główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5851. Data: 2019-01-31 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 42 z dn. 30 stycznia 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5852. Data: 2019-01-31 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42 z dn. 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5853. Data: 2019-01-31 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 42 z dn. 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5854. Data: 2019-01-31 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5855. Data: 2019-01-31 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5856. Data: 2019-01-31 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5857. Data: 2019-01-31 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5858. Data: 2019-01-31 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 37 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5859. Data: 2019-01-31 12:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: I autopoprawka Prezydenta Miasta z dn. 25.01.2019 r. do Uchwały w/s budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5860. Data: 2019-01-31 12:08
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wyjaśnienie z autopoprawką Prezydenta Miasta do WPF z dn. 25.01.2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5861. Data: 2019-01-31 11:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Jeziornej 47.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5862. Data: 2019-01-31 11:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Jeziornej 47
Wykonanie: Monika Jarzębska
5863. Data: 2019-01-31 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5864. Data: 2019-01-31 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 33
Wykonanie: Monika Jarzębska
5865. Data: 2019-01-31 11:32
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
5866. Data: 2019-01-31 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5867. Data: 2019-01-31 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 34
Wykonanie: Monika Jarzębska
5868. Data: 2019-01-31 11:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Piastowskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5869. Data: 2019-01-31 11:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Piastowskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5870. Data: 2019-01-30 15:13
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: analiza zdawalności OSK za IV kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5871. Data: 2019-01-30 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32 z dn. 28 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 32
Wykonanie: Monika Jarzębska
5872. Data: 2019-01-30 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 36 z dn. 29 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 36
Wykonanie: Monika Jarzębska
5873. Data: 2019-01-30 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 36 z dn. 29 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5874. Data: 2019-01-30 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 35 z dn. 29 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 35
Wykonanie: Monika Jarzębska
5875. Data: 2019-01-30 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 35 z dn. 29 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5876. Data: 2019-01-30 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 34 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5877. Data: 2019-01-30 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 33 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5878. Data: 2019-01-30 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5879. Data: 2019-01-30 12:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Belzackiej 91 (obręb 28) oznaczonej nr działek: 2/79 i 2/590 o łącznej powierzchni 0,0185 ha.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5880. Data: 2019-01-30 12:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Belzackiej 91 (obręb 28) oznaczonej nr działek: 2/79 i 2/590 o łącznej powierzchni 0,0185 ha
Wykonanie: Monika Jarzębska
5881. Data: 2019-01-30 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29 z dn. 24 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5882. Data: 2019-01-30 12:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29 z dn. 24 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 29
Wykonanie: Monika Jarzębska
5883. Data: 2019-01-30 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31 z dn. 25 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5884. Data: 2019-01-30 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31 z dn. 25 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 31
Wykonanie: Monika Jarzębska
5885. Data: 2019-01-30 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31 z dn. 25 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5886. Data: 2019-01-30 11:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roślinnej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5887. Data: 2019-01-30 11:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roślinnej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5888. Data: 2019-01-30 09:40
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » Sesja IV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 30 stycznia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Opublikowano w BIP AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD
Wykonanie: Monika Jarzębska
5889. Data: 2019-01-30 09:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości projekt „Uchwały w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019”.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5890. Data: 2019-01-30 09:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości projekt „Uchwały w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019”
Wykonanie: Paulina Budkowska
5891. Data: 2019-01-30 08:54
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5892. Data: 2019-01-30 08:23
Dział: Rada Miasta » Transmisja online sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja online sesji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5893. Data: 2019-01-29 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.2.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego PSZOK oraz dzierżawa pojemników.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5894. Data: 2019-01-29 14:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - Michałowska 16c
Wykonanie: Monika Jarzębska
5895. Data: 2019-01-29 14:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - Michałowska 16b
Wykonanie: Monika Jarzębska
5896. Data: 2019-01-29 14:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy - Michałowska 16a
Wykonanie: Monika Jarzębska
5897. Data: 2019-01-29 14:04
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5898. Data: 2019-01-29 14:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16c.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5899. Data: 2019-01-29 13:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35
Wykonanie: Monika Jarzębska
5900. Data: 2019-01-29 13:43
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 6/12 - ul. Jerozolimskiej 33/35.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska