główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5451. Data: 2018-05-07 12:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Kacperek.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5452. Data: 2018-05-07 12:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Andrzej Kacperek
Wykonanie: Monika Jarzębska
5453. Data: 2018-05-07 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Adam Karzewnik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5454. Data: 2018-05-07 12:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Adam Karzewnik
Wykonanie: Monika Jarzębska
5455. Data: 2018-05-07 12:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wiesława Łuczak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5456. Data: 2018-05-07 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Wiesława Łuczak
Wykonanie: Monika Jarzębska
5457. Data: 2018-05-07 12:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bogdan Munik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5458. Data: 2018-05-07 12:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownictwo Urzędu Miasta
Opis zmian: dodanie artykułu: Bogdan Munik
Wykonanie: Monika Jarzębska
5459. Data: 2018-05-07 10:59
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5460. Data: 2018-05-07 10:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Palmowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska
5461. Data: 2018-05-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
5462. Data: 2018-05-07 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska
5463. Data: 2018-05-07 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 197 z dn. 2 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5464. Data: 2018-05-07 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5465. Data: 2018-05-07 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 183 z dn. 27 kwietnia 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5466. Data: 2018-05-07 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5467. Data: 2018-05-07 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 184 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5468. Data: 2018-05-07 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 183 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5469. Data: 2018-05-04 14:24
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: I kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5470. Data: 2018-05-04 14:23
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty
Wykonanie: Monika Jarzębska
5471. Data: 2018-05-04 12:39
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2018 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków.
Dodatkowy opis redaktora: zał. wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5472. Data: 2018-05-04 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 193 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 193
Wykonanie: Monika Jarzębska
5473. Data: 2018-05-04 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 192 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 192
Wykonanie: Monika Jarzębska
5474. Data: 2018-05-04 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 191 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 191
Wykonanie: Monika Jarzębska
5475. Data: 2018-05-04 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 190 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 190
Wykonanie: Monika Jarzębska
5476. Data: 2018-05-04 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 189 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 189
Wykonanie: Monika Jarzębska
5477. Data: 2018-05-04 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 188 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 188
Wykonanie: Monika Jarzębska
5478. Data: 2018-05-04 12:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5479. Data: 2018-05-04 12:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64
Wykonanie: Monika Jarzębska
5480. Data: 2018-05-04 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 33 .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5481. Data: 2018-05-04 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 33 .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5482. Data: 2018-05-04 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska polskiego 33
Wykonanie: Monika Jarzębska
5483. Data: 2018-05-04 12:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Broniewskiego 14.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5484. Data: 2018-05-04 12:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Broniewskiego 14
Wykonanie: Monika Jarzębska
5485. Data: 2018-05-04 12:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5486. Data: 2018-05-04 12:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17
Wykonanie: Monika Jarzębska
5487. Data: 2018-05-04 12:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8 .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5488. Data: 2018-05-04 12:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8
Wykonanie: Monika Jarzębska
5489. Data: 2018-05-04 11:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stronczyńskiego 4.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5490. Data: 2018-05-04 11:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stronczyńskiego 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
5491. Data: 2018-05-04 11:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5492. Data: 2018-05-04 11:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 57
Wykonanie: Monika Jarzębska
5493. Data: 2018-05-04 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 196 z dn. 30 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 196
Wykonanie: Monika Jarzębska
5494. Data: 2018-05-04 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 196 z dn. 30 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5495. Data: 2018-05-04 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 195 z dn. 30 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5496. Data: 2018-05-04 10:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
5497. Data: 2018-05-04 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: zał. aktualne ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5498. Data: 2018-05-04 10:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2017 » I półrocze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a. ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5499. Data: 2018-05-04 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5500. Data: 2018-05-04 10:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2017 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16a. ul. Michałowskiej 16b i ul. Michałowskiej 16c..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska