główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3451. Data: 2018-05-22 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marlena Wężyk-Głowacka.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3452. Data: 2018-05-22 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Marlena Wężyk-Głowacka
Wykonanie: Monika Jarzębska
3453. Data: 2018-05-22 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przemysław Winiarski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3454. Data: 2018-05-22 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.15.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Wyzwolenia w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
3455. Data: 2018-05-22 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Przemysław Winiarski
Wykonanie: Monika Jarzębska
3456. Data: 2018-05-22 11:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ewa Ziółkowska .
Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie majatkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3457. Data: 2018-05-22 11:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Ziółkowska Ewa
Wykonanie: Monika Jarzębska
3458. Data: 2018-05-22 09:58
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
3459. Data: 2018-05-21 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 206 z dn. 18 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wprowadzenia "Procedury przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zakresie przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy i przedsiębiorców w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych"
Wykonanie: Paulina Budkowska
3460. Data: 2018-05-21 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 205 z dn. 18 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3461. Data: 2018-05-21 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
3462. Data: 2018-05-21 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s określenia na 2018 r. planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
3463. Data: 2018-05-21 08:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 9.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
3464. Data: 2018-05-21 08:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 9
Wykonanie: Paulina Budkowska
3465. Data: 2018-05-21 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn. 17 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
3466. Data: 2018-05-21 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn. 17 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do oddania w odpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy Al. 3-go Maja 9 i ogłoszenia wykazu nieruchomości
Wykonanie: Paulina Budkowska
3467. Data: 2018-05-18 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 205 z dn. 17 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. zarzadzenie nr 205
Wykonanie: Monika Jarzębska
3468. Data: 2018-05-18 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 205 z dn. 17 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3469. Data: 2018-05-17 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s określenia na 2018 r. planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
3470. Data: 2018-05-17 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204 z dn. 17 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3471. Data: 2018-05-17 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3472. Data: 2018-05-17 11:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2014 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Łągwa-Szelągowska Elżbieta.
Dodatkowy opis redaktora: z dokumentu usunięto dane wrażliwe
Wykonanie: Monika Jarzębska
3473. Data: 2018-05-17 11:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2016 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska.
Dodatkowy opis redaktora: dokonano anonimizacji danych wrażliwych w oświadczeniu majątkowym
Wykonanie: Monika Jarzębska
3474. Data: 2018-05-16 13:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grażyna Gąsiorowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Paulina Budkowska
3475. Data: 2018-05-16 09:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja nazwy na: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Paulina Budkowska
3476. Data: 2018-05-15 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT"
Wykonanie: Jacek Lara
3477. Data: 2018-05-15 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Jacek Lara
3478. Data: 2018-05-15 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik "Poprawiona informacja o wyborze oferty"
Wykonanie: Jacek Lara
3479. Data: 2018-05-15 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Jacek Lara
3480. Data: 2018-05-15 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Wykonanie: Jacek Lara