główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5701. Data: 2018-01-23 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
5702. Data: 2018-01-23 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5703. Data: 2018-01-23 12:46
Dział: Prawo Lokalne » » Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021.
Dodatkowy opis redaktora: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
5704. Data: 2018-01-23 12:45
Dział: Prawo Lokalne » » Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
5705. Data: 2018-01-23 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała nr XLIX/607/17 w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5706. Data: 2018-01-23 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała nr XLIX/606/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5707. Data: 2018-01-23 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Konkursy » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady organizacji i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania - modyfikacja regulaminu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5708. Data: 2018-01-23 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/625/17 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5709. Data: 2018-01-23 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała XLIX/624/17 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5710. Data: 2018-01-23 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/623/17 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Wykonanie: Monika Jarzębska
5711. Data: 2018-01-23 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/622/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Monika Jarzębska
5712. Data: 2018-01-23 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/621/17 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5713. Data: 2018-01-23 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/620/17 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5714. Data: 2018-01-23 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/619/17 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5715. Data: 2018-01-23 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/618/17 w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5716. Data: 2018-01-23 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/617/17 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5717. Data: 2018-01-23 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/616/17 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5718. Data: 2018-01-23 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/615/17 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 9 - ul. Jerozolimskiej 39/41 - ul. Handlowej 4.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5719. Data: 2018-01-23 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/614/17 w/s dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny związany z ochroną zdrowia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5720. Data: 2018-01-23 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/613/17 w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki
Wykonanie: Monika Jarzębska
5721. Data: 2018-01-23 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/612/17 w/s sprzedaży nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5722. Data: 2018-01-23 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/611/17 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5723. Data: 2018-01-23 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do Uchwały nr XLIX/610/17 Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
5724. Data: 2018-01-23 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/610/17 w/s przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5725. Data: 2018-01-23 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik Nr 2/B do Uchwały Nr XLIX/609/17
Wykonanie: Monika Jarzębska
5726. Data: 2018-01-23 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/609/17 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5727. Data: 2018-01-23 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XLIX/608/17 w/s przyjęcia WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018-2036
Wykonanie: Monika Jarzębska
5728. Data: 2018-01-23 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała nr XLIX/607/17 w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5729. Data: 2018-01-23 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała nr XLIX/606/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5730. Data: 2018-01-23 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2017 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 20 grudnia 2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5731. Data: 2018-01-22 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Plan zamówień
Wykonanie: Paulina Budkowska
5732. Data: 2018-01-22 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2018
Wykonanie: Paulina Budkowska
5733. Data: 2018-01-22 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32 z dn. 19 stycznia 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zmieniające Zarządzenie Nr 193 z dn. 11.05.2012 r. w/s wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne
Wykonanie: Paulina Budkowska
5734. Data: 2018-01-22 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31 z dn. 19 stycznia 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5735. Data: 2018-01-22 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32 z dn. 19 stycznia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5736. Data: 2018-01-22 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/563/05 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5737. Data: 2018-01-22 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/562/05 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5738. Data: 2018-01-22 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/561/05 w/s zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5739. Data: 2018-01-22 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/560/05 w/s nabycia w zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Wąskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5740. Data: 2018-01-22 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/559/05
Wykonanie: Monika Jarzębska
5741. Data: 2018-01-22 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/559/05 w/s wyrażenia zgody na rozszerzenie na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5742. Data: 2018-01-22 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/558/05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/2 o pow. 21 m , położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5743. Data: 2018-01-22 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/557/05 w/s przejęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 1a oznaczonej nr działki 41 o powierzchni 0,0557 ha
Wykonanie: Monika Jarzębska
5744. Data: 2018-01-22 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/556/05 w/s nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5745. Data: 2018-01-22 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/555/05 w/s regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli , zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5746. Data: 2018-01-22 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/554/05 w/s zmiany Uchwały Nr XX/384/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz będącej w trudnej sytuacji materialnej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5747. Data: 2018-01-22 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/553/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXV/383/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych studentów na stałe zameldowanych w Piotrkowie Trybunalskim oraz będących w trudnej sytuacji materialnej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5748. Data: 2018-01-22 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/552/05 w/s uchylenia uchwały Nr VI/77/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26.03.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim prowadzenia spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5749. Data: 2018-01-22 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/551/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 230.000,00 zł
Wykonanie: Monika Jarzębska
5750. Data: 2018-01-22 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2005 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr XXXVI/550/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 118.000,00 zł
Wykonanie: Monika Jarzębska