główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6601. Data: 2018-05-25 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6602. Data: 2018-05-25 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6603. Data: 2018-05-25 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6604. Data: 2018-05-25 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Paulina Budkowska
6605. Data: 2018-05-25 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6606. Data: 2018-05-25 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Paulina Budkowska
6607. Data: 2018-05-25 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
6608. Data: 2018-05-25 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6609. Data: 2018-05-25 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru u zbiegu ul. Sulejowskiej i Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6610. Data: 2018-05-25 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6611. Data: 2018-05-25 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
6612. Data: 2018-05-25 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 6 oraz ul. Piastowskiej 14/16
Wykonanie: Paulina Budkowska
6613. Data: 2018-05-25 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Paulina Budkowska
6614. Data: 2018-05-25 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 47
Wykonanie: Paulina Budkowska
6615. Data: 2018-05-25 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 38
Wykonanie: Paulina Budkowska
6616. Data: 2018-05-25 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
6617. Data: 2018-05-25 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 14 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
6618. Data: 2018-05-25 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały ws zmiany budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
6619. Data: 2018-05-25 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: projekt uchwały ws zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
6620. Data: 2018-05-25 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały ws udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2017 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
6621. Data: 2018-05-25 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6622. Data: 2018-05-25 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: zał. zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6623. Data: 2018-05-25 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
6624. Data: 2018-05-25 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6625. Data: 2018-05-25 11:21
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6626. Data: 2018-05-25 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6627. Data: 2018-05-25 10:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marek Konieczko.
Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6628. Data: 2018-05-25 10:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Marek Kobieczko
Wykonanie: Monika Jarzębska
6629. Data: 2018-05-25 08:34
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: zał. klauzule informacyjną
Wykonanie: Monika Jarzębska
6630. Data: 2018-05-25 08:33
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6631. Data: 2018-05-24 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 208 z dn. 22 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6632. Data: 2018-05-24 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 207 z dn. 22 maja 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6633. Data: 2018-05-24 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 208 z dn. 22 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6634. Data: 2018-05-24 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 207 z dn. 22 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6635. Data: 2018-05-24 12:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Iwona Andrzejewska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6636. Data: 2018-05-24 11:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Iwona Andrzejewska
Wykonanie: Monika Jarzębska
6637. Data: 2018-05-24 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zofia Antoszczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6638. Data: 2018-05-24 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Zofia Antoszczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
6639. Data: 2018-05-24 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Artowicz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6640. Data: 2018-05-24 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Małgorzata Artowicz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6641. Data: 2018-05-24 11:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Robert Bednarek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6642. Data: 2018-05-24 11:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Robert Bednarek
Wykonanie: Monika Jarzębska
6643. Data: 2018-05-24 11:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Joanna Białaczewska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6644. Data: 2018-05-24 11:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Joanna Białaczewska
Wykonanie: Monika Jarzębska
6645. Data: 2018-05-24 11:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Violetta Bielawska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6646. Data: 2018-05-24 11:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Violetta Bielawska
Wykonanie: Monika Jarzębska
6647. Data: 2018-05-24 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Błażejewska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6648. Data: 2018-05-24 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Katarzyna Błażejewska
Wykonanie: Monika Jarzębska
6649. Data: 2018-05-24 11:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Magdalena Bobras.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6650. Data: 2018-05-24 11:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Magdalena Bobras
Wykonanie: Monika Jarzębska