główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5401. Data: 2018-06-06 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5402. Data: 2018-06-06 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.18.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych PZGiK
Wykonanie: Paulina Budkowska
5403. Data: 2018-06-06 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27s - korekta
Wykonanie: Paulina Budkowska
5404. Data: 2018-06-05 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar NOWY
Wykonanie: Monika Jarzębska
5405. Data: 2018-06-05 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Specyfikacja TWiORB
Wykonanie: Monika Jarzębska
5406. Data: 2018-06-05 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5407. Data: 2018-06-05 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt odtworzenia nawierzchni chodników
Wykonanie: Monika Jarzębska
5408. Data: 2018-06-05 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5409. Data: 2018-06-05 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5410. Data: 2018-06-05 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
5411. Data: 2018-06-05 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5412. Data: 2018-06-05 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ-pierwsza strona
Wykonanie: Monika Jarzębska
5413. Data: 2018-06-05 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5414. Data: 2018-06-05 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5415. Data: 2018-06-05 13:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.17.2018 - przetarg nieograniczony na budowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jerozolimskiej i Starowarszawskiej w ramach zadania pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5416. Data: 2018-06-05 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5417. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5418. Data: 2018-06-05 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5419. Data: 2018-06-05 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5420. Data: 2018-06-05 13:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 220 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5421. Data: 2018-06-05 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 222 z dn. 1 czerwca 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5422. Data: 2018-06-05 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 221 z dn. 1 czerwca 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5423. Data: 2018-06-05 12:34
Dział: Urząd » Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5424. Data: 2018-06-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 219 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5425. Data: 2018-06-05 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 218 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5426. Data: 2018-06-05 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 217 z dn. 30 maja 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5427. Data: 2018-06-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 218 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5428. Data: 2018-06-05 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 219 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5429. Data: 2018-06-05 11:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 217 z dn. 30 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5430. Data: 2018-06-05 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 219 z dn. 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5431. Data: 2018-06-05 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 218 z dn. 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5432. Data: 2018-06-05 11:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 217 z dn. 30 maja 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5433. Data: 2018-06-05 10:20
Dział: Urząd » Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydziały i komórki Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5434. Data: 2018-06-04 13:29
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2018 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5435. Data: 2018-06-04 11:01
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez Archiwum Państwowe w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
5436. Data: 2018-06-04 11:01
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez Archiwum Państwowe w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Wykonanie: Paulina Budkowska
5437. Data: 2018-05-29 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 215 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Regulamin przetargów
Wykonanie: Monika Jarzębska
5438. Data: 2018-05-29 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 215 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał. zarządzenie nr 215
Wykonanie: Monika Jarzębska
5439. Data: 2018-05-29 08:11
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzenie info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5440. Data: 2018-05-29 08:11
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5441. Data: 2018-05-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 216 z dn. 28 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 216
Wykonanie: Monika Jarzębska
5442. Data: 2018-05-28 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 216 z dn. 28 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5443. Data: 2018-05-28 13:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 215 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5444. Data: 2018-05-28 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 214 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 214
Wykonanie: Monika Jarzębska
5445. Data: 2018-05-28 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 214 z dn. 25 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5446. Data: 2018-05-28 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 213 z dn. 25 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 213
Wykonanie: Monika Jarzębska
5447. Data: 2018-05-28 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 213 z dn. 25 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5448. Data: 2018-05-28 13:36
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5449. Data: 2018-05-28 13:31
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5450. Data: 2018-05-28 13:30
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska