główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6301. Data: 2018-06-27 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie przetargu
Wykonanie: Paulina Budkowska
6302. Data: 2018-06-27 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.20.2018 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i 47 jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
6303. Data: 2018-06-27 12:10
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez ŁUW w zakresie sprawdzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
6304. Data: 2018-06-27 12:08
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez ŁUW w zakresie sprawdzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców
Wykonanie: Monika Jarzębska
6305. Data: 2018-06-27 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 26 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 257
Wykonanie: Monika Jarzębska
6306. Data: 2018-06-27 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 26 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6307. Data: 2018-06-27 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 25 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 256
Wykonanie: Monika Jarzębska
6308. Data: 2018-06-27 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 25 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6309. Data: 2018-06-27 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 255 z dn. 25 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 255
Wykonanie: Monika Jarzębska
6310. Data: 2018-06-27 11:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 254 z dn. 25 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 254
Wykonanie: Monika Jarzębska
6311. Data: 2018-06-27 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 254 z dn. 25 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6312. Data: 2018-06-27 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 255 z dn. 26 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6313. Data: 2018-06-27 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 254 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6314. Data: 2018-06-27 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 243 z dn. 25 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6315. Data: 2018-06-27 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 25 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6316. Data: 2018-06-26 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 252 z dn. 22 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
6317. Data: 2018-06-26 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 252 z dn. 22 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6318. Data: 2018-06-26 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 22 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s kontroli zarządczej w Mieście Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
6319. Data: 2018-06-26 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 22 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6320. Data: 2018-06-26 12:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokali
Wykonanie: Monika Jarzębska
6321. Data: 2018-06-26 12:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Monika Jarzębska
6322. Data: 2018-06-26 09:32
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego: Promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej-ratownictwa medycznego mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży.
Dodatkowy opis redaktora: załączono Ofertę
Wykonanie: Monika Jarzębska
6323. Data: 2018-06-26 09:31
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta realizacji zadania publicznego: Promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej-ratownictwa medycznego mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży
Wykonanie: Monika Jarzębska
6324. Data: 2018-06-26 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 250 z dn. 22 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 250
Wykonanie: Monika Jarzębska
6325. Data: 2018-06-26 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 250 z dn. 22 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6326. Data: 2018-06-26 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 249
Wykonanie: Monika Jarzębska
6327. Data: 2018-06-26 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 20 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6328. Data: 2018-06-25 11:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Roślinnej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6329. Data: 2018-06-25 11:45
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Roślinnej
Wykonanie: Monika Jarzębska
6330. Data: 2018-06-25 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 244 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6331. Data: 2018-06-25 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 244 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 244
Wykonanie: Monika Jarzębska
6332. Data: 2018-06-25 10:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Murarskiej 3.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6333. Data: 2018-06-25 10:50
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Murarskiej 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
6334. Data: 2018-06-25 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6335. Data: 2018-06-25 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 247
Wykonanie: Monika Jarzębska
6336. Data: 2018-06-25 10:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Granicznej 206.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6337. Data: 2018-06-25 10:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Granicznej 206
Wykonanie: Monika Jarzębska
6338. Data: 2018-06-25 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6339. Data: 2018-06-25 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 248
Wykonanie: Monika Jarzębska
6340. Data: 2018-06-25 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 248 z dn. 20 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6341. Data: 2018-06-25 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 247 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6342. Data: 2018-06-25 09:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3 go Maja 14.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6343. Data: 2018-06-25 09:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3 go Maja 14
Wykonanie: Monika Jarzębska
6344. Data: 2018-06-25 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6345. Data: 2018-06-25 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245 z dn. 20 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 245
Wykonanie: Monika Jarzębska
6346. Data: 2018-06-22 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i na terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
6347. Data: 2018-06-22 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
6348. Data: 2018-06-22 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Rozprza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Wykonanie: Paulina Budkowska
6349. Data: 2018-06-22 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wykonanie: Paulina Budkowska
6350. Data: 2018-06-22 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LVI Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Paulina Budkowska