główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6701. Data: 2018-12-05 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 457 z dn. 29 listopada 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6702. Data: 2018-12-05 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 456 z dn. 29 listopada 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6703. Data: 2018-12-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 457 z dn. 29 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 457
Wykonanie: Monika Jarzębska
6704. Data: 2018-12-05 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 456 z dn. 29 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 456
Wykonanie: Monika Jarzębska
6705. Data: 2018-12-05 11:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Lelewela 28 f.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6706. Data: 2018-12-05 11:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Lelewela 28 f
Wykonanie: Monika Jarzębska
6707. Data: 2018-12-05 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 460 z dn. 30 listopada 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6708. Data: 2018-12-05 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 460 z dn. 30 listopada 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 460
Wykonanie: Monika Jarzębska
6709. Data: 2018-12-04 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 461 z dn. 3 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 461
Wykonanie: Monika Jarzębska
6710. Data: 2018-12-04 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 461 z dn. 3 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6711. Data: 2018-12-04 15:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 460 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6712. Data: 2018-12-04 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 459 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6713. Data: 2018-12-04 15:04
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. kadrowych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6714. Data: 2018-12-04 15:03
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. kadrowych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
6715. Data: 2018-12-04 15:03
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. kadrowych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
6716. Data: 2018-12-04 15:02
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. kadrowych w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wykonanie: Monika Jarzębska
6717. Data: 2018-12-04 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie 3 sztuk tablic pamiątkowych (po uprzedniej akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego) dla Projektu Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
6718. Data: 2018-12-04 12:55
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelację J. Dziemdziory
Wykonanie: Monika Jarzębska
6719. Data: 2018-12-04 12:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji Prezydenta Miasta w/s pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6720. Data: 2018-12-04 12:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji Prezydenta Miasta w/s pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
6721. Data: 2018-12-03 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 448 z dn. 23 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 448
Wykonanie: Monika Jarzębska
6722. Data: 2018-12-03 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 458 z dn. 29 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 458
Wykonanie: Monika Jarzębska
6723. Data: 2018-12-03 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 455 z dn. 29 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 455
Wykonanie: Monika Jarzębska
6724. Data: 2018-12-03 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 455 z dn. 29 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6725. Data: 2018-12-03 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 458 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6726. Data: 2018-12-03 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 457 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6727. Data: 2018-12-03 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 456 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6728. Data: 2018-12-03 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 455 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6729. Data: 2018-11-30 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 454 z dn. 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 454
Wykonanie: Monika Jarzębska
6730. Data: 2018-11-30 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 454 z dn. 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6731. Data: 2018-11-30 13:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, studni głębinowej do celów przeciwpożarowych .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6732. Data: 2018-11-30 13:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, studni głębinowej do celów przeciwpożarowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6733. Data: 2018-11-30 12:29
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: korekta nazwy
Wykonanie: Paulina Budkowska
6734. Data: 2018-11-30 12:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6735. Data: 2018-11-30 12:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
6736. Data: 2018-11-30 12:19
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
6737. Data: 2018-11-30 12:17
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
6738. Data: 2018-11-30 12:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
6739. Data: 2018-11-30 12:12
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wynik do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zapoczątkowuje pobieranie pliku 1.212 M
Wykonanie: Monika Jarzębska
6740. Data: 2018-11-30 12:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja I
Opis zmian: usunięcie artykułu: II Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6741. Data: 2018-11-30 11:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.6. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
6742. Data: 2018-11-30 11:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.5. Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6743. Data: 2018-11-30 11:52
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.4. Projekt uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Wykonanie: Monika Jarzębska
6744. Data: 2018-11-30 11:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 3.1 Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr LXI/762/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6745. Data: 2018-11-30 11:43
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6746. Data: 2018-11-30 11:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.3. Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6747. Data: 2018-11-30 11:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.2. Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
6748. Data: 2018-11-30 11:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4.1 Projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
6749. Data: 2018-11-30 11:16
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Monika Jarzębska
6750. Data: 2018-11-30 11:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2018 » Sesja II
Opis zmian: dodanie artykułu: II Sesja Rady Miasta - 28.11.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska