główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

601. Data: 2019-08-05 13:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie drenażu opaskowego wokół projektowanych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 540, 541, 542 obręb 34 m. Piotrków Trybunalski; 2.wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce o nr ewidencyjnym 583/4 obręb 34 m. Piotrków Trybunalski; 3.odprowadzanie wód opadowych i roztopowych urządzeniem wodnym z terenu nieruchomości położonej przy ul. Wiślanej na działkach o nr ewidencyjnych 540, 541, 542 obręb 34 m. Piotrków Trybunalski do rzeki Strawa .
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
602. Data: 2019-08-05 13:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie drenażu opaskowego wokół projektowanych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 540, 541, 542 obręb 34 m. Piotrków Trybunalski; 2.wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na działce o nr ewidencyjnym 583/4 obręb 34 m. Piotrków Trybunalski; 3.odprowadzanie wód opadowych i roztopowych urządzeniem wodnym z terenu nieruchomości położonej przy ul. Wiślanej na działkach o nr ewidencyjnych 540, 541, 542 obręb 34 m. Piotrków Trybunalski do rzeki Strawa
Wykonanie: Beata Grabowiecka
603. Data: 2019-08-05 13:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego, sieci drenarskiej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z kolizją z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
Wykonanie: Beata Grabowiecka
604. Data: 2019-08-05 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego, sieci drenarskiej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z kolizją z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
605. Data: 2019-08-05 13:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzenia wodnego, sieci drenarskiej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z kolizją z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą
Wykonanie: Beata Grabowiecka
606. Data: 2019-08-05 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPS.271.24.2019 - Przetarg nieograniczony na „Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do - potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego”
Wykonanie: Beata Grabowiecka
607. Data: 2019-08-02 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 300 z dn. 31 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 300
Wykonanie: Beata Grabowiecka
608. Data: 2019-08-02 13:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Broniewskiego/Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
609. Data: 2019-08-02 13:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Broniewskiego/Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
610. Data: 2019-08-02 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.25.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
611. Data: 2019-08-02 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
612. Data: 2019-08-02 10:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - gwarancja należytego wykonania umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
613. Data: 2019-08-02 10:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
614. Data: 2019-08-02 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10
Wykonanie: Monika Jarzębska
615. Data: 2019-08-02 10:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ - do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
616. Data: 2019-08-02 10:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
617. Data: 2019-08-02 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
618. Data: 2019-08-02 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
619. Data: 2019-08-02 09:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie rozbudowy węzła Piotrków Trybunalski Zachód w ramach inwestycji pt. „Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00” .
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
620. Data: 2019-08-02 09:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie rozbudowy węzła Piotrków Trybunalski Zachód w ramach inwestycji pt. „Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51 odcinek A węzeł Tuszyn (bez węzła) węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00”
Wykonanie: Beata Grabowiecka
621. Data: 2019-08-02 09:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
622. Data: 2019-08-02 09:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
623. Data: 2019-08-01 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
624. Data: 2019-08-01 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 303 z dn. 31 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 303
Wykonanie: Monika Jarzębska
625. Data: 2019-08-01 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 303 z dn. 31 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
626. Data: 2019-08-01 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 302 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
627. Data: 2019-08-01 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 301 z dn. 31.07.2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 301
Wykonanie: Monika Jarzębska
628. Data: 2019-08-01 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 301 z dn. 31.07.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
629. Data: 2019-08-01 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 300 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
630. Data: 2019-08-01 13:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie PPP dot. przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Gęsiej wraz z remontem drogi.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
631. Data: 2019-08-01 13:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie PPP dot. przebudowy mostu na przepust zlokalizowany w ciągu ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Gęsiej wraz z remontem drogi
Wykonanie: Monika Jarzębska
632. Data: 2019-08-01 11:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
633. Data: 2019-08-01 11:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu ś/c DN63mm w ul. Jeziornej i ul. Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
634. Data: 2019-08-01 11:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Próchnika do ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
635. Data: 2019-08-01 11:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Próchnika do ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
636. Data: 2019-08-01 11:03
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Miasto Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: Rejestr instytucji kultury
Wykonanie: Monika Jarzębska
637. Data: 2019-08-01 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: załącznik nr 13 wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
638. Data: 2019-08-01 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
639. Data: 2019-08-01 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 11 - istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
640. Data: 2019-08-01 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
641. Data: 2019-08-01 10:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - wodociąg
Wykonanie: Monika Jarzębska
642. Data: 2019-08-01 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
643. Data: 2019-08-01 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ - do edycji
Wykonanie: Monika Jarzębska
644. Data: 2019-08-01 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
645. Data: 2019-08-01 10:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
646. Data: 2019-08-01 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 299 z dn. 30 lipca 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
647. Data: 2019-08-01 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 298 z dn. 30 lipca 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
648. Data: 2019-08-01 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska
649. Data: 2019-08-01 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 299 z dn. 30 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 299
Wykonanie: Beata Grabowiecka
650. Data: 2019-08-01 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 299 z dn. 30 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka