główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5401. Data: 2018-03-27 14:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie ulicy Broniewskiego wraz z rozbudową/przebudową skrzyżowania z ulicą Krasickiego i Projektowaną 12KDD .
Dodatkowy opis redaktora: załączono obieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5402. Data: 2018-03-27 14:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie/przebudowie ulicy Broniewskiego wraz z rozbudową/przebudową skrzyżowania z ulicą Krasickiego i Projektowaną 12KDD
Wykonanie: Monika Jarzębska
5403. Data: 2018-03-27 11:47
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Porannej 9.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5404. Data: 2018-03-27 11:47
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Porannej 9
Wykonanie: Monika Jarzębska
5405. Data: 2018-03-27 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5406. Data: 2018-03-27 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 133 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 133
Wykonanie: Monika Jarzębska
5407. Data: 2018-03-27 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 134 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 134
Wykonanie: Monika Jarzębska
5408. Data: 2018-03-27 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 135
Wykonanie: Monika Jarzębska
5409. Data: 2018-03-27 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135 z dn. 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5410. Data: 2018-03-27 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 134 z dn. 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5411. Data: 2018-03-27 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 133 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5412. Data: 2018-03-27 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 131 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 131
Wykonanie: Monika Jarzębska
5413. Data: 2018-03-27 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - przetarg nieograniczony na rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5414. Data: 2018-03-27 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 130
Wykonanie: Monika Jarzębska
5415. Data: 2018-03-26 14:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17 .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5416. Data: 2018-03-26 14:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wysokiej 17
Wykonanie: Paulina Budkowska
5417. Data: 2018-03-26 14:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Rynku Trybunalskim 2.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5418. Data: 2018-03-26 14:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Rynku Trybunalskim 2
Wykonanie: Paulina Budkowska
5419. Data: 2018-03-26 14:52
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5420. Data: 2018-03-26 14:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8
Wykonanie: Paulina Budkowska
5421. Data: 2018-03-26 13:40
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim: GŁÓWNY KSIĘGOWY.
Dodatkowy opis redaktora: załączono ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5422. Data: 2018-03-26 13:37
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wykonanie: Monika Jarzębska
5423. Data: 2018-03-26 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5424. Data: 2018-03-26 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 132 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 132
Wykonanie: Monika Jarzębska
5425. Data: 2018-03-26 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 132 z dn. 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5426. Data: 2018-03-26 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5427. Data: 2018-03-26 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5428. Data: 2018-03-26 12:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5429. Data: 2018-03-26 12:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej. przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5430. Data: 2018-03-26 08:47
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5431. Data: 2018-03-23 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 23.03.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5432. Data: 2018-03-23 09:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym - dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5433. Data: 2018-03-23 09:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym - dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5434. Data: 2018-03-22 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania - Rzemieślnicza i Asnyka
Wykonanie: Paulina Budkowska
5435. Data: 2018-03-22 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Czasowa organizacja ruchu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5436. Data: 2018-03-22 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Stała organizacja ruchu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5437. Data: 2018-03-22 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
5438. Data: 2018-03-22 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmianu budżetu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5439. Data: 2018-03-22 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 42.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5440. Data: 2018-03-22 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - mapa do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5441. Data: 2018-03-22 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 31
Wykonanie: Monika Jarzębska
5442. Data: 2018-03-22 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 42
Wykonanie: Monika Jarzębska
5443. Data: 2018-03-22 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
5444. Data: 2018-03-22 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny
Wykonanie: Monika Jarzębska
5445. Data: 2018-03-22 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5446. Data: 2018-03-22 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamurowei 6A - ul. Zamkowej 6.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5447. Data: 2018-03-22 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonanie: Monika Jarzębska
5448. Data: 2018-03-22 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
Wykonanie: Monika Jarzębska
5449. Data: 2018-03-22 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5450. Data: 2018-03-22 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIII Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawia II w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska