główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5751. Data: 2018-04-11 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2".
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5752. Data: 2018-04-11 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2".
Dodatkowy opis redaktora: SPZ.271.12.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
5753. Data: 2018-04-11 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5754. Data: 2018-04-11 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5755. Data: 2018-04-11 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
5756. Data: 2018-04-11 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5757. Data: 2018-04-11 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5758. Data: 2018-04-11 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: PNP - Kanał deszczowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5759. Data: 2018-04-11 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: PFU - Szalet Miejski
Wykonanie: Monika Jarzębska
5760. Data: 2018-04-11 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: PFU - Plac Niepodległości
Wykonanie: Monika Jarzębska
5761. Data: 2018-04-11 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Koncepcja projektu zagospodarowania tereny
Wykonanie: Monika Jarzębska
5762. Data: 2018-04-11 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Formularz cenowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5763. Data: 2018-04-11 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5764. Data: 2018-04-11 11:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5765. Data: 2018-04-11 11:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5766. Data: 2018-04-11 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5767. Data: 2018-04-11 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5768. Data: 2018-04-11 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 148 z dn. 6 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie 148
Wykonanie: Monika Jarzębska
5769. Data: 2018-04-11 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 148 z dn. 6 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5770. Data: 2018-04-11 08:05
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5771. Data: 2018-04-11 08:01
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5772. Data: 2018-04-11 07:55
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5773. Data: 2018-04-10 13:25
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz placówek oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5774. Data: 2018-04-10 12:02
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz placówek oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz szkół
Wykonanie: Monika Jarzębska
5775. Data: 2018-04-10 11:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem ul. Bocznej w Piotrkowie Trybunalskiem.
Dodatkowy opis redaktora: Załączono Informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
5776. Data: 2018-04-10 11:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem ul. Bocznej w Piotrkowie Trybunalskiem
Wykonanie: Monika Jarzębska
5777. Data: 2018-04-10 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 6 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 151
Wykonanie: Monika Jarzębska
5778. Data: 2018-04-10 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 152 z dn. kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5779. Data: 2018-04-10 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 6 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5780. Data: 2018-04-10 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 151 z dn. 6 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5781. Data: 2018-04-09 14:34
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5782. Data: 2018-04-09 14:33
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
Wykonanie: Paulina Budkowska
5783. Data: 2018-04-09 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 147 z dn. 06.04.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5784. Data: 2018-04-09 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 146 z dn. 06.04.2018 r. w.s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5785. Data: 2018-04-09 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 147 z dn. 6 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5786. Data: 2018-04-09 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 146 z dn. 6 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5787. Data: 2018-04-09 09:53
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 10 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5788. Data: 2018-04-09 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 150 z dn. 6 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające Zarządzenie w/s powołania w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Paulina Budkowska
5789. Data: 2018-04-09 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 150 z dn. 6 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5790. Data: 2018-04-09 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 149 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5791. Data: 2018-04-09 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 148 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5792. Data: 2018-04-09 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 147 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5793. Data: 2018-04-09 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 146 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5794. Data: 2018-04-06 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.9.2018 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 w ramach realizacji projektu pt. Poprawa Warunków i Jakości Kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: załaczono Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5795. Data: 2018-04-06 10:13
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.8.2017 - Kontrola w ZSP i POW nr 3 w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2016 r. kontroli .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
5796. Data: 2018-04-06 10:13
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE WEWNĘTRZNE » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.8.2017 - Kontrola w ZSP i POW nr 3 w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2016 r. kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
5797. Data: 2018-04-06 09:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor Ochrony Danych w komórce Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5798. Data: 2018-04-05 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2018 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 sztuk tablic pamiątkowych .
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana zapytania ofertowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5799. Data: 2018-04-05 13:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku II ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dn. 23 marca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Załączono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
5800. Data: 2018-04-05 13:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku II ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dn. 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska