Szczekanica"
Wykonanie: Paulina Budkowska
6987. Data: 2018-05-07 12:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Krzysztof Chojniak .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6988. Data: 2018-05-07 12:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Krzysztof Chojniak
Wykonanie: Monika Jarzębska
6989. Data: 2018-05-07 12:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Kacperek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6990. Data: 2018-05-07 12:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Andrzej Kacperek
Wykonanie: Monika Jarzębska
6991. Data: 2018-05-07 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Adam Karzewnik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6992. Data: 2018-05-07 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Adam Karzewnik
Wykonanie: Monika Jarzębska
6993. Data: 2018-05-07 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Łuczak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6994. Data: 2018-05-07 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Wiesława Łuczak
Wykonanie: Monika Jarzębska
6995. Data: 2018-05-07 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bogdan Munik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6996. Data: 2018-05-07 12:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Bogdan Munik
Wykonanie: Monika Jarzębska
6997. Data: 2018-05-07 10:59
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
6998. Data: 2018-05-07 10:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska
6999. Data: 2018-05-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
7000. Data: 2018-05-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska