główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6201. Data: 2018-07-03 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6202. Data: 2018-07-03 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 280 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6203. Data: 2018-07-03 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 279 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6204. Data: 2018-07-03 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 278 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6205. Data: 2018-07-03 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 277 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6206. Data: 2018-07-03 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 276 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6207. Data: 2018-07-03 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 275 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6208. Data: 2018-07-03 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 274 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6209. Data: 2018-07-03 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 273 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6210. Data: 2018-07-03 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 272 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
6211. Data: 2018-07-02 14:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej od skrzyżowania z ulicą Piaskową w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6212. Data: 2018-07-02 14:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej od skrzyżowania z ulicą Piaskową w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
6213. Data: 2018-07-02 14:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6214. Data: 2018-07-02 14:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6215. Data: 2018-07-02 14:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Dodatkowy opis redaktora: wyakz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6216. Data: 2018-07-02 14:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
6217. Data: 2018-07-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 2 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6218. Data: 2018-07-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 2 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 271
Wykonanie: Monika Jarzębska
6219. Data: 2018-07-02 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6220. Data: 2018-07-02 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6221. Data: 2018-07-02 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 270
Wykonanie: Monika Jarzębska
6222. Data: 2018-07-02 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6223. Data: 2018-07-02 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 269 z dn. 29.06.2018 r. w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6224. Data: 2018-07-02 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 268
Wykonanie: Monika Jarzębska
6225. Data: 2018-07-02 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6226. Data: 2018-07-02 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 29 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 269
Wykonanie: Monika Jarzębska
6227. Data: 2018-07-02 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 29 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 268
Wykonanie: Monika Jarzębska
6228. Data: 2018-07-02 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 267
Wykonanie: Monika Jarzębska
6229. Data: 2018-07-02 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6230. Data: 2018-07-02 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6231. Data: 2018-07-02 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6232. Data: 2018-07-02 11:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz obiektów handlowych, przeznaczonych do wynajęcia, znajdujących się na targowisku w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Modrzewskiego.
Dodatkowy opis redaktora: zał. wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6233. Data: 2018-07-02 11:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz obiektów handlowych, przeznaczonych do wynajęcia, znajdujących się na targowisku w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Modrzewskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
6234. Data: 2018-07-02 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6235. Data: 2018-07-02 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 266
Wykonanie: Monika Jarzębska
6236. Data: 2018-07-02 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6237. Data: 2018-07-02 08:57
Dział: Załatwianie Spraw » Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6238. Data: 2018-06-29 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
6239. Data: 2018-06-29 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 27 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 263
Wykonanie: Monika Jarzębska
6240. Data: 2018-06-29 12:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokali
Wykonanie: Monika Jarzębska
6241. Data: 2018-06-29 12:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
6242. Data: 2018-06-29 12:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinak oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
6243. Data: 2018-06-29 11:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinak oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
6244. Data: 2018-06-29 11:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości-dz. nr ewid. 71/10 obr. 25 przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
6245. Data: 2018-06-29 11:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości-dz. nr ewid. 71/10 obr. 25 przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
6246. Data: 2018-06-29 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 265 z dn. 28 czerwca 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
6247. Data: 2018-06-29 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 264 z dn. 27 czerwca 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
6248. Data: 2018-06-29 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 28 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 265
Wykonanie: Monika Jarzębska
6249. Data: 2018-06-29 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 28 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 264
Wykonanie: Monika Jarzębska
6250. Data: 2018-06-29 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 28 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska