główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6401. Data: 2018-06-19 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.21.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna-ul. Koralowa.
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
6402. Data: 2018-06-19 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.21.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna-ul. Koralowa.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
6403. Data: 2018-06-19 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.21.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna-ul. Koralowa.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ-1 strona
Wykonanie: Monika Jarzębska
6404. Data: 2018-06-19 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.21.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna-ul. Koralowa.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6405. Data: 2018-06-19 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.21.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna-ul. Koralowa
Wykonanie: Monika Jarzębska
6406. Data: 2018-06-19 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 519 z dn. 29 grudnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 519
Wykonanie: Monika Jarzębska
6407. Data: 2018-06-19 13:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 519 z dn. 29 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6408. Data: 2018-06-19 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 160 z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6409. Data: 2018-06-18 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 18 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: * Załącznik nr 2 - regulamin ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6410. Data: 2018-06-18 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 18 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: * Załącznik nr 1 - regulamin ustnych przetargów nieograniczonych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6411. Data: 2018-06-18 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 18 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 238
Wykonanie: Monika Jarzębska
6412. Data: 2018-06-18 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 238 z dn. 18 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6413. Data: 2018-06-18 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 237 z dn. 18 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 237
Wykonanie: Monika Jarzębska
6414. Data: 2018-06-18 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie nr 237 z dn. 18 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6415. Data: 2018-06-18 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 237 z dn. 18 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6416. Data: 2018-06-18 13:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 237 z dn. 18 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6417. Data: 2018-06-18 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 236 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6418. Data: 2018-06-18 10:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: uruchomienie punktu skupu złomu na terenie działki o nr wid. 225/2 obręb 34 przy ul. Bawełnianej 20/22 w Piotrkowie Trybunalskirm.
Dodatkowy opis redaktora: zał. obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6419. Data: 2018-06-18 10:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: uruchomienie punktu skupu złomu na terenie działki o nr wid. 225/2 obręb 34 przy ul. Bawełnianej 20/22 w Piotrkowie Trybunalskirm
Wykonanie: Monika Jarzębska
6420. Data: 2018-06-15 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i 47 jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
6421. Data: 2018-06-15 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 234 z dn. 14 czerwca 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6422. Data: 2018-06-15 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 233 z dn. 14.06.2018 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6423. Data: 2018-06-15 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/690/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6424. Data: 2018-06-15 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LV/689/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6425. Data: 2018-06-15 11:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIV/670/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
6426. Data: 2018-06-15 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIV/669/18 w/s zmiany WPF dla Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6427. Data: 2018-06-15 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 234 z dn. 14 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 234
Wykonanie: Monika Jarzębska
6428. Data: 2018-06-15 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 233 z dn. 14 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 233
Wykonanie: Monika Jarzębska
6429. Data: 2018-06-15 11:37
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 21 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane dot. zgromadzenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
6430. Data: 2018-06-15 11:34
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 21 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6431. Data: 2018-06-14 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 235 z dn. 14 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 235
Wykonanie: Monika Jarzębska
6432. Data: 2018-06-14 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 235 z dn. 14 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6433. Data: 2018-06-14 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 234 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6434. Data: 2018-06-14 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 233 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6435. Data: 2018-06-14 13:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa huty szkła przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 277/82, 277/84 obręb 14 w powiązaniu z istniejącą hutą szkła zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
6436. Data: 2018-06-14 13:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa huty szkła przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 277/82, 277/84 obręb 14 w powiązaniu z istniejącą hutą szkła zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6437. Data: 2018-06-14 13:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny
Wykonanie: Monika Jarzębska
6438. Data: 2018-06-14 13:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6439. Data: 2018-06-14 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6440. Data: 2018-06-14 13:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II
Wykonanie: Monika Jarzębska
6441. Data: 2018-06-14 13:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej-teren włączony do Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6442. Data: 2018-06-14 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej-teren włączony do Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
6443. Data: 2018-06-14 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej-teren włączony do Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
6444. Data: 2018-06-14 13:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wniosku w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim;-budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Regatowej do posesji przy ulicy Zawiłej 4 w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6445. Data: 2018-06-14 13:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wniosku w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim; budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Regatowej do posesji przy ulicy Zawiłej 4 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
6446. Data: 2018-06-13 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 13 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: w/s uchylenia Zarządzenia Nr 204 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 17 maja 2018 r. w/s określenia na 2018 r. planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
6447. Data: 2018-06-13 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 13 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6448. Data: 2018-06-13 11:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 231 z dn. 12 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 231
Wykonanie: Monika Jarzębska
6449. Data: 2018-06-13 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 231 z dn. 12 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6450. Data: 2018-06-13 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 230 z dn. 12 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska