główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5351. Data: 2018-04-03 09:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10..
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5352. Data: 2018-04-03 09:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5353. Data: 2018-04-03 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5354. Data: 2018-04-03 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie 140
Wykonanie: Monika Jarzębska
5355. Data: 2018-04-03 08:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wierzeje 89..
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5356. Data: 2018-04-03 08:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wierzeje 89.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5357. Data: 2018-04-03 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 139 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5358. Data: 2018-04-03 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 139 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 139
Wykonanie: Monika Jarzębska
5359. Data: 2018-04-03 08:25
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji .
Dodatkowy opis redaktora: aktualazacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5360. Data: 2018-04-03 08:22
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5361. Data: 2018-03-30 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 143 z dn. 29 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 143
Wykonanie: Monika Jarzębska
5362. Data: 2018-03-30 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 143 z dn. 29 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5363. Data: 2018-03-30 13:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Nr 3/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dot. lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Krasickiego 3.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5364. Data: 2018-03-30 13:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz Nr 3/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dot. lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Krasickiego 3
Wykonanie: Paulina Budkowska
5365. Data: 2018-03-30 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta .
Dodatkowy opis redaktora: załączono protokół Nr LII/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
5366. Data: 2018-03-30 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 142 z dn. 29.03.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5367. Data: 2018-03-30 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 141 z dn. 29.03.2018 r. w.s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5368. Data: 2018-03-30 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 138 z dn. 28 marca 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5369. Data: 2018-03-30 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 142 z dn. 29 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono zarzadzenie 142
Wykonanie: Monika Jarzębska
5370. Data: 2018-03-30 12:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Nr 5/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Broniewskiego 14.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5371. Data: 2018-03-30 12:37
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz Nr 5/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Broniewskiego 14
Wykonanie: Paulina Budkowska
5372. Data: 2018-03-30 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 142 z dn. 29 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5373. Data: 2018-03-30 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 141 z dn. 29 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono zarządzenie nr 141
Wykonanie: Monika Jarzębska
5374. Data: 2018-03-30 12:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz Nr 4/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dot. lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5375. Data: 2018-03-30 12:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz Nr 4/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dot. lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Wojska Polskiego 64
Wykonanie: Paulina Budkowska
5376. Data: 2018-03-30 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 141 z dn. 29 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5377. Data: 2018-03-30 12:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 138 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono zarządzenie nr 138
Wykonanie: Monika Jarzębska
5378. Data: 2018-03-30 12:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych i garażu przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5379. Data: 2018-03-30 12:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych i garażu przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5380. Data: 2018-03-30 12:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5381. Data: 2018-03-30 12:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10..
Dodatkowy opis redaktora: załaczono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5382. Data: 2018-03-30 12:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 10.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5383. Data: 2018-03-30 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączono Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5384. Data: 2018-03-30 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 140
Wykonanie: Monika Jarzębska
5385. Data: 2018-03-30 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 140 z dn. 28 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5386. Data: 2018-03-30 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 139 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5387. Data: 2018-03-30 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 138 z dn. .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5388. Data: 2018-03-30 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5389. Data: 2018-03-30 11:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Górniczej 88-70.
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5390. Data: 2018-03-30 11:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Górniczej 88-70
Wykonanie: Monika Jarzębska
5391. Data: 2018-03-30 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137 z dn. 27 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5392. Data: 2018-03-30 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137 z dn. 27 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 137
Wykonanie: Monika Jarzębska
5393. Data: 2018-03-30 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137 z dn. 27 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5394. Data: 2018-03-28 11:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2018 roku .
Dodatkowy opis redaktora: Załaczono projekt uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
5395. Data: 2018-03-28 11:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2018 roku
Wykonanie: Monika Jarzębska
5396. Data: 2018-03-28 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5397. Data: 2018-03-28 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono mapę
Wykonanie: Monika Jarzębska
5398. Data: 2018-03-28 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
5399. Data: 2018-03-28 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 136 z dn. 23 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 136
Wykonanie: Monika Jarzębska
5400. Data: 2018-03-28 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136 z dn. 23 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska