główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5651. Data: 2018-03-06 08:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5652. Data: 2018-03-06 08:52
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Paulina Budkowska
5653. Data: 2018-03-06 08:52
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5654. Data: 2018-03-05 15:03
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE » ROK 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz kontroli prowadzonych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. w 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5655. Data: 2018-03-05 15:03
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE » ROK 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz kontroli prowadzonych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. w 2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5656. Data: 2018-03-05 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 91 z dn. 2.03.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5657. Data: 2018-03-05 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 90 z dn. 2.03.2018 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5658. Data: 2018-03-05 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 91 z dn. 2 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 91
Wykonanie: Monika Jarzębska
5659. Data: 2018-03-05 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91 z dn. 2 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5660. Data: 2018-03-05 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90 z dn. 2 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 90
Wykonanie: Monika Jarzębska
5661. Data: 2018-03-05 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90 z dn. 2 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5662. Data: 2018-03-05 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2". .
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar str. 7
Wykonanie: Paulina Budkowska
5663. Data: 2018-03-05 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/648/18 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Wykonanie: Paulina Budkowska
5664. Data: 2018-03-05 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2". .
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar - korekta
Wykonanie: Paulina Budkowska
5665. Data: 2018-03-02 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/650/18 w/s utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" i nadania jej statutu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5666. Data: 2018-03-02 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/649/18 w/s przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości
Wykonanie: Paulina Budkowska
5667. Data: 2018-03-02 15:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/647/18 w/s podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
5668. Data: 2018-03-02 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/646/18 w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Wykonanie: Paulina Budkowska
5669. Data: 2018-03-02 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/645/18 w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
5670. Data: 2018-03-02 15:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/644/18 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5671. Data: 2018-03-02 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/643/18 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości przy ul. Porannej 9 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5672. Data: 2018-03-02 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/642/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5673. Data: 2018-03-02 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/641/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w/s z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019
Wykonanie: Paulina Budkowska
5674. Data: 2018-03-02 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/640/18 w/s wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019
Wykonanie: Paulina Budkowska
5675. Data: 2018-03-02 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/639/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5676. Data: 2018-03-02 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/638/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2016-2019
Wykonanie: Paulina Budkowska
5677. Data: 2018-03-02 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/637/18 w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5678. Data: 2018-03-02 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LII/636/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5679. Data: 2018-03-02 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LII Sesja Rady Miasta z 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5680. Data: 2018-03-02 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2". .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Paulina Budkowska
5681. Data: 2018-03-02 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5682. Data: 2018-03-02 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5683. Data: 2018-03-02 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5684. Data: 2018-03-02 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 80 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5685. Data: 2018-03-02 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5686. Data: 2018-03-02 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5687. Data: 2018-03-02 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5688. Data: 2018-03-02 14:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5689. Data: 2018-03-02 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5690. Data: 2018-03-02 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5691. Data: 2018-03-02 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5692. Data: 2018-03-02 14:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 88 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5693. Data: 2018-03-02 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5694. Data: 2018-03-02 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 76 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s wsparcia finansowego rozwoju sportu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5695. Data: 2018-03-02 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89 z dn. 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5696. Data: 2018-03-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88 z dn. 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5697. Data: 2018-03-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87 z dn. 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5698. Data: 2018-03-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86 z dn. 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5699. Data: 2018-03-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5700. Data: 2018-03-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 28 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska