główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5451. Data: 2019-03-01 11:10
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5452. Data: 2019-03-01 10:33
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5453. Data: 2019-03-01 10:28
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5454. Data: 2019-03-01 10:20
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Referat Ewidencji Ludności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Ewidencji Ludności.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5455. Data: 2019-03-01 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Biuro Obsługi Mieszkańców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców
Wykonanie: Monika Jarzębska
5456. Data: 2019-03-01 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Biuro Obsługi Mieszkańców
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5457. Data: 2019-03-01 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 2 - Harmonogram realizacji działań
Wykonanie: Monika Jarzębska
5458. Data: 2019-03-01 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Bilans emisji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5459. Data: 2019-03-01 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Programy i strategie » Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5460. Data: 2019-03-01 08:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
5461. Data: 2019-03-01 08:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5462. Data: 2019-03-01 08:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przystąpieniu do aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej
Wykonanie: Paulina Budkowska
5463. Data: 2019-02-28 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano link do strony z informacją o ogłoszeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5464. Data: 2019-02-28 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5465. Data: 2019-02-28 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Baza konkurencyjności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5466. Data: 2019-02-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5467. Data: 2019-02-28 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 85
Wykonanie: Monika Jarzębska
5468. Data: 2019-02-28 13:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5469. Data: 2019-02-28 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 84
Wykonanie: Monika Jarzębska
5470. Data: 2019-02-28 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5471. Data: 2019-02-28 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 83
Wykonanie: Monika Jarzębska
5472. Data: 2019-02-28 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 84
Wykonanie: Monika Jarzębska
5473. Data: 2019-02-28 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5474. Data: 2019-02-28 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 81 z dn. 27 lutego 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5475. Data: 2019-02-28 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 81
Wykonanie: Monika Jarzębska
5476. Data: 2019-02-28 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5477. Data: 2019-02-28 11:52
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt pn.: "Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim" .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5478. Data: 2019-02-28 10:19
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Miejski Rzecznik Konsumentów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Rzecznik Konsumentów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5479. Data: 2019-02-28 10:16
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO
Opis zmian: usunięcie artykułu: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektu MAO
Wykonanie: Monika Jarzębska
5480. Data: 2019-02-28 10:14
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Referat Spraw Społecznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5481. Data: 2019-02-28 10:14
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Społecznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5482. Data: 2019-02-28 10:12
Dział: Organy » Samodzielne stanowiska » Miejski Rzecznik Konsumentów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejski Rzecznik Konsumentów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5483. Data: 2019-02-28 09:44
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Referat Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Społecznych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
5484. Data: 2019-02-28 09:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Obsługi Mieszkańców .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5485. Data: 2019-02-27 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82 z dn. 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania stałej komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej do brakowania z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5486. Data: 2019-02-27 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82 z dn. 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5487. Data: 2019-02-27 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5488. Data: 2019-02-27 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5489. Data: 2019-02-27 10:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5490. Data: 2019-02-27 10:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Słowackiego 41
Wykonanie: Monika Jarzębska
5491. Data: 2019-02-27 10:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5492. Data: 2019-02-27 10:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15
Wykonanie: Monika Jarzębska
5493. Data: 2019-02-27 10:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 51.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5494. Data: 2019-02-27 10:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 51
Wykonanie: Monika Jarzębska
5495. Data: 2019-02-27 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79 z dn. 26 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 79
Wykonanie: Monika Jarzębska
5496. Data: 2019-02-27 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79 z dn. 26 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5497. Data: 2019-02-27 10:12
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
5498. Data: 2019-02-27 10:11
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5499. Data: 2019-02-27 10:10
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
5500. Data: 2019-02-27 10:05
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
Wykonanie: Monika Jarzębska