główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5701. Data: 2018-04-19 12:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociągowej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach osiedlowych bez nazwy, odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego po budowie kanału sanitarnego w ulicach Piaskowej i Prostej przewidzianych do realizacji na terenie działek w obrębie 10
Wykonanie: Paulina Budkowska
5702. Data: 2018-04-19 09:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: ODP- zmiana dresu dot. promocji RPO
Wykonanie: Paulina Budkowska
5703. Data: 2018-04-19 09:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ (do edycji)
Wykonanie: Paulina Budkowska
5704. Data: 2018-04-18 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
5705. Data: 2018-04-18 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonanie: Paulina Budkowska
5706. Data: 2018-04-18 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Wykonanie: Paulina Budkowska
5707. Data: 2018-04-18 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5708. Data: 2018-04-18 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5709. Data: 2018-04-18 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Paulina Budkowska
5710. Data: 2018-04-18 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały zmieniajacej Uchwałę Nr XII/231/99 w/s utworzenia Społecznej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz uchwalenia jej regulaminu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5711. Data: 2018-04-18 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: J. Słowackiego, Kostromskiej i Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5712. Data: 2018-04-18 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5713. Data: 2018-04-18 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Paulina Budkowska
5714. Data: 2018-04-18 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s ustalenia obowiązujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5715. Data: 2018-04-18 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5716. Data: 2018-04-18 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Mapa do Projektu Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości ? części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 ? ul. Pereca 16
Wykonanie: Paulina Budkowska
5717. Data: 2018-04-18 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości ? części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garncarskiej 19 ? ul. Pereca 16
Wykonanie: Paulina Budkowska
5718. Data: 2018-04-18 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Mapa do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5719. Data: 2018-04-18 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy drodze łączącej ulicę Sulejowską z ulicą Broniewskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5720. Data: 2018-04-18 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5721. Data: 2018-04-18 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5722. Data: 2018-04-18 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5723. Data: 2018-04-18 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIV Sesję Rady Miasta
Wykonanie: Paulina Budkowska
5724. Data: 2018-04-18 12:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/652/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5725. Data: 2018-04-18 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIII/651/18 w/s zmiany WPF Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5726. Data: 2018-04-18 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/637/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5727. Data: 2018-04-18 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/636/18 w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5728. Data: 2018-04-18 11:53
Dział: Załatwianie Spraw » Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja dancyh
Wykonanie: Monika Jarzębska
5729. Data: 2018-04-18 11:40
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Jednostki pomocnicze.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5730. Data: 2018-04-18 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 17 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 163
Wykonanie: Monika Jarzębska
5731. Data: 2018-04-18 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163 z dn. 17 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5732. Data: 2018-04-18 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 162 z dn. 17 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 162
Wykonanie: Monika Jarzębska
5733. Data: 2018-04-18 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16 z dn. 17 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5734. Data: 2018-04-18 11:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: załaczono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5735. Data: 2018-04-18 11:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5736. Data: 2018-04-18 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 161 z dn. 16 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5737. Data: 2018-04-18 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 161 z dn. 16 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 161
Wykonanie: Monika Jarzębska
5738. Data: 2018-04-17 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do SIWZ (do edycji)
Wykonanie: Paulina Budkowska
5739. Data: 2018-04-17 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 161 z dn. 16 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5740. Data: 2018-04-17 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5741. Data: 2018-04-17 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja cz. V
Wykonanie: Monika Jarzębska
5742. Data: 2018-04-17 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja cz. IV
Wykonanie: Monika Jarzębska
5743. Data: 2018-04-17 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja cz. III
Wykonanie: Monika Jarzębska
5744. Data: 2018-04-17 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
5745. Data: 2018-04-17 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja cz. I
Wykonanie: Monika Jarzębska
5746. Data: 2018-04-17 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: STWiOR
Wykonanie: Monika Jarzębska
5747. Data: 2018-04-17 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
5748. Data: 2018-04-17 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar cz. I
Wykonanie: Monika Jarzębska
5749. Data: 2018-04-17 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
5750. Data: 2018-04-17 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej".
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska