główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5601. Data: 2018-03-09 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 110 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5602. Data: 2018-03-09 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 109 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5603. Data: 2018-03-08 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108 z dn. 7 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s organizacji Konkursu "Nowa Elewacja 2018"
Wykonanie: Paulina Budkowska
5604. Data: 2018-03-08 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108 z dn. 7 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5605. Data: 2018-03-08 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107 z dn. 7 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Konkursowej w konkursie "Nowa Elewacja 2017"
Wykonanie: Paulina Budkowska
5606. Data: 2018-03-08 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107 z dn. 7 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5607. Data: 2018-03-08 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Konkursy » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5608. Data: 2018-03-08 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5609. Data: 2018-03-08 10:39
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5610. Data: 2018-03-08 10:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5611. Data: 2018-03-08 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5612. Data: 2018-03-08 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 56 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5613. Data: 2018-03-08 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 56 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5614. Data: 2018-03-08 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Krasickiego 7 m. 5 i Krasickiego 7 m. 39 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5615. Data: 2018-03-08 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonym przy ul. Wysokiej 44/46 m. 56 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5616. Data: 2018-03-07 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5617. Data: 2018-03-07 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5618. Data: 2018-03-07 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5619. Data: 2018-03-07 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5620. Data: 2018-03-07 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5621. Data: 2018-03-07 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5622. Data: 2018-03-07 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5623. Data: 2018-03-07 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 100 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5624. Data: 2018-03-07 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 101 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5625. Data: 2018-03-07 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5626. Data: 2018-03-07 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5627. Data: 2018-03-07 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń medycznych, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. "Wspólnie możemy więcej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze cz. I
Wykonanie: Monika Jarzębska
5628. Data: 2018-03-07 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 106 z dn. 7 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 106
Wykonanie: Monika Jarzębska
5629. Data: 2018-03-07 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 106 z dn. 7 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5630. Data: 2018-03-07 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 105 z dn. 7 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 105
Wykonanie: Monika Jarzębska
5631. Data: 2018-03-07 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 105 z dn. 7 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5632. Data: 2018-03-07 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 104 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5633. Data: 2018-03-07 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5634. Data: 2018-03-07 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5635. Data: 2018-03-07 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5636. Data: 2018-03-07 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5637. Data: 2018-03-07 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5638. Data: 2018-03-07 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5639. Data: 2018-03-07 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5640. Data: 2018-03-07 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5641. Data: 2018-03-07 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5642. Data: 2018-03-07 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5643. Data: 2018-03-07 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93
Wykonanie: Monika Jarzębska
5644. Data: 2018-03-07 08:02
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5645. Data: 2018-03-06 14:03
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
5646. Data: 2018-03-06 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018-2020
Wykonanie: Paulina Budkowska
5647. Data: 2018-03-06 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74 z dn. 28 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przyjęcia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018-2020
Wykonanie: Paulina Budkowska
5648. Data: 2018-03-06 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92 z dn. 5 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Paulina Budkowska
5649. Data: 2018-03-06 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92 z dn. 5 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5650. Data: 2018-03-06 08:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska