główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3241. Data: 2018-04-27 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 176 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3242. Data: 2018-04-27 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 175 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3243. Data: 2018-04-27 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 174 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3244. Data: 2018-04-26 15:13
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3245. Data: 2018-04-26 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 173 z dn. 25 kwietnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
3246. Data: 2018-04-26 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 173 z dn. 25 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
3247. Data: 2018-04-26 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 173 z dn. 25 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3248. Data: 2018-04-26 13:52
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
3249. Data: 2018-04-26 13:51
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu
Wykonanie: Monika Jarzębska
3250. Data: 2018-04-26 13:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dwóch nieruchomościach przy Rynku Trybunalskim 4 i Rynku Trybunalskim 5. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
3251. Data: 2018-04-26 13:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dwóch nieruchomościach przy Rynku Trybunalskim 4 i Rynku Trybunalskim 5
Wykonanie: Paulina Budkowska
3252. Data: 2018-04-26 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 170 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3253. Data: 2018-04-26 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 170 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 170
Wykonanie: Monika Jarzębska
3254. Data: 2018-04-26 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 169 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3255. Data: 2018-04-26 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 169 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 172
Wykonanie: Monika Jarzębska
3256. Data: 2018-04-26 12:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 31.. Dodatkowy opis redaktora: zał. wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3257. Data: 2018-04-26 12:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 31.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3258. Data: 2018-04-26 12:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wojska Polskiego 42.. Dodatkowy opis redaktora: zał. wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3259. Data: 2018-04-26 12:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wojska Polskiego 42.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3260. Data: 2018-04-26 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.15.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Wyzwolenia w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego". Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3261. Data: 2018-04-26 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2018 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaskowa etap I, II i III, budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej". Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3262. Data: 2018-04-26 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj". Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
3263. Data: 2018-04-25 14:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej i ul. Dalekiej-ul. Wierzeje.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3264. Data: 2018-04-25 14:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej i ul. Dalekiej-ul. Wierzeje.. Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3265. Data: 2018-04-25 14:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 22 i ul. Żółtej 24. Przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3266. Data: 2018-04-25 14:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 22 i ul. Żółtej 24. Przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3267. Data: 2018-04-25 14:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 22 i ul. Żółtej 24. Przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3268. Data: 2018-04-25 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 172 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3269. Data: 2018-04-25 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 172 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 172
Wykonanie: Monika Jarzębska
3270. Data: 2018-04-25 14:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 171 z dn. 24 kwietnia 2018 r.. Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska