główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6801. Data: 2018-11-26 14:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: EDYCJA
Wykonanie: Monika Jarzębska
6802. Data: 2018-11-26 14:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Oświaty i Nauki
Wykonanie: Monika Jarzębska
6803. Data: 2018-11-26 14:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
6804. Data: 2018-11-26 14:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
6805. Data: 2018-11-26 14:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
6806. Data: 2018-11-26 14:41
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Prezydium Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydium Rady
Wykonanie: Monika Jarzębska
6807. Data: 2018-11-26 14:37
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono skład rady miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
6808. Data: 2018-11-26 14:35
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6809. Data: 2018-11-26 14:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Skład Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6810. Data: 2018-11-26 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2018 Harmonizacja i weryfikacja referencyjnych baz danych oraz mapy zasadniczej dla obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
6811. Data: 2018-11-26 10:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Leśnej 20.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6812. Data: 2018-11-26 10:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Leśnej 20
Wykonanie: Monika Jarzębska
6813. Data: 2018-11-26 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6814. Data: 2018-11-26 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 442
Wykonanie: Monika Jarzębska
6815. Data: 2018-11-26 10:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6816. Data: 2018-11-26 10:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
6817. Data: 2018-11-26 10:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6818. Data: 2018-11-26 10:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Romana Dmowskiego 38
Wykonanie: Monika Jarzębska
6819. Data: 2018-11-26 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 443 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 443
Wykonanie: Monika Jarzębska
6820. Data: 2018-11-26 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 444 z dn. 22 listopada 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 444
Wykonanie: Monika Jarzębska
6821. Data: 2018-11-23 15:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6822. Data: 2018-11-23 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6823. Data: 2018-11-23 15:15
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6824. Data: 2018-11-23 15:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje nr 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
6825. Data: 2018-11-23 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6826. Data: 2018-11-23 15:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6827. Data: 2018-11-23 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6828. Data: 2018-11-23 13:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 3 Maja 6 (obręb 21) oznaczonej nr działki 303/3 o powierzchni 0,2306 ha..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6829. Data: 2018-11-23 13:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 3 Maja 6 (obręb 21) oznaczonej nr działki 303/3 o powierzchni 0,2306 ha.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6830. Data: 2018-11-23 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6831. Data: 2018-11-23 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 445
Wykonanie: Monika Jarzębska
6832. Data: 2018-11-23 13:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 5, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu. .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6833. Data: 2018-11-23 13:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 5, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6834. Data: 2018-11-23 13:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6835. Data: 2018-11-23 13:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 3, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6836. Data: 2018-11-23 13:20
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 2.4.(c). Protokół głosowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
6837. Data: 2018-11-23 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 447 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 447
Wykonanie: Monika Jarzębska
6838. Data: 2018-11-23 13:19
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 2.4.(b). Protokół głosowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
6839. Data: 2018-11-23 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 447 z dn. 22 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6840. Data: 2018-11-23 13:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 2.4.(c). Projekt uchwały w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
6841. Data: 2018-11-23 13:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6842. Data: 2018-11-23 13:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6843. Data: 2018-11-23 13:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Sesje Rady » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 21 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 2.4.(b). Projekt uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach radnego na przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
6844. Data: 2018-11-23 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 446 z dn. 22 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 446
Wykonanie: Monika Jarzębska
6845. Data: 2018-11-23 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 446 z dn. 22 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6846. Data: 2018-11-23 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 445 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6847. Data: 2018-11-23 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 444 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6848. Data: 2018-11-23 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 443 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6849. Data: 2018-11-23 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 442 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6850. Data: 2018-11-23 13:04
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Aleje 3 Maja 6 (obręb 21) oznaczonej nr działki 303/3 o powierzchni 0,2306 ha.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska