główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

551. Data: 2019-08-07 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 317 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 317
Wykonanie: Beata Grabowiecka
552. Data: 2019-08-07 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 317 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
553. Data: 2019-08-07 14:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 316 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 316
Wykonanie: Beata Grabowiecka
554. Data: 2019-08-07 14:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 316 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
555. Data: 2019-08-07 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 315
Wykonanie: Beata Grabowiecka
556. Data: 2019-08-07 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
557. Data: 2019-08-07 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 315 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
558. Data: 2019-08-07 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 314 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 314
Wykonanie: Beata Grabowiecka
559. Data: 2019-08-07 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 314 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
560. Data: 2019-08-07 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 313 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 313
Wykonanie: Beata Grabowiecka
561. Data: 2019-08-07 14:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 313 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
562. Data: 2019-08-07 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 312 z dn. 7 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 312
Wykonanie: Beata Grabowiecka
563. Data: 2019-08-07 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 312 z dn. 7 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
564. Data: 2019-08-07 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 311 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
565. Data: 2019-08-07 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 310 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
566. Data: 2019-08-07 14:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 309 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
567. Data: 2019-08-07 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 308 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
568. Data: 2019-08-07 11:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm w ulicy Belzackiej i ul. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
569. Data: 2019-08-07 11:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63mm w ulicy Belzackiej i ul. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
570. Data: 2019-08-07 11:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonych do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
571. Data: 2019-08-07 11:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonych do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
572. Data: 2019-08-07 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 306 z dn. 5 sierpnia 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
573. Data: 2019-08-07 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 306 z dn. 5 sierpnia 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 306
Wykonanie: Monika Jarzębska
574. Data: 2019-08-07 10:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargach nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach
Wykonanie: Monika Jarzębska
575. Data: 2019-08-07 09:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargach nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
576. Data: 2019-08-07 09:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargach nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
577. Data: 2019-08-07 09:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Instrukcja obsługi plików v2
Wykonanie: Monika Jarzębska
578. Data: 2019-08-06 13:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnego D. Cecotki z dn. 8.07.2019r..
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie następujących dysfunkcji: 1. Uszkodzony próg zwalniający na ul. Wąskiej 10A. 2. Dwie dziury w jezdni na ul. Rolniczej przy przejeździe kolejowym. 3. Dziury w jezdni ul. Twardosławickiej w szczególności na wysokości posesji nr 61A i 59A. 4. Zwisające gałęzie na ścieżce rowerowej pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Matejki. 5. Śmieci wokół wiaty przystankowej po północnej stronie Al. Sikorskiego w pobliżu Al. AK. 6. Po północnej stronie ul. Twardosławickiej w pobliżu ronda Zaremby leżący znak drogowy D-15
Wykonanie: Beata Grabowiecka
579. Data: 2019-08-06 12:04
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
580. Data: 2019-08-06 11:53
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące budynków mieszkalnych, które zostały przejęte przez gminę Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa
Wykonanie: Monika Jarzębska
581. Data: 2019-08-06 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 307 z dn. 5 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 307
Wykonanie: Beata Grabowiecka
582. Data: 2019-08-06 11:49
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano interpelację Dot. zakupu strojów członkom Miejskiej Orkiestry Dętej
Wykonanie: Monika Jarzębska
583. Data: 2019-08-06 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 307 z dn. 5 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
584. Data: 2019-08-06 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 306 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
585. Data: 2019-08-06 10:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Opublikowano odp na interpelację dot. usunięcia dysfunkcji psujących wizerunek miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
586. Data: 2019-08-06 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Instrukcja obsługi plików "proj wod"
Wykonanie: Monika Jarzębska
587. Data: 2019-08-06 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: proj wod - zakres przetargu.zip.002
Wykonanie: Monika Jarzębska
588. Data: 2019-08-06 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: proj wod - zakres przetargu.zip.001
Wykonanie: Monika Jarzębska
589. Data: 2019-08-06 09:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2019 - Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania „Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej”.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 6.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
590. Data: 2019-08-05 15:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Michałowskiej do ul. Kłosowej.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
591. Data: 2019-08-05 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Michałowskiej do ul. Kłosowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
592. Data: 2019-08-05 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 305 z dn. 5 sierpnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 305
Wykonanie: Monika Jarzębska
593. Data: 2019-08-05 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 305 z dn. 5 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
594. Data: 2019-08-05 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 304 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
595. Data: 2019-08-05 14:59
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
596. Data: 2019-08-05 14:58
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
597. Data: 2019-08-05 14:57
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
598. Data: 2019-08-05 14:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki
Wykonanie: Monika Jarzębska
599. Data: 2019-08-05 13:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. sieci kanalizacji sanitarnej, której właścicielem są Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Demontażu Pojazdów, F.P.H.U. „MIX" Grzegorz Sipa, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 55 A.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
600. Data: 2019-08-05 13:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. sieci kanalizacji sanitarnej, której właścicielem są Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Stacji Demontażu Pojazdów, F.P.H.U. „MIX" Grzegorz Sipa, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 55 A
Wykonanie: Beata Grabowiecka