główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5801. Data: 2018-04-05 13:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku II ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dn. 23 marca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Załączono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
5802. Data: 2018-04-05 13:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku II ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dn. 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5803. Data: 2018-04-05 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 145 z dn. 4 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5804. Data: 2018-04-05 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 145 z dn. 4 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5805. Data: 2018-04-05 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: załaczono Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5806. Data: 2018-04-05 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: załaczono Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5807. Data: 2018-04-05 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/668/18 w/s wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowej opłaty do Związku Miasta Polskich
Wykonanie: Monika Jarzębska
5808. Data: 2018-04-05 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/667/18 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania
Wykonanie: Monika Jarzębska
5809. Data: 2018-04-05 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/666/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5810. Data: 2018-04-05 11:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób uzależnionych, w tym bezdomnych, z Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączono oferte
Wykonanie: Monika Jarzębska
5811. Data: 2018-04-05 11:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób uzależnionych, w tym bezdomnych, z Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5812. Data: 2018-04-05 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/665/18 ws przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości
Wykonanie: Monika Jarzębska
5813. Data: 2018-04-05 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/664/18 w/s zawarcia porozumienia z Gminą Gorzkowice dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Gorzkowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5814. Data: 2018-04-05 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/663/18 w/s wniosku małż. P. o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny
Wykonanie: Monika Jarzębska
5815. Data: 2018-04-05 11:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/662/18 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonanie: Monika Jarzębska
5816. Data: 2018-04-05 11:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/661/18 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5817. Data: 2018-04-05 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/660/18 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5818. Data: 2018-04-05 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/659/18 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5819. Data: 2018-04-05 11:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/658/18 w/s stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5820. Data: 2018-04-05 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/657/18 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5821. Data: 2018-04-05 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/656/18 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
5822. Data: 2018-04-05 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/655/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowej 6A ? ul. Zamkowej 6
Wykonanie: Monika Jarzębska
5823. Data: 2018-04-05 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/654/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31
Wykonanie: Monika Jarzębska
5824. Data: 2018-04-05 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/653/18 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 42
Wykonanie: Monika Jarzębska
5825. Data: 2018-04-05 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/652/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5826. Data: 2018-04-05 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/651/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5827. Data: 2018-04-05 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LIII Sesja Rady Miasta z 28 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5828. Data: 2018-04-05 10:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono Informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
5829. Data: 2018-04-05 10:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5830. Data: 2018-04-05 09:45
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5831. Data: 2018-04-05 09:44
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5832. Data: 2018-04-05 09:03
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2003 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5833. Data: 2018-04-05 09:01
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5834. Data: 2018-04-05 08:59
Dział: Inne » Informacja o stanie mienia komunalnego » Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski do dnia 30.09.2005 r.
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stanie mienia powiatu Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5835. Data: 2018-04-05 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk tablic pamiątkowych .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Wzór tablicy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5836. Data: 2018-04-05 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk tablic pamiątkowych .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Formularz ofertowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5837. Data: 2018-04-05 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk tablic pamiątkowych .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5838. Data: 2018-04-05 08:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk tablic pamiątkowych .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5839. Data: 2018-04-05 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk tablic pamiątkowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5840. Data: 2018-04-05 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku.
Dodatkowy opis redaktora: załączono zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji w 2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5841. Data: 2018-04-05 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Księga znaku
Wykonanie: Monika Jarzębska
5842. Data: 2018-04-04 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2". .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II
Wykonanie: Paulina Budkowska
5843. Data: 2018-04-04 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Archiwum - Przetarg nieograniczony » Rok 2017 - II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.31.2017 - Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
5844. Data: 2018-04-04 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 144 z dn. 29 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono zarządzenie nr 144
Wykonanie: Monika Jarzębska
5845. Data: 2018-04-04 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 144 z dn. 29 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5846. Data: 2018-04-03 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
5847. Data: 2018-04-03 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122 z dn. 15 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono Księgę Znaku
Wykonanie: Monika Jarzębska
5848. Data: 2018-04-03 09:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10..
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5849. Data: 2018-04-03 09:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5850. Data: 2018-04-03 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska