główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6551. Data: 2018-06-05 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Specyfikacja TWiORB
Wykonanie: Monika Jarzębska
6552. Data: 2018-06-05 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
6553. Data: 2018-06-05 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt odtworzenia nawierzchni chodników
Wykonanie: Monika Jarzębska
6554. Data: 2018-06-05 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6555. Data: 2018-06-05 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6556. Data: 2018-06-05 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
6557. Data: 2018-06-05 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
6558. Data: 2018-06-05 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ-pierwsza strona
Wykonanie: Monika Jarzębska
6559. Data: 2018-06-05 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
6560. Data: 2018-06-05 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6561. Data: 2018-06-05 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
6562. Data: 2018-06-05 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6563. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6564. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6565. Data: 2018-06-05 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6566. Data: 2018-06-05 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 220 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6567. Data: 2018-06-05 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6568. Data: 2018-06-05 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6569. Data: 2018-06-05 12:34
Dział: Urząd » Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6570. Data: 2018-06-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 219 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6571. Data: 2018-06-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 218 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6572. Data: 2018-06-05 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 217 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6573. Data: 2018-06-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 218 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6574. Data: 2018-06-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 219 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6575. Data: 2018-06-05 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 217 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
6576. Data: 2018-06-05 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 219 z dn. 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6577. Data: 2018-06-05 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 218 z dn. 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6578. Data: 2018-06-05 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 217 z dn. 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6579. Data: 2018-06-05 10:20
Dział: Urząd » Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6580. Data: 2018-06-04 13:29
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Paulina Budkowska
6581. Data: 2018-06-04 11:01
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez Archiwum Państwowe w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
6582. Data: 2018-06-04 11:01
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez Archiwum Państwowe w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Wykonanie: Paulina Budkowska
6583. Data: 2018-05-29 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 215 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
6584. Data: 2018-05-29 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 215 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. zarządzenie nr 215
Wykonanie: Monika Jarzębska
6585. Data: 2018-05-29 08:11
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzenie info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6586. Data: 2018-05-29 08:11
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6587. Data: 2018-05-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 216 z dn. 28 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 216
Wykonanie: Monika Jarzębska
6588. Data: 2018-05-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 216 z dn. 28 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6589. Data: 2018-05-28 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 215 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6590. Data: 2018-05-28 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 214 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 214
Wykonanie: Monika Jarzębska
6591. Data: 2018-05-28 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 214 z dn. 25 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6592. Data: 2018-05-28 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 213 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 213
Wykonanie: Monika Jarzębska
6593. Data: 2018-05-28 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 213 z dn. 25 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6594. Data: 2018-05-28 13:36
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6595. Data: 2018-05-28 13:31
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6596. Data: 2018-05-28 13:30
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6597. Data: 2018-05-28 11:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
6598. Data: 2018-05-25 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Paulina Budkowska
6599. Data: 2018-05-25 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Paulina Budkowska
6600. Data: 2018-05-25 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s powołania komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika
Wykonanie: Paulina Budkowska