główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5451. Data: 2018-02-15 11:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5452. Data: 2018-02-15 11:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5453. Data: 2018-02-15 11:33
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Paulina Budkowska
5454. Data: 2018-02-15 11:33
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki
Wykonanie: Paulina Budkowska
5455. Data: 2018-02-15 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60 z dn. 15 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonanie: Paulina Budkowska
5456. Data: 2018-02-15 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60 z dn. 15 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5457. Data: 2018-02-15 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5458. Data: 2018-02-15 11:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dwóch nieruchomościach przy Rynku Trybunalskim 4 i Rynku Trybunalskim 5.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5459. Data: 2018-02-15 11:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dwóch nieruchomościach przy Rynku Trybunalskim 4 i Rynku Trybunalskim 5
Wykonanie: Paulina Budkowska
5460. Data: 2018-02-15 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58 z dn. 14 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5461. Data: 2018-02-15 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 57 z dn. 14 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5462. Data: 2018-02-15 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56 z dn. 14 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Zespołu Oceniającego do dokonania cząstkowej oceny pracy p.o. dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5463. Data: 2018-02-15 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58 z dn. 14 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5464. Data: 2018-02-15 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 57 z dn. 14 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5465. Data: 2018-02-15 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56 z dn. 14 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5466. Data: 2018-02-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 55 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5467. Data: 2018-02-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5468. Data: 2018-02-15 10:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Świerczowskiej 46a.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5469. Data: 2018-02-15 10:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Świerczowskiej 46a
Wykonanie: Monika Jarzębska
5470. Data: 2018-02-15 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53 z dn. 13 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Świerczowskiei 46a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5471. Data: 2018-02-15 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 53 z dn. 13 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 53
Wykonanie: Monika Jarzębska
5472. Data: 2018-02-15 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53 z dn. 13 lutego 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5473. Data: 2018-02-14 14:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku pieczarkarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5474. Data: 2018-02-14 14:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku pieczarkarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidziana do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5475. Data: 2018-02-13 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń medycznych, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. "Wspólnie możemy więcej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5476. Data: 2018-02-13 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń medycznych, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. "Wspólnie możemy więcej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert - cz. I po uwzglednieniu odwróconego VAT-u
Wykonanie: Monika Jarzębska
5477. Data: 2018-02-13 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 51 z dn. 6 lutego 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5478. Data: 2018-02-13 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 50 z dn. 6 lutego 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5479. Data: 2018-02-13 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51 z dn. 6 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5480. Data: 2018-02-13 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50 z dn. 6 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5481. Data: 2018-02-12 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5482. Data: 2018-02-09 13:02
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń medycznych, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. "Wspólnie możemy więcej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5483. Data: 2018-02-09 10:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.3.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5484. Data: 2018-02-09 09:42
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. działalności gospodarczej w Referacie Spraw Obywatelskich.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Paulina Budkowska
5485. Data: 2018-02-08 15:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52 z dn. 7 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku stanowiącym współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonym przy ul. Krasickiego 10 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5486. Data: 2018-02-08 15:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 52 z dn. 7 lutego 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5487. Data: 2018-02-08 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 51 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5488. Data: 2018-02-08 15:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5489. Data: 2018-02-08 15:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 10, stanowiącym współwłasność gminy Miasto Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5490. Data: 2018-02-08 15:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 10, stanowiącym współwłasność gminy Miasto Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5491. Data: 2018-02-07 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.3.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 6.02.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5492. Data: 2018-02-07 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie z dn. 7.02.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5493. Data: 2018-02-07 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Wstępne ogłoszenia informacyjne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usługi bazy danych 2018/S 026-056651 - Dostawa bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) - rejestry i metadane, przetworzenie zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5494. Data: 2018-02-07 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Wstępne ogłoszenia informacyjne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Usługi bazy danych 2018/S 026-056651 - Dostawa bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) - rejestry i metadane, przetworzenie zasobu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5495. Data: 2018-02-07 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Wstępne ogłoszenia informacyjne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NIEAKTUALNE - Usługi bazy danych 2018/S 023-047819 - Dostawa bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) - rejestry i metadane, przetworzenie zasobu .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5496. Data: 2018-02-07 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Wstępne ogłoszenia informacyjne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NIEAKTUALNEUsługi bazy danych 2018/S 023-047819 - Dostawa bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) - rejestry i metadane, przetworzenie zasobu .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5497. Data: 2018-02-07 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.5.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 20 przy ul. Kotarbińskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20.
Dodatkowy opis redaktora: Decyzja dot. zezwolenia na usunięcie drzew
Wykonanie: Paulina Budkowska
5498. Data: 2018-02-07 09:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 196 - Wroniej 174.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5499. Data: 2018-02-07 09:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 196 - Wroniej 174
Wykonanie: Paulina Budkowska
5500. Data: 2018-02-07 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49 z dn. 5 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 196 - Wroniej 174
Wykonanie: Paulina Budkowska