główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3331. Data: 2018-06-15 11:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LIV/669/18 w/s zmiany WPF dla Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3332. Data: 2018-06-15 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 234 z dn. 14 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 234
Wykonanie: Monika Jarzębska
3333. Data: 2018-06-15 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 233 z dn. 14 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 233
Wykonanie: Monika Jarzębska
3334. Data: 2018-06-15 11:37
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 21 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane dot. zgromadzenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
3335. Data: 2018-06-15 11:34
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 21 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3336. Data: 2018-06-14 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 235 z dn. 14 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 235
Wykonanie: Monika Jarzębska
3337. Data: 2018-06-14 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 235 z dn. 14 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3338. Data: 2018-06-14 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 234 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3339. Data: 2018-06-14 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 233 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3340. Data: 2018-06-14 13:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa huty szkła przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 277/82, 277/84 obręb 14 w powiązaniu z istniejącą hutą szkła zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
3341. Data: 2018-06-14 13:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa huty szkła przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 277/82, 277/84 obręb 14 w powiązaniu z istniejącą hutą szkła zlokalizowaną na działkach 277/83, 277/43, 277/85, 277/44 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3342. Data: 2018-06-14 13:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny
Wykonanie: Monika Jarzębska
3343. Data: 2018-06-14 13:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3344. Data: 2018-06-14 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3345. Data: 2018-06-14 13:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej-kompleks nr II
Wykonanie: Monika Jarzębska
3346. Data: 2018-06-14 13:18
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej-teren włączony do Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
3347. Data: 2018-06-14 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej-teren włączony do Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3348. Data: 2018-06-14 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej-teren włączony do Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3349. Data: 2018-06-14 13:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wniosku w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim;-budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Regatowej do posesji przy ulicy Zawiłej 4 w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3350. Data: 2018-06-14 13:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wniosku w/s zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim; budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Regatowej do posesji przy ulicy Zawiłej 4 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3351. Data: 2018-06-13 14:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 13 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: w/s uchylenia Zarządzenia Nr 204 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 17 maja 2018 r. w/s określenia na 2018 r. planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
3352. Data: 2018-06-13 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 232 z dn. 13 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3353. Data: 2018-06-13 11:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 231 z dn. 12 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 231
Wykonanie: Monika Jarzębska
3354. Data: 2018-06-13 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 231 z dn. 12 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3355. Data: 2018-06-13 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 230 z dn. 12 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3356. Data: 2018-06-13 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 230 z dn. 12 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 230
Wykonanie: Monika Jarzębska
3357. Data: 2018-06-13 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 230 z dn. 12 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3358. Data: 2018-06-12 15:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki Nr 1, Nr 3 - do Nr 9 - Do edycji
Wykonanie: Paulina Budkowska
3359. Data: 2018-06-12 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik Nr 11 - Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Paulina Budkowska
3360. Data: 2018-06-12 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.19.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK (rejestry, metadane, przetworzenie zasobu) dla obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik Nr 10 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska