główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3361. Data: 2018-06-11 14:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 132 a..
Dodatkowy opis redaktora: zał. ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3362. Data: 2018-06-11 14:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 132 a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3363. Data: 2018-06-11 13:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
3364. Data: 2018-06-11 13:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3365. Data: 2018-06-11 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
3366. Data: 2018-06-11 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 229 z dn. 8 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
3367. Data: 2018-06-11 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 229 z dn. 8 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3368. Data: 2018-06-11 09:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy: Prostej od skrzyżowania z ulicą Piaskową w kierunku wschodnim do wysokości posesji nr 77 oraz przejście przez ulicę Prostą dla połączenia posesji nr 77 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
3369. Data: 2018-06-11 09:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy: Prostej od skrzyżowania z ulicą Piaskową w kierunku wschodnim do wysokości posesji nr 77 oraz przejście przez ulicę Prostą dla połączenia posesji nr 77 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3370. Data: 2018-06-08 13:19
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz OSK, SKP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz stacji kontroli pojazdów - zgodnie ze stanem dzień 05.06.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz SPK
Wykonanie: Monika Jarzębska
3371. Data: 2018-06-08 13:18
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz OSK, SKP
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz stacji kontroli pojazdów - zgodnie ze stanem dzień 05.06.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3372. Data: 2018-06-08 13:16
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz OSK, SKP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców - zgodnie ze stanem na dzień 05.06.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz osk
Wykonanie: Monika Jarzębska
3373. Data: 2018-06-08 13:15
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz OSK, SKP
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz ośrodków szkolenia kierowców - zgodnie ze stanem na dzień 05.06.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3374. Data: 2018-06-08 13:05
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Procedura postępowania » Ogólny schemat procedur kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólny schemat procedur kontroli.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja schematu procedury kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
3375. Data: 2018-06-08 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 223 z dn. 5 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 223
Wykonanie: Monika Jarzębska
3376. Data: 2018-06-08 12:41
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców, wpisanych do odpowiednich rejestrów działalności regulowanej, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3377. Data: 2018-06-08 11:45
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacje pozarządowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja listy org. pozarządowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3378. Data: 2018-06-08 11:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej tj. między słupami 8 i 11 na terenie działek w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: zał. informacje
Wykonanie: Monika Jarzębska
3379. Data: 2018-06-08 11:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej tj. między słupami 8 i 11 na terenie działek w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3380. Data: 2018-06-08 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 228 z dn. 7 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 228
Wykonanie: Monika Jarzębska
3381. Data: 2018-06-08 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
3382. Data: 2018-06-08 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 228 z dn. 7 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3383. Data: 2018-06-08 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 227 z dn. 7 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 227
Wykonanie: Monika Jarzębska
3384. Data: 2018-06-08 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 227 z dn. 7 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3385. Data: 2018-06-08 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 226 z dn. 7 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 226
Wykonanie: Monika Jarzębska
3386. Data: 2018-06-08 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 226 z dn. 7 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3387. Data: 2018-06-08 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 225 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3388. Data: 2018-06-07 13:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 01 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3389. Data: 2018-06-07 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 01 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3390. Data: 2018-06-07 13:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 01 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono informację
Wykonanie: Monika Jarzębska